Pelhřimov a okolí

Pelhřimov

Naše putování v okolí Pelhřimova začneme přímo ve městě samém. Pelhřimov se rozkládá v západní části Českomoravské vrchoviny, v oblasti mezi třemi vrchy, Křemešník, Svidník a Stražiště, z nichž nejvyšším bodem je Křemešník (765 m n. m.). Základním rysem půvabné krajiny jsou zaoblené hřbety a různě zahloubená říční údolí, lákající k turistickým výletům.[/] Historie města spadá až do 12. století, kdy jsou první zmínky o původní osadě v místech dnešního pivovaru, děkanské zahrady a kostela sv. Víta. Podle pověsti však město založil v letech 1225-1226 pražský biskup Pelegrin, který se stavil u místní studánky cestou do Říma. Tomu odpovídá také městský znak s podobou poutníka v bráně mezi dvěma věžemi.[/] Každému, kdo zavítá do Pelhřimova, se nesmazatelně zapíše do mysli pohádkové náměstí s dominantou kostela sv. Bartoloměje. Královské město Pelhřimov oplývá mnoha objekty postavenými v rozličných stavebních slozích, po kterých nás provede Stezka, která je zaměřená na jednotlivé prvky slohů. Výchozím místem je Turistické informační centrum, které najdeme přímo na náměstí, a které též poskytuje průvodní materiály a průvodcovské služby. Tak, jako tisíce poutníků před námi, vstupme tedy nyní do nezapomenutelného města jednou z jeho tří bran…[/]

Muzeum Vysočiny

Reklama

Pro milovníky muzeí nabízí Pelhřimov řadu zajímavostí. V Muzeu Vysočiny si můžeme prohlédnout umělecké sbírky, seznámit se s historií regionu, informovat se o vzniku města, řemeslech atd. V současné době můžeme v muzeum navštívit expozici městské šatlavy.[/]

Muzeum rekordů a kuriozit

Dalším „kuriózním“ místem je Muzeum rekordů a kuriozit, které je umístěno v Jihlavské bráně. Zde najdeme více než 130 exponátů v různém provedení – obří lžíci, školní tašku pro 35 osob, největší lízátko, nejmenší šité rifle… Pro milovníky těchto kuriozit však cesta ještě nekončí. Pelhřimov nabízí Procházku Českou knihou rekordů – centrem města od Muzea rekordů a kuriozit na Nábřeží rekordů a kuriozit až do Domu dobrých dnů s unikátní expozicí staveb ze sirek. Mluvící tabule po cestě nám pak dle Vašeho vlastního výběru poví to nejzajímavější z České knihy rekordů. Podél říčky Bělé narazíme na rekordmany i obří předměty. [/]

Unikáty ze sirek – Zlaté české ručičky

Expozice „Unikáty ze sirek – Zlaté české ručičky“ umístěná v pelhřimovském Domě dobrých dnů je světovým unikátem. 40 let života vložil do svých výrobků Tomáš Korda z Vrchlabí. V průběhu neuvěřitelných 63 310 hodin čistého času práce vytvořil desítky staveb (housle, vázy, …) z neuvěřitelného počtu 820 215 zápalek a zápalkových hlaviček! Nikde na světě není nic podobného k vidění![/]

Věž kostela sv. Bartoloměje

Krásný a nezapomenutelný výhled, kde budeme mít celé město jako na dlani, nabízí vyhlídková věž kostela svatého Bartoloměje. V horní části věže je zpřístupněna komůrka hlásného s historickými fotografiemi města Pelhřimova. 148 schodů věže můžeme zdolat i s kozami Rózou a Rézou na zádech, které byly návštěvníky věže vyneseny již do výšky nad 85 000 m.[/]

Sín Lipských aneb Prvního českého MÚZYa

Pelhřimov vzdal hold také svým slavným rodákům a to vytvořením Síně Lipských aneb Prvního českého MÚZYa., kterou nalezneme v přízemí domu čp. 10 (tzv. Šrejnarovského domu) na pelhřimovském Masarykově náměstí. Do podvědomí lidí se z rodu Lipských dostali zejména režisér Oldřich Lipský a jeho bratr, herec Lubomír, ale mnoho práce v divadle či televizi odvedli i další členové této slavné umělecké dynastie. Expozice je rozčleněna do tří částí. V první se dozvíme o životě a dílu, druhá část je věnována filmové tvorbě a třetí se nazývá podle filmu vytvořeného O. Lipským „Velká filmová loupež“.[/]

Muzeum strašidel

A nakonec bychom také neměli zapomínat na naše nejmenší, kam jinam bychom měli děti vzít, kromě Muzea rekordů, než do Muzea strašidel – malí i velcí rádi navštíví místo, kde můžou na vlastní oči vidět nadpřirozené bytosti z českých pohádek, např. hejkala, meluzínu, vodníka, polednici, plivníka a spoustu dalších klasických českých strašidel.[/]

Naučná stezka Městské sady

Nedaleko od centra se nachází Městské sady, kterými nás provede naučná stezka, která nám nenásilně a poutavě a v přirozeném prostředí přibližuje různorodost a hodnotu krásné a zachovalé přírody Vysočiny, jak fauny a flóry, tak i jejich ochranu a přirozená stanoviště. Tento městský park byl vytvořen pro obyvatele i návštěvníky města osázením velkého množství dřevinných druhů. Naučná stezka Městské sady se skládá z 12 informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okruhu.[/]

Kostel sv. Víta

A co dále bychom mohli ještě navštívit v Pelhřimově? Určitě bychom také neměli zapomenout navštívit jednu z nejstarších budov Pelhřimova – Výstavní síň v kostele sv. Víta, která je po rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. V objektu s nádhernou akustikou se mimo sezónních výstav nacházejí i zrestaurované cenné barokní varhany.[/]

Okolí Pelhřimova

Z Pelhřimova na Křemešník

Jedním z nejnavštěvovanějších cílů v okolí Pelhřimova je vrch Křemešník s poutním kostelem, horským hotelem a rozhlednou Pípalka. Křemešník je od Pelhřimova vzdálený 9 km a dovede nás tam červené značení.[/] Z Masarykova náměstí vyjdeme z města kolem hřbitova a stoupáme k lesu Lejšovka. Ohlédneme-li se zde nazpět, spatříme krásné panorama Pelhřimova, schouleného v kotlině a v pozadí vrchol Stražiště u Pacova (744 m n. m.). Před obcí Putimov vlevo se nachází výhled na starobylý Chvojnovský kostel. Následuje obec Proseč pod Křemešníkem. Název napovídá, že se blížíme k zalesněnému masivu Křemešníka. V Proseči projdeme kolem kapličky na návsi a dále kolem výběhů s koňmi. Poté se před námi otevře pěkný pohled na Křemešník. Po lesní pěšině se dostaneme kolem rybníčků Ivaniny (přírodní rezervace) na křižovatku lesních cest, kde vyvěrá ze zatopeného stříbrného dolu pramen Stříbrné studánky. Nalevo od studánky se nachází Slunečná paseka, letní základna táborníků. Cestou rovně do kopce dojdeme k hájovně Korce. [/] Cesta lesem doleva, kde jsou patrné zbytky po středověkém dolování stříbra, nás pak zavede až ke kapličce stojící nad periodickým pramenem, který dal základ proslulosti tohoto poutního místa. Nalevo od kapličky si můžeme prohlédnout jeskyni poustevníka Jiřího Mrňávka. Od kapličky k vrcholu vede Křížová cesta, kterou vždy osmou neděli po Velikonocích zaplňují tisíce poutníků z celé Vysočiny. Křížová cesta s třinácti zastaveními je zakončena Božím hrobem, kde ve skalní dutině spočívá tělo Krista v životní velikosti. V těsné blízkosti pak můžeme ještě obdivovat Větrný zámek z roku 1932.[/] Zvláštností Křemešníku je poutní kostel Nejsvětější Trojice. Pro turisty je také velmi atraktivní rozhledna Pípalka, z jejíž výšky 40 metrů, lze za jasného počasí dohlédnout až na vzdálenost 30 km. [/] Kolem celého vrchu Křemešník vede naučná stezka, v létě pro pěší, v zimě pro běžkaře. Znaveným turistům pak poskytne své služby, včetně ubytování poutní hotel Křemešník. Z Křemešníku je možné se dopravit zpět do Pelhřimova autobusem. Nebo lze dále pokračovat po žluté přes Sázavu, Čejkov a dále po evropském rozvodí až do Nové Bukové. Odtud je pak možné vrátit se zpět do Pelhřimova vlakem.[/]

Naučná stezka Křemešník

Křemešník, známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s turisticky velmi atraktivními pamětihodnostmi v malebném prostředí lesů jednoho z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny. K vidění je zde například kostel Nejsvětější Trojice, kaple sv. Jana Křtitele, skalka s křížkem, Křížová cesta, Větrný zámek, studánka s léčivou vodou. Naučná stezka kolem vrcholu Křemešníku umožňuje příjemnou a pohodlnou procházku a přibližuje zdejší přírodní prostředí. Z větší části kopíruje přírodní rezervaci Křemešník, má 10 zastávek a je dlouhá přibližně 3 km.[/]

Údolím řeky Hejlovky

Z Pelhřimova nás modrá turistická značka vyvede mírným kopcem až za Starý Pelhřimov, kde se ukáže panorama kopců nad Pelhřimovem s Křemešníkem, Putimovem a Pavlíčkovým vrchem, z něhož se nám naskytne nádherný rozhled do širokého okolí.[/] Ve Starém Pelhřimově se navíc před začátkem cesty můžeme občerstvit v místním motelu. Do Čakovic se dostaneme kousíček po hlavní silnici Tábor – Pelhřimov, posléze z mírného kopce sejdeme poli a loukami až do zmíněné vísky. V Čakovicích nás zaujme kaplička se šindelovou střechou.[/] V Lipickém údolí (Čakovický mlýn) (6,5 km), na křižovatce modré a žluté odbočíme na značku žlutou. Cesta Lipickým údolím je plná skal, lávek, peřejí – prostě dobrodružství. Pro úplnost dobrá rada: jakmile se dostaneme na pravý břeh proti proudu řeky, již se ho držme, i když nám logika říká přejít po lávce na druhou stranu. Hledejme značku dál. V období letních měsíců je schovaná za vegetací, která nevzbuzuje moc důvěry. Tuto cestu doporučujeme, ale doporučujeme i ‘protikopřivové’ opatření ve vašem oblečení (zejména u dětí). Lipické údolí je ukončeno přechodem přes hlavní silnici Pelhřimov – Tábor, za ní pak lesem obejdeme chatovou oblast Chodeč a dál poli kolem Vlásenického Dvoru do obce Vlásenice (v místě obchod).[/] K vlakové zastávce využijeme silnici a posléze poli dojdeme k rybníku Hejlov (18,5 km). Zde se můžeme vykoupat, pokochat se pohledem na vodopád pod hrází. Na křižovatce turistických tras odbočíme na modrou, po které vyrazíme zpět směr Pelhřimov. Po úvodním stoupání na vrch Hejlov se nám ukáže krásný výhled na okolí Božejova, vrchy na obzoru mají nadmořskou výšku mírně nad 700 m n.m. Po překonání horizontu se otevře výhled na vrch Křemešník, Nemojovský lom a Eclerův vrch. Z návrší nad rybníkem Nohavička panorama ještě doplní i vrch Putimov. Javorová alej nás pak zavede k Pelhřimovu (25,5 km).[/]

Pelhřimov – Želiv – Červená Řečice

Z města nejprve vyjdeme přes městské sady, kudy vede i naučná stezka, údolím říčky Bělé a mineme její soutok s Hejlovkou. Okolo skály Kyselák se pak dostaneme až k Sedlické údolní přehradě, kde se na soutoku Hejlovky a Hejnického potoka staneme svědky zrodu řeky Želivky. [/] V Sedlici se můžeme občerstvit a vyrazit kolem elektrárny k vyrovnávací nádrži Vřesník v blízkosti Želiva. A to už se blížíme do Želiva, zde nás přivítá dominanta želivské kotliny klášter premonstrátů. Nad soutokem Želivky s Trnávkou budeme pokračovat kolem Hotelu Kocanda a umělého vodáckého kanálu, vybudovaného na přehradě vodní nádrže Trnávka, proti proudu řeky. Když obejdeme celou přehradu, dojdeme do vesnice Červená Řečice, kde můžeme vidět dnes již zchátralý renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou, případně se občerstvit v místním hostinci. Odtud je možné se dopravit zpět do Pelhřimova autobusem.[/]

Pelhřimov – Hejlov – Proseč – Nová Cerekev – Leskovice

Trasa, která sleduje modré značení, je vhodná zvláště pro milovníky koupání. Začíná v Pelhřimově u rybníka Stráž, odtud projdeme kolem kaskády chovných rybníků Medenice, pak Nohavičky až k dalšímu rybníku Hejlov s romantickým ostrůvkem uprostřed vodní plochy.[/] Polními cestami pak směřujeme do Proseče Obořiště, jehož zámek z 18. století dnes slouží jako domov důchodců. V zámeckém parku se nachází jeden z nejmohutnějších dubů Vysočiny s obvodem kmene 623 cm, jehož stáří se odhaduje minimálně na 300 let.[/] Po silnici dojdeme až do Nové Cerekve, kde se můžeme občerstvit a vidět barokní kostel a židovskou synagogu s židovským hřbitovem. Dále už jen pokračujeme do cíle naší trasy, obce Leskovice, kde se nachází památník připomínající rok 1945, kdy byla obec vypálena německými nacisty a obyvatelé zmasakrováni. Nedaleko Leskovic se tyčí státní hrad Kámen se stálou expozicí jednostopých motorových vozidel. Z Leskovic se dostaneme zpátky do Pelhřimova vlakem.[/]

Pelhřimov – Chvojnov – Mladé Bříště

Cesta (žluté značení) plná krásných pohledů do širokého okolí, vede Chvojnovem, přes Pavlíčkův kopec a Útěchovičky – krajem, který zachytil v románu Šimon kouzelník dr. F. Hamza. Lesní pěšiny nás pak dovedou až do Mladých Bříšť, odkud je autobusové spojení do Pelhřimova nebo Humpolce.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama