Odhalte tajemství podzemí – hornická tradice v Karlovarském kraji

Celý Karlovarský kraj jako jedno velké mraveniště protínají desítky kilometrů důlních chodeb s mnoha zachovalými štolami a šachtami, na něž na povrchu navazují technické a urbanistické památky historického významu. Nenechte si ujít výlety do těchto zajímavých míst a navštivte důl Mauritius a štolu Kryštof u Hřebečné, důl Johannes na Zlatém kopci poblíž Božího Daru, důl Jeroným nedaleko Sokolova či Štolu č.1 v Jáchymově.

Jedinečné podzemní dobrodružství v Dole Mauritius

Tento důl se může pyšnit nejen tím, že se jedná o největší cínový důl v českém Krušnohoří, ale také historií, která zde trvala téměř 400 let a to od roku 1545 do roku 1944. Jedná se o jeden z nejzachovalejších středověkých dolů v regionu a i díky tomu je tato národní kulturní památka jednou z lokalit zařazených do nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Podzemní prohlídka probíhá ve štole Kryštof, návštěvníci si na ni vypůjčí potřebné vybavení, jako jsou helmy, svítilny, holínky a pláště. S dětmi je možné jít na prohlídku již do 6 let. Důl je veřejnosti přístupný od jara do podzimu. V zimě nejsou prohlídky možné z toho důvodu, že se zde nachází jedno z největších zimovišť netopýrů v Karlovarském kraji.
 

500 let důlní historie za 2,5 hodiny v Dole Johannes na Zlatém kopci

Prohlídka dolu Johannes na Zlatém kopci seznámí s mimořádně zachovalým komplexem historických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze jinde ve světě vidět jen málokde. Nejkratší prohlídka trvá 2,5 hodiny a obsahuje 60minutovou prohlídku podzemí ve štole, povrchovou cestu k žentouru a zpět k obslužnému domku. Ač se to na první pohled zdá poměrně dlouhé, uteče to jako nic, protože kromě zajímavého povídání je stále na co koukat. Pro milovníky podzemí je možné absolvovat i prohlídku delší a to tří hodinovou či čtyřhodinovou. V každém případě mějte na paměti, že s dětmi vás na jakoukoliv prohlídku pustí až od jejich 10 let. Pamatujte také na to, že v podzemí je pouhých 7 °C, a že před návštěvou štoly Johannes je nutná rezervace a zakoupení vstupenky v hotovosti v infocentru Boží Dar nebo pomocí online platby v rezervačním systému na oficiálním webu.
 

Dolu do dolu Jeroným

Důl Jeroným se nachází v Čisté nedaleko Sokolova a jde o další z historických dolů, kde můžete spatřit hornickou kulturu a dovednosti našich předků. V tomto dole se těžily cínové rudy a je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15. a 16. století. Samotná těžba zde probíhala, s četnými přestávkami, až do  konce 1. světové války. Pro svou autenticitu a rozsah patří tento důl mezi nejvýznamnější hornické památky střední Evropy a i proto byl v roce 1998 prohlášen Národní kulturní památkou. Součástí prohlídky jsou nádherné komory z 16. století, odpočívadla a výstupky. V chodbách je také dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem či stopy po sázení ohněm. S dětmi se sem můžete vydat od jejich 6 let. Stejně jako na ostatních dolech platí, že teplota v podzemí se pohybuje kolem 7 °C a je tedy dobré tomu přizpůsobit oblečení i obuv.
 

Na skok do Jáchymova do Štoly č. 1

To, že Jáchymov patří mezi nejvýznamnější česká hornická historická města a v 16. století ho proslavila  těžba stříbra a v dalších stoletích se tu těžilo olovo, arsen, kobalt, nikl, cín a také smolinec, ve kterém manželé Curieovi objevili v roce 1898 nové prvky – polonium a radium a díky tomu tu vznikly světoznámé radonové lázně, je celkem známá historie. Nemělo by se ovšem zapomínat i na stinné stránky historie a to na masivní těžbu uranu pro potřeby zbrojního programu SSSR. Práci zde v těchto dobách vykonávali političtí vězni a to v naprosto nevyhovujících podmínkách. Poučný exkurz do historie zdejšího hornictví i neslavnou minulost můžete nalézt ve Štole č. 1. Na necelých 300 m je připomenuta nejen historie způsobu dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří v Jáchymovských dolech byli nuceni pracovat. Štola č. 1 se nachází nedaleko jáchymovského muzea Královská mincovna, které byste při návštěvě Jáchymova rozhodně neměli minout.
 

Další technické památky Karlovarského kraje najdete na webu www.zivykraj.cz.Foto: archiv Destinační agentura pro Karlovarský kraj 
Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama