Naučnými stezkami Táborska

Tábor

  • Pintovka / 3,5 – 9 km

Táborským příměstským lesem Pintovka, který se nachází na levém břehu Lužnice, vede stejnojmenná lesnická naučná stezka (3,5 km) s výchozím bodem u silnice nad Švehlovým mostem. Na 30 zastaveních návštěvníky seznamuje se zdejšími dřevinami a problematikou lesního hospodářství a myslivosti. Současně tu lze absolvovat některý ze tří vycházkových okruhů, začínajících u Lužnice v blízkosti hotelu Eleonora v Čelkovicích. Nejdelší z okruhů (9 km) doprovází 11 zastavení s informačními tabulemi, které popisují přírodu i historické zajímavosti lužnického údolí. Největší atrakcí je malá obora, v níž lze pozorovat jeleny sika a muflony, nechybí ani herní prvky pro děti.

Lesopark Pintovka, foto: město Tábor
  • Tábor–Horky–Větrovy / 3,5 km
Reklama

Od hotelu Eleonora lze vyrazit také po stopách dolování stříbra, které tu dosáhlo největšího rozmachu v 16. století. Tzv. Stříbrná stezka s 8 zastaveními prochází okolo ústí štoly sv. Jana Nepomuckého a někdejších šachet na Horkách a končí na Větrovech u půvabné rozhledny Hýlačka, která roku 2015 nahradila původní dřevěnou stavbu zničenou požárem.

Studánka Eleanora, foto: město Tábor

Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí

  • Okolo Kozího Hrádku / 850 m

Nejkratší z naučných stezek v regionu obchází zříceninu Kozího Hrádku, která je díky zdejšímu působení Jana Husa v letech 1413–1414 národní kulturní památkou. 10 informačních panelů proto přibližuje historii hradu i Husův život a dílo. Texty jsou na každém zastavení doplněny komiksovým příběhem a interaktivními prvky pro nejmladší návštěvníky.

  • Nechyba / 2,5 km

Lesnická naučná stezka Nechyba dostala své jméno podle bývalé hájovny nedaleko Sezimova Ústí II, která je jejím výchozím místem. Pro děti jsou na trase připraveny herní prvky. Závěrečné z 6 zastavení je věnováno oboře Smolín, v níž je možné sledovat daňky i muflony.

Nechyba, foto: město Tábor
  • Ptačí svět / 2 km

Okolí někdejšího harrachovského zámečku na Strkově na jihovýchodním okraji Plané n. L. je ideálním místem pro pozorování ptactva. Výborným vodítkem k tomu jsou tabule naučné stezky, která začíná v obnoveném zámeckém parku. Lipovou alejí zvanou Hraběcí pěšinka vede kolem Strkovského a Košického rybníka a dále až na hráz rybníka Hejtman, kde je umístěno poslední, 9. zastavení.

Ptačí svět, foto: město Tábor

Mladovožicko, Chýnovsko a Bechyňsko

  • Kolem hradu Šelmberk / 3 km

Zřícenina hradu Šelmberk představuje jednu z dominant v okolí Mladé Vožice. V hradním areálu začínající okružní naučná stezka přibližuje jak historii hradu a dalších staveb v jeho okolí, tak přírodu v malebném údolí říčky Blanice. Vycházku lze spojit s vyhlídkou z hradní věže anebo s prohlídkou sousedního Historicko-řemeslně vzdělávacího centra, jehož součástí je i bylinná zahrada.

Zřícenina hradu Šelmberk, foto: město Tábor
  • Chýnovská naučná stezka / 4 km

Od školní budovy na náměstí v Chýnově, rodiště slavného sochaře Františka Bílka (1872–1941), vychází naučná stezka věnovaná nejen této osobnosti, ale především historii a přírodě města i jeho okolí. Vede pod 27 m vysokým železničním viaduktem a poté převážně lesem až k Chýnovské jeskyni, která je národní přírodní památkou a jedinou zpřístupněnou jeskyní v jižních Čechách. Rok 2021 je mezinárodním rokem jeskyní a krasu. Poslední z 10 zastavení je pak u blízkého vápencového lomu na Pacově hoře.

Chýnovská jeskyně, foto: město Tábor
  • Černická obora / 3,5 km

Oboru ležící východně od Sudoměřic u Bechyně založil roku 1586 Petr Vok a svému účelu sloužila až do konce 60. let 20. století. Nejcennější část (smíšený les tvořený především duby, habry a borovicemi) je chráněna jako přírodní památka. Jednotlivé dřeviny i historii obory a loveckého zámečku popisuje naučná stezka s výchozím i cílovým místem u někdejšího lesního úřadu (dnes sídlo golfového resortu) při silnici ze Sudoměřic do Soběslavi.

Informace k dalším stezkám naleznete také na www.visittabor.eu či v Infocentru Město Tábor na Žižkově náměstí v tištěné brožuře.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama