Okolím Lanškrouna

V jižní části Podorlické pahorkatiny – už na samotném prahu Zábřežské vrchoviny – leží město Lanškroun. Prošlo poměrně rušnou historií a v centru, které je městskou památkovou zónou, se zachovalo několik hodnotných stavebních objektů. Dominantou čtvercového náměstí je renesanční radnice (z osmdesátých let 16. století), přilehlý zámek je postaven na místě někdejšího augustiniánského kláštera a nyní jej využívá Městské muzeum; propojený je i s děkanským kostelem sv. Václava. Na malém náměstí se silniční křižovatkou zase zaujme roubené stavení někdejšího zájezdního hostince, dodnes příznačně nazývaného Krčma.[/]

Přírodním parkem „Lanškrounské rybníky“

Reklama

K nejvyhledávanějším místům v severozápadním okolí Lanškrouna patří soustava rybníků, vzniklá přehrazením potoků přitékajících od Jakubovic a Ostrova. Přibližně na tříkilometrové vzdálenosti tam najdeme šest větších rybníků, nazývaných (po směru toku) Plockův, Sluneční, Pšeničkův, Olšový, Dlouhý a Krátký. K většině z nich nás zavede žlutě značená 6 km dlouhá okružní cesta, dostupná ze středu města po zelených značkách (1,5 km).[/]
Poněkud stranou turistických tras zůstává jen Krátký rybník, který je ještě součástí městské zástavby na okraji Lanškrouna, naopak sousední Dlouhý rybník je nejen největší (s plochou 16 hektarů), ale také nejvyhledávanější – využívaný městskou plovárnou. Součástí zdejšího areálu, zvaného též Obora, je příslušné rekreační zázemí, včetně hotelu s restaurací Starý mlýn a blízkého tábořiště (tomu se říká Knoflík). Hladina, mokřinová vegetace a břehové porosty ostatních rybníků jsou pak významné z přírodovědného (především botanického a ornitologického) hlediska. Toto působivé zákoutí proto bylo vyhlášeno za přírodní park pod názvem „Lanškrounské rybníky“.[/]
V nejzazším koutě – mezi Pšeničkovým a Slunečním rybníkem – mineme při žlutě značené cestě Edvardův pramen, což je studánka pojmenovaná podle někdejšího lanškrounského lékárníka Edvarda Erxlebena, trasa pak opouští vodní břehy a stoupá na zalesněné návrší Kypuš (450 m n. m.). Přes lyžařskou louku se odtud otevírá pěkný pohled na hladinu Olšového rybníka a do jižního podhůří Orlických hor. Po žlutých značkách sejdeme k rekreační osadě Obora a převážně kolem chat dojdeme zpět ke hrázi Dlouhého rybníka s možností občerstvení i ubytování (viz výše). Tam lze ovšem dojít (nebo dojet) také krátkou spojkou ze silnice, spojující Lanškroun s Ústím nad Orlicí. [/]

Sázavským údolím na Lázek

Spoustu zajímavých míst – romantických údolních zákoutí a vyhlídek – najdeme také ve východním okolí Lanškrouna, postupně se zvedajícím do strmých kopců Zábřežské vrchoviny. Ta zde vrcholí z daleka nápadným návrším Lázkem (714 m n. m.), obklopeným hlubokými údolími Březné na východní straně, Moravské Sázavy na jihu a Hraničního potoka pod západním svahem. Pojmenování posledně jmenované bystřiny napovídá, že tudy prochází i historická hranice Čech a Moravy.
Až na vršek Lázek lze sice vyjet po odbočce ze silnice nad obcí Cotkytle, z Lanškrouna se tam můžeme vydat také po značených cestách přes romantické Sázavské údolí. Modré značení od severovýchodního okraje Lanškrouna až po údolní obec Albrechtice bohužel sleduje poměrně frekventovanou silnici č. 43 (směr Šumperk). Mnohem poklidnější je pak úsek cesty proti toku Moravské Sázavy. V táhlých Albrechticích zaujme novogotický kostelík sv. Anny, na horním (severním) „konci“ obce nás tabulka naučné stezky poučí, že jsme na okraji hodnotné krajinné partie Sázavské údolí. Modré značky tudy pokračují – stále proti toku malebné bystřiny – až do 5 km vzdálené obce Výprachtice, už na prahu Bukovohorské hornatiny ve výběžku Orlických hor.[/]
My však opustíme Sázavské údolí už po kilometru od okraje Albrechtic a vedeni žlutými značkami se ponoříme vpravo do bočního údolí, zvaného Uhelná dolinka – snad proto, že tu kdysi uhlíři pálili dřevěné uhlí. Ani v tomto romantickém údolí se však dlouho nezdržíme, protože naše trasa záhy opustí mokřinovou nivu potoka a souvislým lesem se vine přes návrší Kulinu (530 m n. m.). Na náhorní planině protneme silnici č. 43 a v blízkosti chráněných území (přírodní rezervace Selský les a přírodní památka Selský potok) sejdeme do obce Herbortice, rozhozené v údolí Hraničního potoka. Odtud nás čeká sice krátký (asi 1 km), ale poměrně strmý výstup pod Lázek. Na křižovatce s odbočkou mineme pomníček obětem 2. světové války a z vrcholku kopce pak oceníme vynikající výhled, a to i tehdy, když je chata s rozhlednou uzavřena. Severní obzor vyplňují výběžky Orlických hor s Bukovou horou, za údolím horního toku Moravy snadno rozpoznáme skupinu Králického Sněžníku, přecházející do pásma Hrubého Jeseníku. Na opačné – jižní – straně rozhledové výseče se Zábřežská vrchovina postupně sklání přes Zábřežsko a Lanškrounsko do „nekonečných“ rovin Hané. Někdy bývá vidět i Svatý Kopeček na prahu Nízkého Jeseníku u Olomouce.[/]
Ani vrchol Lázku samozřejmě nemusí být „konečnou“ našeho putování. Vydat se odtud můžeme (po žlutých značkách) do okolních partií Zábřežské vrchoviny, a to přes údolí Březné směrem k Hoštejnu. Poněkud náročnější cesta pak čeká na toho, kdo od Lázku vydá do jihovýchodní části Orlických hor – Bukovohorské hornatiny – s dominujícími vrcholky Bukovou horou (958 m n. m.) a Suchým vrchem (995 m n. m.). Z Lázku a přilehlé obce Cotkytle se tam přiblížíme buď po zelených značkách přes Horní Heřmanice (na silnici I/43), Rýdrovice a Valteřické sedlo, nebo po červených značkách (již mimo region Orlickoústecka) přes městečko Štíty.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama