Plasko – kraj cisterciáků

Plasy

Plasy s bývalým cisterciáckým klášterem patří mezi nejvýznamnější památky baroka českého západu, projděme si tedy nejprve město samotné. Pomůže nám k tomu naučná stezka. Centrem Plas je klášter s konventem postaveným podle projektu Jana Blažeje Santiniho, který nás mimochodem bude provázet větší částí celého severního Plzeňska. Konvent je postavený na dřevěném roštu položeném na dubových pilotech. Barokní stavba z let 1710–1740 je ve správě Národního památkového ústavu a je přístupná veřejnosti.[/]
Na severní straně s konventem sousedí kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je původně románský, přestavěný ve 2. polovině 17. století. Nedaleko něj u silnice stojící mohutná budova barokní sýpky ukrývá další středověkou stavbu – kapli sv. Václava s freskami. V prostoru klášterního areálu stojí také bývalé opatství, rovněž nazývané zámkem, postavené na půdorysu písmene L na konci 17. století podle projektu J. B. Matheye. Podél toku Střely stojí bývalý mlýn a pivovar, který vařil pivo až do roku 1967, nejdéle na celém severním Plzeňsku. Ke klášteru patřil i kostel sv. Václava, který byl přestavěn na rodinou hrobku Metternichů a je zde pohřben i kancléř V. K. L. Metternich. S ním a jeho potomky je spojena historie Plas v 19. století. [/]
Naučná stezka nás přivede k bývalé železné huti z té doby. Z rozsáhlého průmyslového podniku je dochována budova ředitelství a nápadná část vysoké pece. V budově s ní spojené je umístěno malé muzeum vypovídající o historii železárny a s vystavenými výrobky.[/]
Po stezce se dostaneme až za město ke studánce zvané Prelátka a po pravém břehu Střely zpět do města, kde ještě stojí za povšimnutí budova školy postavená ve stylu funkcionalismu architektem Hanušem Zápalem.[/]


Z Plas se vydáme nejprve západním směrem ke dvoru Lomany, kde stojí dva nejstarší stromy – duby severního Plzeňska, z nichž dub na cestě k Dražni je starý 700 let. V Lomanech si také, po předchozí domluvě, můžeme prohlédnout muzeum výroby borové smoly a lesnictví. Naše další cesta povede na Dolnobělsko, které bylo k plaskému panství připojeno v roce 1755. Jeho správním sídlem byl hrad a později zámek v Dolní Bělé. Jeho pozůstatky najdeme na návrší nad Bělským potokem a bohužel jsou zde dochovány jen trosky zdiva. Areál byl ve 2. polovině 20. století upraven na přírodní divadlo a parket. Vrátíme – li se zpět do Dolní Bělé určitě si prohlédneme barokní faru se znakem plaského opata Fortunata Hartmana a v jejím sousedství stojící kostel Povýšení sv. Kříže. Mezi zajímavé památky 1. poloviny 20. století patří také Husova kaple na okraji obce ve směru k Horní Bělé, odkud se vydáme k pozůstatkům hradu Vrtbo.[/]

Hrad Vrtbo

Reklama

Ten byla založen v letech 1313–1316, ale do dnešní doby se dochovaly jen terénní pozůstatky, a to především systém opevnění – valy a příkopy. Na zpáteční cestě si povšimneme bývalého dvora s ovčínem upraveným plaskými cisterciáky, což mj. dokládá znak kláštera s letopočtem 1761. Z Dolní Bělé se dále vydáme přes Kaznějov, s největším kaolinovým lomem v Čechách, dále do jihovýchodní částí bývalého plaského panství.[/]

Býkov

Zde nás zaujme Býkov, jeden z dvorů palského kláštera, který je na rozdíl od ostatních dnes přístupný veřejnosti. Býkov byl postaven na místě bývalé vsi na počátku 18. století, na rozdíl např. od Hubenova nebo Kalce, na obdélném půdorysu se zámečkem v čele. Ten dnes slouží jako ubytovací zařízení a v přilehlých budovách najdeme restauraci. Můžeme se projít po nádvoří dvora a prohlédnout si malé muzeum zemědělského nářadí, kovárnu a černou kuchyni.[/]


Z Býkova zamíříme do nedalekých Hromnic, kde vystoupáme na haldy zbylých zde po těžbě vitriolových břidlic z 19. století a před námi se otevře tzv. Hromnické jezírko, které ve skutečnosti zatopeným lomem.[/]
Máme – li čas můžeme se ještě zastavit u hájovny Třebokov rodiště prvního českého kastelologa F. A. Hebera a v lese si prohlédnout relikty středověkého dvora.[/]

Zámek Kaceřov

Určitě se ale vydáme k zámku Kaceřov, jedné z prvních renesančních staveb v Čechách. Zámek nechal v letech 1540–1558 postavit na místě bývalé tvrze Florián Gryspek z Gryspachu a vytvořil z něj rodinné sídlo. Jeho potomci o něj ale přišli po bitvě na Bílé hoře, kdy připadl plaskému klášteru, v 19. století značně zchátral a v roce 1912 vyhořel. Dnes je, jako soukromý veřejnosti nepřístupný majetek, postupně opravován. Ze zámku je patrná především jeho dispozice čtyřkřídlé budovy a prohlédnout si rovněž můžeme vstupní renesanční portál. Zajímavé jsou také pozůstatky tzv. bastionového opevnění, jednoho z nejstarších v Čechách.[/]


Z Kaceřova se zpět do Plas můžeme vydat přes Oboru a Nebřeziny, kde po zrušení kláštera bydlel poslední plaský opat Celestin Werner v dnes zchátralé barokní vile v severní části obce.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama