Městská památková zóna Chrudim

Centrem popisované oblasti je okresní město Chrudim. Jelikož se jedná o jednu z nejkrásnějších a nejhodnotnějších městských památkových zón ve východních Čechách, rozhodně stojí za to se po městě důkladně porozhlédnout.[/]
Chrudim byla trvale osídlena již někdy v 7.–8. stol. V 10. stol pak tady nad Chrudimkou vzniklo slovanské hradiště. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1055, samotné město pak bylo založeno Přemyslem Otakarem II. před rokem 1276. Počátkem 14. stol. náleží Chrudim k věnným městům českých královen, město se rozvíjí a patří mezi přední města českého království. V 19. stol. se pak Chrudim stává klidným provinciálním městem, jsou zde školy, úřady, a zachovává si velké množství významných architektonických památek z různých slohových období.[/]
Naše putování po Chrudimi začneme na Masarykově náměstí, kde se také dá snadno zaparkovat. Stojí zde Wiesnerův dům, který r. 1871 přebudoval z původního šlechtického domu do současné klasicistní podoby továrník František Wiesner dle projektu architekta a restaurátora Františka Schmoranze. Na rohu domu je věžička a dnes v domě sídlí mj. lékárna.[/]
S jeho jménem je spojeno více staveb na Chrudimsku, tak si o něm něco povězme. Narodil se 28. 12. 1814 v Bělé u Rychnova nad Kněžnou, vystudoval vídeňskou Akademii a v roce 1834 přišel do Slatiňan, kde se usadil. Podílel se na rekonstrukci např. zámku ve Žlebech či katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, zasadil se o zachování Zelené brány v Pardubicích a také se podílel na rozsáhlých rekonstrukcích a dostavbách zámku v Slatiňanech. S jeho jménem se setkáme i u chrudimského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. František Schmoranz žil ve Slatiňanech, kde založil stavitelský rod, zde také 4. 4. 1902 zemřel.[/]
Z Masarykova náměstí se vydáme ke kruhovému objezdu, zabočíme doprava přes Chrudimku a dostáváme se k objektu muzea v Široké ulici. Je tvořen dvěma budovami, které byly postaveny v letech 1898–1901 pro potřeby někdejšího Průmyslového muzea. Tento objekt zvaný “Muzeum” je vlastně jakýmsi kulturním centrem Chrudimi, v překrásném Velkém sále se konají koncerty a probíhají taneční kurzy a společenské akce, říká se, že má nejlepší akustiku ve střední Evropě; je zde ještě malý sál zvaný Sůva; v pravé budově sídlí také Regionální muzeum Chrudim. Před budovou je pomník Josefu Resselovi.[/]
Ze Široké ulice zabočíme na schody vedoucí doprava k náhonu – tady stojí bývalý koželužský mlýn. Původně to bývala soukenická valcha a po husitských válkách byla spojena s nově přistavěným mlýnem. V závislosti na stavu vody se pak používala buď valcha, nebo mlýn. Středověký náhon je dnes kulturní památkou. Mlýn je v soukromých rukou a je přestavěn pro komerční účely. V náhonu je dřevěné mlýnské kolo.[/]
Vrátíme se zpět na Širokou ulici, zabočíme doprava a po chvíli máme po levé straně dům, ve kterém se narodil a prožil svoje dětství vynálezce lodního šroubu Josef Ressel (1793-1857). Na budově je pamětní deska (1861).[/]
Jméno Josefa Ressela nese v Chrudimi hlavní náměstí, na které dojdeme Širokou ulicí. Po pravé straně na rohu stojí tzv. Khomovský dům se dvěma portály, písemně doložen již roku 1546. Název pochází od rodiny Khomovy. Je zobrazen na epitafu z roku 1587 spolu s dnes již neexistující dolní městskou branou.
Na protější straně projdeme překlenutím z roku 1560 do úzké Fortenské uličky, která nás zavede k Ceregettiho domu ze 14. století, vedle domu pak byla v 15. století zřízena branka pro pěší, tzv. Pardubská fortna.[/]
Vrátíme se na náměstí, a staneme před Starou radnici, která pochází z 15. století a kolem roku 1560 byla přestavěna; barokní fasáda pochází z roku 1720, sochy Iustitia a Caritas byly instalovány po požáru v roce 1806 a hodiny v roce 1836. Budova měla rozličné využití, býval tady také městský archiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, okresní soud, vyšívačská škola a policejní úřad. V budově sídlí informační centrum, kde si můžeme vyzvednout množství zajímavých informačních letáků, plánek města atd.[/]
Na náměstí stojí sloup Proměnění Páně z let 1719-1732 s kašnami z let 1842–1843 vysoký 18 m.[/]
Dominantou Resselova náměstí je arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, gotický kostel ze 13. až 14. století, který byl několikrát přestavován. Poslední velká oprava v 2. polovině 19. století probíhala pod vedením nám již známého Františka Schmoranze – z té doby pochází dvojice novogotických věží a průčelí budovy.[/]
Kostel obejdeme zleva, po levé straně je budova arciděkanství z roku 1892. Původně byla budova děkanství blízko u kostela, ale v roce 1890 byla zbourána, aby se mohla rozšířit komunikace vedoucí do hlavního náměstí.[/]
Před kapucínským klášterem zabočíme doleva a po pár metrech dojdeme k baště Prachárna, která stojí v severovýchodním nároží městského opevnění. Pochází z roku 1435 a původně sloužila k obraně ručními palnými zbraněmi. V roce 2005 byla bašta opravena a zpřístupněna, je zde stálá expozice městského opevnění v Chrudimi.[/]
Kapucínský klášter se zahradou a kostelem sv. Josefa byl budován od roku 1656 a jeho součástí je i kostel sv. Josefa s loretánskou kaplí. Nad vchodem do kostela je ve výklenku pískovcová socha sv. Josefa s dítětem v náručí, s patrným vyrytým letopočtem “1702”.[/]
Kolem školy dojdeme k jednolodnímu kostelu sv. Michaela na Tyršově náměstí, což je hřbitovní kostel z let 1519-1521, který byl vyhlášen kulturní památkou. Zachoval se totiž téměř v původní podobě včetně renesančních náhrobníků ve vnějších stěnách kostela pocházejících z 16. a 17. století. Kolem kostela býval hřbitov, byl ale v roce 1881 zrušen a přeměněn na park – v něm najdeme sochu Panny Marie a Ježíše Krista.[/]
Hálkovou ulicí se dostaneme k Novoměstské kašně z roku 1873. Stojí na Žižkově náměstí. Kolem kašny stojí sochy sedmi světců pocházející z konce 20. let 18. století. Poblíž na vysokém sloupu je socha sv. Jana Nepomuckého.[/]
Projdeme pod základní školou, po levé straně máme areál Na Puši, kulturní památku, která je nejlépe vidět zespoda. Z Žižkova náměstí tedy sejdeme po Širokých schodech, přejdeme po mostě náhon a zabočíme doleva. Tady se nám otevře překrásné romantické náměstíčko U Vodárny. Nad námi se tyčí středověký dům Na Puši, jehož součástí je i věž – původně vodárna. Náměstíčko dostalo jméno právě podle vodárny, která zde byla postavena roku 1670. Voda se odtud vytlačovala do věže Na Puši, a odtud byla pak voda rozváděna do města, mj. i do kapucínského kláštera. Na náměstí najdeme také geologickou stezku, která shrnuje geologickou historii Chrudimska.[/]
Vrátíme se po schodech nahoru a zabočíme doleva do Břetislavovy ulice. Tady stojí vedle sebe hned dva středověké domy, kulturní památky. Čp. 74 má tzv. Mydlářovský dům, který byl v letech 1573–1577 přestavěn Matějem Mydlářem do současné podoby. Dům má arkádové průčelí. Věžičce ve tvaru minaretu, kterou přistavěl Matějův syn David, se říká “hvězdárna” a vedle chrámu Nanebevzetí Panny Marie na náměstí se stal symbolem města Chrudim (mj. je vyobrazen i na turistické známce Chrudimi). V roce 1972 bylo do Mydlářovského domu umístěno Muzeum loutkářských kultur. Při jeho prohlídce (výjimečně lze vystoupat až na “hvězdárnu”) si ve třetím patře nenecháme uniknout překrásný výhled z balkonu. Třetím patrem se také dá projít do sousedního domu čp. 75, ve kterém rovněž sídlí Muzeum loutkářských kultur, roku 1995 zde byla otevřena Galerie, která slouží k pořádání krátkodobých výstav (dětská tvorba aj.).[/]
Vyjdeme zase do Břetislavovy ulice. Sousední dům s čp. 76 se nazývá Rozvodovský. Stejně jako Mydlářský dům, je i tento dům původně měšťanský s gotickým jádrem, první písemná zmínka pochází z roku 1592. Název pochází od rodiny Rozvodovy, která dům vlastnila v letech 1787 až 1889. A to se již opět ocitáme na Resselově náměstí.[/]
Z něj se vydáme Štěpánkovou ulicí vlevo, tady najdeme další kulturní památku, rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka, jednoho z ředitelů Prozatímního divadla v Praze. Kousek zpět do Štěpánkovy ulice ústí Myší díra, (někdy též zvaná „Tmavá fortna“), což je úzký průchod mezi domy čp. 65 a čp. 66. Název „fortna“ označuje pěší průchod opevněním. Uvádí se již roku 1439 (pod názvem „Nová“).
Pod Myší dírou přejdeme po mostku náhon, zabočíme doprava a dojdeme k budově divadla Karla Pippicha. Nad námi se tyčí středověké domy u náměstí, zejména vyniká bílý Mydlářský dům s věžičkou.[/]
Budova divadla byla postavena v letech 1931-1934 a pojmenována podle Karla Pippicha, chrudimského advokáta, který se věnoval sokolské činnosti, a kromě toho byl také významnou osobností chrudimského divadelnictví. Bronzová busta Karla Pippicha se nachází v interiéru divadla.[/]
Přejdeme Chrudimku a Husovou ulicí se vrátíme na Masarykovou náměstí.
Z Chrudimi můžeme podniknout několik krátkých výletů do nejbližšího okolí. Rozhodně si nesmíme nechat ujít prohlídku kostela sv. Bartoloměje v obci Kočí, který leží asi 4 km východně od města. Dřevěný kostel pochází z roku 1397 a v roce 1666 k němu byla přistavěna dřevěná zvonice. Zvláštností je krytý dřevěný most, který vede přes bývalé bažiny.[/]
Po prohlídce se přesuneme o 2 km jižně, kde na návrší stojí z dálky viditelný kostel sv. Jiří v osadě Tři Bubny. Místo stojí rozhodně za návštěvu, protože je odtud překrásný kruhový výhled.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama