Mlýny na Pšovce

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti pod širým nebem v oudolí Svatovojtěšském na hodinu cesty od Kokořína. Byla velmi tmavá noc, potok hučel ouzkým dolem, zdaleka klepal mlejn““ Karel Hynek Mácha, 1832[/]
Klapot mlýnů se po staletí nesl Kokořínským dolem, jímž protéká potok Pšovka. Svůj počátek má pod zámkem Houska a než spojí svůj tok s řekou Labem pod mělnickým kopcem, urazí voda cestu dlouhou 34 km, přičemž napájí četné tůně a dříve její síla poháněla řadu mlýnů.[/]
V Kokořínském údolí máme zachovány zbytky tzv. skalních mlýnů (Tubož, Hlučov, Štampach) i stavby mlýnů zděné (Mlčeň, Štampach, Kroužek). S nimi se můžeme setkat i dále po toku, např. v mělnických čtvrtích Rousovice s mlýnem Holečkovým, v Pšovce s mlýnem Ledererovým a dále, téměř již při ústí Pšovky do Labe, s mlýnem Polabským. Ale vraťme se na Kokořínsko.[/]
Pokud se vydáme po červené turistické značce za zbytky skalního mlýna Štampach, objevíme vytesané dvě místnosti a náhon. Zahlédneme však i nedávno obnovený stejnojmenný chovný rybník a celý areál usedlosti s objektem bývalého mlýna, který ve štítu nese vročení 1756. Dnešní podobu usedlost získala přestavbou (vročení na stavbách 1910, 1913) za mlynáře Františka Kučery (1876 “ 1921), který byl osobou velice váženou. Uznání si získal především svými postoji a přístupem za první světové války, což zde připomíná pamětní deska pořízená Okresem mělnickým. [/]
Mlýn Mlčeň působí tajemně nejen svým jménem, ale také podobou. Čas se zde jakoby zastavil, neodměřují ho ani hodiny ve štítu, a vdechl místu neopakovatelný půvab. První zprávu o mlýnu nacházíme již v 16. století, tehdy však ještě nenesl pojmenování Mlčeň. Kde se vzalo“ Nejčastěji je jeho vznik vysvětlován tím, že v mlýnu se za třicetileté války nemlelo, ten tedy mlčel. Jinde je zdůvodnění přesnější a vychází z příběhu, který se prý odehrál v roce 1624, kdy zde byl mlynářem Tomáš Sekyra, vyznáním český bratr. Od jeho víry ho chtěli odvrátit císařští rejtaři, vydat měl knihy, z nichž předčítal i sousedům. Oboje mlynář odmítl: „Nevzdám se víry svých otců a co se týče knih “ jsou mi svatější než “ můj život.“ A tato slova byla beze zbytku naplněna. Na chvíli se mlýnské kolo zastavilo, mlýn umlkl. Když se rozběhlo znovu, bylo na něm přivázáno tělo mlynáře Sekyry, které se každým otočením ponořilo do vody. Tento čin císařských nepřežil, ale zároveň neprozradil, kde jsou knihy, nezradil své bratry “ mlynář mlčel. Jméno mlýn později nezměnil, majitele však ano. Roku 1863 získaly mlýn od augustiniánů od sv. Tomáše na Malé Straně sestry Julie a Alžběta Kühnelovy. Jedna z nich pravděpodobně nechala postavit při vyústění Mlčeňské cesty kříž jako poděkování za své uzdravení. Kříž byl obnoven v létě roku 2003 Okrašlovacím spolkem Pšovka.[/]
Pokud se zdál být krutý příběh, který vedl ke vzniku názvu Mlčeň, nejinak je tomu i u pověsti vysvětlující jméno Krvomlýn, tedy místa ve skalách nad Harasovem. Jeho kolo ale nemělo být poháněno vodou. Bylo prý postaveno s tím cílem, že ho měla roztočit krev těch, kteří kdysi dávno nepřáli lásce Ladky a Břetislava.[/]
Potok Pšovka dříve míval velký význam, neboť voda v něm nezamrzala, a tak mlýny mohly klapat po celý rok. Dnešní stav je jen odleskem bývalé slávy. Potok ztratil na své síle, neboť po vybudování vodárny pro Mšeno a okolí a po zřízení vodovodu Kladno “ Mělník přišel o vydatné zdroje z pramene Stříbrník a z vrutických pramenů. Mlýny dnes již mlčí všechny, náhony žijí spíše jen v paměti lidí a stavby samotných mlýnů mnohdy ustupují nové výstavbě.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama