Mělnicko a Kokořínsko – Krajina, lidé, zvyky

S postupujícím časem se mění v důsledku rozvoje společnosti charakter krajiny i život lidí, kteří jí obývají a tvoří, a ona naopak jejich životy zpětně ovlivňuje. Ne vždy člověk dokázal sladit své dílo s přírodou, jeho činnost proměňovala krajinu v užitkový prostor, který slouží především technice. Krajina si však nenechala zcela vzít své kouzlo a mnozí lidé si uvědomili svou zodpovědnost za ni. A tak pokud se před sto lety národopisci snažili zachytit mizející zvyky a obyčeje (na Mělnicku např. Karel Rozum), dnes se především různá občanská sdružení snaží krajině vrátit to, co utvářelo její charakter a bylo výpovědí o životě jejích obyvatel.[/]Připomeňme si některé zvyky, které provázely životy našich předků v průběhu církevního roku. A protože ten začíná adventem, seznamme se nejprve s postavami, které jej provázejí. Dodnes dobře známe Mikuláše, vzpomeneme si i na Barboru, ale co další“ Se středními Čechami je spojen Ambrož (7.12.) “ oděný v bílé košili, s černou špičatou čepicí a zakrytým obličejem honil s koštětem v ruce kolem kostela děti, které nalákal na cukroví. Na obchůzku se vydávaly 24. prosince hrozivě vypadající perchty. Pro okolí Mlazic jsou popisovány následovně: „Chodily o Štědrý den; byly obyčejně dvě. Měly bílé suknice, prostěradlo přehozené na rameni, klobouk s kosinkou (husí křídlo), v ruce nůž, škopíček a suchou hrachovinu. Přišly do dveří a tázaly se dětí: ‚Postily jste se“ Čekaly jste, až vyjdou hvězdičky, abyste viděly zlatá prasátka a pěkný stromeček“‘ “ Když děti nečekaly, strašily je peruchty, že jim vypárají břicha a nacpou jim hrachovinu.“[/]
K vánoční atmosféře patřily kolední obchůzky spojené s Božím hodem vánočním i 6. lednem. Pro Cítov ji máme zachycenu následovně: „O Třech králích chodil učitel se svěcenou křídou dům od domu a psal jména sv. tří králů na dveře a dostal za to grošík stříbra.“[/]
Svátkem sv. Tří králů se končil cyklus vánočních svátků, ale ještě nekončilo období zimního veselí. Jeho vyvrcholení představoval masopust, třídenní svátek předcházející Popeleční středě, kterou začínal čtyřicetidenní půst, končící o Velikonocích. Vyvrcholením masopustu bylo úterý spojené s průvodem maškar, kde tradiční postavy kominíka, vandráka, žida, nevěsty a ženicha s družičkami, cikána, medvěda s rolničkami, baby a dědka s nůšemi doprovázela na Mělnicku brůna, tedy kůň, jehož hlava z papíru bývala větší než koňská (Lužec nad Vltavou).[/]
I následující postní období bylo zpestřeno řadou zvyků, k němuž patřilo např. vynášení smrtky o smrtnou neděli (pátá neděle postní). Ledčická děvčata se v tento den sešla kolem osmé hodiny ráno na statku, kde smrtku ustrojila: Konec polena obvázala hadrem, na který uhlem namalovala obličej. Na tuto hlavu nasadila slaměný oblouk, pod ni natáhla sukni a celou postavičku bez rukou ještě ověsila pentličkami a hadříčky. Takto vybavena obcházela všechny statky s písní na rtech: „Smrt nesem ze vsi, léto, léto do vsi, a ty svatá Markyto, dej nám pozor na žito, i na všecko obilí, co nám pánbůh nadělí, na zahradě, na poli, pod kamny housátka, za kamny koťátka, ve stáji hříbátka.“ Odměnou jim byla jablka, buchty, dokonce i nějaký ten peníz. Závěr obchůzky představovalo utopení smrti v rybníce na návsi.[/]
Na Mělnicku, v Nebuželích, máme doloženu i obchůzku děvčat nikoli se smrtkou, ale „lítem“ “ malým stromkem (smrčkem) ozdobeným fáborky a svěcenými obrázky. Obcházejíce vesnici zpívala: „Smrt nesem ze vsi a smrček do vsi. Jaký je to mazanec, bez koření, bez vajec! Fiala, růže, kvésti nemůže, až nám Pánbůh pomůže! Svatý Petr z Říma, dá nám flaši vína, aby sme se napili, Pánaboha chválili.“ V obci Nebužely je zachycen i starobylý český zvyk stínání kohouta, prováděný zde v průběhu posvícení.[/]
Většina lidových zvyků a obyčejů již na Mělnicku živá není, podobně je tomu i s mělnickým krojem, který se přestal nosit ve zdejším kraji již kolem poloviny 19. století. Stal se muzejním exponátem a je uchováván i v několika rodinách díky činnosti mělnických žen, které v období kolem druhé světové války podle původních vzorů a dochovaných částí kroje šily. V nich přivítaly krátce po osvobození na Mělníku prezidenta republiky Edvarda Beneše s jeho chotí. Zatím naposledy se v něm představily 12. června 2004 v průběhu tradičního folklorního festivalu Mělnický vrkoč. Je pochopitelné, že nezbytnými motivy výzdoby mělnického kroje jsou především hrozny a vinné listy.[/]
Viditelným dokladem života minulých generací je dodnes lidová architektura. Mělnicko a Kokořínsko se množstvím dochovaných tradičních lidových staveb (obytné domy, špýchary, stáje, stodoly) řadí k nejvýznamnějším oblastem v Čechách. Zatímco pro jižní část Mělnicka jsou typické zděné stavby, v části severní převažují roubené patrové domy v různých variantách. Nejtypičtější je dům s trojdílnou dispozicí (světnice, síň s tzv. černou kuchyní, komora), na který navazovala hospodářská část (chlév, stáje). V patře domu se nacházely obytná komora a několik dalších komor k uskladnění úrody (především chmele), které byly přístupné z pavlače. Výrazným prvkem domů na Kokořínsku byla tzv. podstávka představující původně konstrukční prvek, postupně však přeměněný v prvek s dekorativní funkcí. Smysl pro zdobnost se neprojevoval pouze u podstávek a pavlačí, ale také u lomenic domů v průčelí, v jejichž vrcholu se objevuje např. stylizovaný východ slunce, častý též v Polabí. Svůj půvab nepostrádají ani domy se štíty pobitými okrasně složenou barevnou břidlicí.[/]
Nouzová obydlí představují na Kokořínsku skalní byty, jichž jsou zde evidovány desítky. Jejich vnitřní dispozice byla obdobná jako u klasických domů. Nejdéle obývané skalní obydlí (do roku 1983), staré na 200 let, se nachází ve Lhotce u Mělníka a je ve vlastnictví Regionálního muzea Mělník.
Zdejší pískovcové skály poskytovaly obyvatelům stavební materiál, staly se i nositeli výtvarných děl anonymních tvůrců. K těm nejpozoruhodnějším patří bezesporu řemeslně náročné reliéfy Ukřižování (Dobřeň, Vojtěšský důl, Vidim) i díla Václava Levého na Liběchovsku. Zdejší krajina však nevybízela pouze k výtvarným počinům. Probouzela fantazii lidí a dala tak vzniknout řadě pověstí, v nichž k hlavním postavám patří především loupežníci, a to nejen v tvorbě lidové, ale i v dílech Karla Hynka Máchy.[/]
Pozornosti mnohdy mohou uniknout různé výklenky ve skalách, „sedátka“, rýhy v pískovcových cestách. To všechno vypovídá o životě člověka a jeho myšlení “ vždyť výklenky ožívaly soškami svatých, v „sedátkách“ spočinuly putny s pitnou vodou, za níž museli obyvatelé podnikat namáhavé cesty do údolí, rýhy zahloubila kola vozů apod. Skály promlouvají různými nápisy, zvláště letopočty, které nám např. napovídají, kdy bylo dokončeno obydlí nebo stavba nad studánkou či kdy byla ukončena práce v lomu.[/]
Pro svou nenahraditelnou hodnotu architektonickou, urbanistickou i historickou byly některé obce na Kokořínsku vyhlášeny památkovými rezervacemi lidové architektury (Dobřeň, Nové Osinalice, Nosálov, Olešno, Žďár, Víska, Lhota u Zátyní) a vesnickými památkovými zónami (Brocno, Bukovec, Jestřebice, Sitné, Střezivojice, Tubož, Vidim, Lobeč, Rašovice).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama