Městská knihovna v Praze Vás zve na své březnové přednášky

Městská knihovna v Praze si Vás dovoluje pozvat na zajímavé přednášky, které pořádá na svých pobočkách.


Pondělí 12. 3. 2012

Trénování paměti v Bohnicích

Reklama

Pobočka Bohnice zve na přednášku RNDr. Bohuslavy Trnkové k Národnímu týdnu trénování paměti. Efektivní nástroje, techniky a strategie pro lepší zapamatování informací. Přednáška se koná v pondělí 12. března 2012 od 17:00 hodin. Vstup volný. Těšíme se na vás. Vstupné zdarma. Určené pro dospělé.

Středa 14. 3. 2012  

O české šlechtě a jejích velkých osobnostech

Cyklus přednášek o českých šlechtických rodech. Součástí setkání bude též prezentace knih souvisejících s tématem přednášky a besedy – půjde o knihy z ranku naučné i krásné literatury. Přednášky se na pobočce Ostrovského konají každou 2. středu v měsíci od 17:00 hodin. Vstup volný. Vstupné zdarma. Určené pro dospělé.

BOURÁNÍ STÁTU aneb KAM SMĚŘUJÍ REFORMY?

JINÉ POHLEDY NA SOUČASNOST. Volný cyklus přednášek k aktuálním problémům v pohledu lidí z různých názorových skupin.
Přední český sociolog Jan Keller nabízí opět netradiční pohled na současnost, tentokrát o zásadních změnách probíhajících v naší společnosti. Přednášející dokládá své teze na nejnovějších pracích z oboru sociologie. Uvádí a moderuje Jiří Šteg. Přednáška se koná ve středu 14. března od 17:00 hodin ve velkém sále Ústřední knihovny. Vstupné 40 Kč. Určené pro dospělé.

Trénování paměti na Opatově

Pobočka Opatov zve v rámci Národního týdne trénování paměti na přednášku Ing. Dany Steinové. Přednáška se koná ve středu 14. března od 17:00 hodin. Vstup volný. Pobočka Opatov. Vstupné zdarma. Určené pro seniory, dospělé.

Trénování paměti na Lužinách

Pobočka Lužiny a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (www.trenovani­pameti.cz) zvou na přednášku Mgr. Soni Dóžové k Národnímu týdnu trénování paměti. Efektivní nástroje, techniky a strategie pro lepší zapamatování informací. Přednáška se koná ve středu 14. března 2012 od 17:00 hodin v klubovně knihovny. Vstup volný. Těšíme se na vás. Vstupné zdarma. Určené pro  dospělé.
 

Jak jsem ordinoval na Velikonočních ostrovech

Pobočka Hradčany zve na přednášku Prof. MUDr. Jiřího Zámečníka, CSc. Přednáška se koná ve středu 14. března 2012 od 17:30 hodin. Vstup volný. Vstupné zdarma. Určené pro dospělé.

Čtvrtek 15. 3. 2012
   

Přednáška o buddhismu I

Chcete se dozvědět více o budhismu? Libor Šulák z centra Lotus vás seznámí s tímto náboženstvím a odpoví na případné dotazy. Přednášce bude předcházet krátká meditace. Přednáška se koná ve čtvrtek 15. března od 18:00 hodin. Vstup volný. Dům čtení (Ruská). Vstupné zdarma. Určené pro dospělé.

Úterý 20. 3. 2012  

Tajemství Sedmé pečeti krétského malíře El Greca

Doménikos Theotokópulos, malíř, který prošel dílnou italského malíře Tiziana. Celý život však strávil v Toledu. Přednáška je doplněna audiovizuální projekcí. Uvádí a moderuje PhDr. Jana Jebavá. Pořad se koná v úterý 20. března od 17:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupné 35 Kč. Ústřední knihovna. Cena 35,-. Určené pro dospělé.

Středa 21. 3. 2012
   

Mediální obraz a realita: DVA BŘEHY – ROZDÍLNÉ POHLEDY NA SOUČASNOST

Volný cyklus besed k aktuálním problémům v pohledu lidí z různých názorových skupin. Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt Tereza Stöckelová, socioložka. Uvádí a moderuje Jiří Šteg. Pořad se koná ve středu 21. března od 17:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupené 35 Kč. Určené pro dospělé.

Představení knihy Mystérium hradu Karlštejna

Večer je věnován představení nové knihy Dr. Hany Blochové „Mystérium hradu Karlštejna“ (nakladatelství SAR), kterou autorka završila své mnohaleté bádání na Karlštejně, při němž dospěla k mnoha zajímavým závěrům z oblasti umělecké výzdoby hradu, hermetismu, alchymie, posvátné geometrie aj. Přednáší a hudební doprovod zajistí RNDr. Mgr. Hana Blochová – slovo, zpěv, gotická harfa, psaltéria. Přednáška s živým středověkým zpěvem a projekcí se koná ve středu 21. středu od 19:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupné 35 Kč.
 

Čtvrtek 22. 3. 2012

Kostel sv. Haštala

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY: Úvodní slovo v klubovně, v 15:00 hodin odchod na vycházku. Románská bazilika na pražském Starém Městě v místech dřívějšího románského chrámu stojí nedaleko Anežského kláštera a je řazena mezi nejvýznamnější prostory vrcholné gotiky v Praze. Vstup do kostela sv. Haštala: 40 Kč (max. počet 25 účastníků). Přednáší a provází PhDr. Jana Jebavá. Přednáška a procházka se koná ve čtvrtek 22. března od 14:30 hodin do 15:00 hodin v klubovně Ústřední knihovny. Vstupné 30 Kč.

Pondělí 26. 3. 2012

Jaký význam mají duchovní vlastnosti prostředí pro člověka . . . CELOSTNÍ POHLED NA EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI ARCHITEKTURY

Cyklus přednášek o ekologické architektuře s přesahem do celostně pojatého utváření prostředí. Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman. Přednášky se koná v pondělí 26. března od 19:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny.
Vstupné 40 Kč. Určené pro dospělé.

Úterý 27. 3. 2012
   

Iluze zamilovanosti není vše: Éros a psyché

Mezilidské a partnerské vztahy v zrcadle sebepoznání. Partnerský vztah je škola života, která dělá z dětí psychicky dospělé jedince. Smysl partnerství je ve své podstatě až příliš jednoduchý. Poznávat sama sebe v tom druhém. To však může pouze ten, kdo nehodlá zůstávat na povrchu a trvá na větší míře poctivosti ve svých citových vztazích. Nahlédnout hlouběji do svého nitra vyžaduje mnohdy pořádný morální výkon, ale reálné partnerské štěstí bez takové snahy vlastně ani neexistuje.
Po ní následují vývojové fáze vztahu, které bývají pro oba partnery zatěžkávací zkouškou, jež odhaluje, na jak nereálných očekáváních a představách byl vztah založen. Jaké to jsou? Přednáší MUDr. Pavel Špatenka.
Přednášky se koná v úterý 27. března od 19:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupné 40 Kč. Určené pro dospělé.

Středa 28. 3. 2012

UMĚNÍ, IDENTITA A REPREZENTACE: Bartoňové z Dobelína

Rod Bartoňů z Dobenína se vypracoval na počátku 20. stol. mezi přední českou průmyslnickou elitu. Své společenské postavení manifestovali Bartoňové jednak filantropickými aktivitami, ale především rozsáhlou akviziční a objednavatelskou činností, která se netýkala pouze uměleckých artefaktů, ale také architektury. Prostřednictvím novostaveb a rekonstrukcí historických objektů budovali svůj obraz ochranitelů kulturních hodnot českého národa. Přednáší Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Přednáška se koná ve středu 28. března od 17:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupné 35 Kč / pro členy KPVU vstup zdarma. Určené pro dospělé.

Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady

Známý český cestovatel nás provede po severozápadě USA a Kanady. Začneme v aljašském Anchorage, poznáme park Denali, obávané medvědy, sídlo Santa Clause i namodralé ledovce. Z Aljašky do kanadské Britské Kolumbie poplujeme velkým parníkem. Nad Vancouverem budeme létat vrtulníkem. Poznáme přírodní skvosty oblasti a připomeneme si místa zlaté horečky v Kanadě a USA. Beseda se koná ve středu 28. března od 17:30 hodin ve velkém sále Ústřední knihovny. Vstupné 80 Kč. Určené pro dospělé.

Čtvrtek 29. 3. 2012

Horoskop nového roku

Přednáška astrologa Ing. Richarda Stříbného je věnovaná nejvýznamnějšímu okamžiku celého roku, jenž dává nový impulz celému světu a šanci k zásadním změnám a novým předsevzetím. Nastává 20. března v 6:14 hodin vstupem Slunce do znamení Berana. O jeho významném vlivu na jednotlivce a státy se dozvíte během večera. Přednáška se koná ve čtvrtek 29. března od 19:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstupné 40 Kč.

Více informací ZDE
www.mpl.cz

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama