Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“

Stezka začíná u kláštera, další zastavení je na místě, kde začínala první punčochářská
manufaktura z roku 1697. Dnes tu stojí dvě budovy a proti nim retenční nádrž, využívaná kdysi k provozu manufaktury (o další budově z roku 1705 jsme mluvili v souvislosti s Osekem).
Dále pokračujeme v cestě podél Oseckého rybníka převážně listnatým lesem, podejdeme železniční most na trati Most – Moldava a ocitneme
se u dalšího zastavení, mravenišť, převezených
sem z bývalé rezervace Vršíček u Bíliny, která ustoupila důlní výsypce.[/]
Po chvíli se cesta obrací na sever a dovede
nás bukovým lesem do skalního města mezi pískovcové útvary přírodní památky Salesiova
výšina (422 m n.m.), nazvané podle Salesia
Krügnera, opata oseckého kláštera v letech 1835-1842 a velkého obdivovatele krušnohorské přírody. V pískovcových slepencích jsou otištěny
skořápky zkamenělých pradávných sladkovodních
mlžů. Zanedlouho dojdeme k příkrému svahu. Zastavíme se u rulové skalní stěny, součásti
krušnohorského zlomu z dávných geologických
dob. Dostaneme se tak do oblasti, kde se těžilo stříbro a kde se dochovalo několik štol. Půjdeme kolem jedné z nich, nazvané Čertova díra. Za třicetileté války do ní podle pověsti házel sedlák Hans Krawatt z nedaleké Loučné, švédské vojáky, jež se mu spolu s dalšími druhy podařilo zabít.[/]
Brzy vyjdeme z lesa a ocitneme se na Krásné vyhlídce. Úchvatný pohled do okouzlující krajiny s magickou siluetou oseckého kláštera v popředí potvrzuje oprávněnost jejího názvu. V okolních skalních dutinách a štolách přezimují netopýři.
Zakrátko znovu vstoupíme do lesa a cesta začne příkře stoupat. Dostáváme se do nejsevernějšího bodu našeho putování, do přírodní památky Vlčí důl. V ní jsou chráněny hlavně staré bučiny, z nichž však vzhledem k dřívější bezohledné těžbě mnoho nezůstalo.[/]
Při sestupu Vlčím dolem projdeme kolem hradu Osek (Rýzmburk). Rozsáhlá hradní zřícenina
stojí na vysokém skalnatém ostrohu. Na nejvyšším, tedy nejbezpečnějším místě vidíme zbytky třípatrového paláce, vybudovaném na obdélníkovém půdorysu. Jihovýchodně pod ním se rozkládá lichoběžníkový horní hrad s válcovou
hláskou a hranolovitou věží, k níž byla ve 14. století přistavěna kaple. Na tuto část navazují zbytky svažujícího se podhradí.[/]
Další procházka nás povede kolem barokní kaple z roku 1721 a dále po úzké silničce, lemované
loukami a zalesněnými svahy. Posledním zastavením naučné stezky je památník katastrofy
na dole Nelson III, při níž zahynuli v roce 1934 144 lidi. O rok později tu byl odhalen pomník od sochaře Karla Pokorného. Můžeme chvíli postát a vrátit se zpět do blízkého Oseka. ■

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama