Od Valdštejnova hrobu do skalních měst

Mnichovo Hradiště – Káčov a zpět (11,5 km)

Z: Mnichovo Hradiště – Káčov – Mohelnice nad Jizerou 4 km

M: Mohelnice nad Jizerou – podél Jizery – Mnichovo Hradiště 7,5 km

Mnichovo Hradiště – Krásná vyhlídka – okolí a zpět (22–24 km)

Reklama

22-24 km je základní trasa bez *

Č: Mnichovo Hradiště – Přestavlky – Zásadka – Valečov 4,5 km

* Valečov – Skalka – Mužský – Klamorna – Drábské světničky 3,5 km

* Drábské světničky – Krásná vyhlídka 1,5 km

M: Drábské světničky – Hrada – Krásná vyhlídka 1,5 km

Č: Krásná vyhlídka – Stará hrada – Příhrazy 2 km

Ž: Příhrazy – rozc. U Věže – Kobylí hlava – rozc. Černá louže 1,5 km

Ž: Příhrazy – rozc. U Věže – rozc. Hrázka 1 km

M: rozc. Hrázka – Hynšta – rozc. Černá louže 5,5 km

M: rozc. Černá louže – Smrkovec – obětní kámen – Skalka 2.5 km

* Po silnici ze Skalky na Zásadku 1 km

Č : Zásadka – Přestavlky – Mnichovo Hradiště 4 km


* možnost volby fakultativní trasy

Místo pěšího výletu z Mnichova Hradiště je možné dojet autem ke zřícenině hradu
Valečov a odtud pokračovat stejnou trasou. Vzdálenost se tak sníží na 12,5 km – 14,5 km.

Káčov – (350 m n. m., přírodní památka) – vrch Káčov je třetihorní sopka, která po sobě zanechala památku v podobě obnaženého sopečného komínu bizarního tvaru. Působením žhavé čedičové lávy se proměnila okolní hornina písečného podloží a vytvořil se tzv. Káčovák – kontaktně metamorfovaný pískovec, který se vyznačuje natavenými zrny křemene.

[/]
Zásadka – dnes zřícenina, v dobách minulých nejdříve tvrz a roku 1560 renesanční zámek, který sloužil jako letní sídlo Václava Budovce z Budova, nejvýše postaveného šlechtice ze sedmadvaceti pánů popravených v roce 1621 na pražském Staroměstském náměstí za účast na stavovském povstání. Po požáru roku 1790 zpustl.[/]


Mohelnice nad Jizerou – v obci je ukryt vzácný poklad románské architektury, kostelík Nanebevzetí Panny Marie ze třetí čtvrtiny 13.století. Tribunová svatyně je postavena z řádkového zdiva a zdobena obloučkovým vlysem se zubořezem.[/]


Mnichovo Hradiště – vznik města je spojen s nedalekou obcí Klášter Hradiště, kde byl na místě staroslovanského hradiště založen kolem roku 1150 cisterciácký klášter (dnes provozovna pivovaru Klášter). Cisterciáci se rozhodli opodál založit vlastní poddanské městečko, jehož počátek existence se datuje kolem roku 1279.[/]
Vyslovenou perlou města je zámek, v dnešní podobě po barokních úpravách z let 1696 – 1703. Ten nabízí vzácné interiéry – mimo jiné duchcovskou knihovnu, kterou v závěru svého života spravoval na zámku v Duchcově v severních Čechách Giacomo Casanova, historické zámecké divadlo s několika soubory původních kulis, či rozsáhlou sbírku delfské fajáns. Součástí zámeckého areálu je kaple sv. Anny, kam byla roku 1785 přenesena z Valdic u Jičína hrobka Albrechta z Valdštejna, jemuž panství na krátkou dobu připadlo. Kaple je součástí někdejšího kapucínského kostela sv. Tří králů, v němž je dnes umístěno lapidárium vzácných barokních soch.[/]
Z dalších památek stojí za připomínku ještě barokní farní kostel sv. Jakuba z roku 1726 stojící nedaleko náměstí. [/]


Valečov – zřícenina skalního hradu na pískovcové skále. Hrad byl postaven počátkem 14. století na čtyřech skalních blocích. Vytesané prostory byly doplněny dřevěnými stavbami, k opevnění bylo využito skalisek, mezi kterými stály dřevěné palisády.[/]
Hrad je přístupný s průvodcem, prohlídka trvá 40 minut. V přilehlých skalních světničkách bydlela chudina ještě koncem 19. století.[/]
V amfiteátru pod hradem si v nejteplejších měsících v roce získal oblibu hudební festival Valečovské léto, představující většinou každé dva týdny v koncertních večerech pod širým nebem osvědčené hudebníky známé v celé republice. Po koncertech Valečovského léta se konají noční prohlídky hradu.

[/]
Mužský – čedičový vrch (463 m n. m.) a obec – jako správný mužský dominuje okolní krajině. Poskytuje nám jedinečný rozhled do blízkého, ale i vzdáleného kraje. Na vrcholu stojí pomník padlým rakouským vojákům z prusko-rakouské války v roce 1866. V době minulé se zde konaly tábory lidu. Stejnojmenná obec pod vrchem je skvostem lidové architektury, vyhlášeným za vesnickou památkovou rezervaci.[/]


Klamorna – skalní hrad v pískovcové stěně na okraji Mužského u Dneboha. Klamorna byla již pravěkým hradištěm. Ve středověku zde byl zřízen hrad. Jde o jeden z několika skalních hradů v oblasti Mužského; v nejbližším okolí lze obdivovat ještě Drábské světničky, Staré Hrady nebo Hynštu, které vznikly ve 13 století. V 15. století byl hrad opuštěn. Dnes jsou zde stopy valů, pozůstatky příkopu, studny a světniček.

[/]
Drábské světničky – Skalní hrad Drábské světničky byl vybudován na výběžku
pískovcových skal, na okraji plošiny zvané Hrada, ve 13. století. Celá pevnostní soustava zahrnovala čtyři velké a tři menší skalní bloky navzájem oddělené úzkými průrvami.[/]
Na jednotlivých pískovcových blocích byly vystavěny dřevěné stavby, ochozy a věže. Celkem se na Drábských světničkách dochovalo 18 světniček vytesaných do pískovcových skal, největší z nich je Svatyně. Hrad byl obýván do 15.století. V době protireformace se zde skrývali protestanti.

[/]
Hynšta – další skalní hrádek v oblasti Mužského, který tvořil jediný skalní blok.

[/]
Dneboh – Kavčina – Pozůstatkem sesuvu půdy pod Drábskými světničkami v roce 1926 jsou stromy rostoucí šikmo; celé skupině těchto dřevin se přezdívá Tančící les. Sesuvem došlo ke zničení obce Kavčina, kde z 11 stavení byla stižena pohromou všechna s výjimkou jediného.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama