Mělnicko a Kokořínsko – Hospodářství

Po dlouhou dobu bylo Mělnicko vzhledem ke své poloze v Polabské nížině i vzhledem k nevelké surovinové základně především krajem zemědělským. Se zemědělstvím byl spjat i původní průmysl, tedy cukrovary, mlýny a pekárny, konzervárny apod. [/]Cukrovarnictví představovalo jedno z nejvýznamnějších výrobních odvětví. První cukrovar v oblasti vznikl v roce 1856 v Úžicích, následovaly další v Mělníku-Rousovicích, v Lužci nad Vltavou, v Kostelci nad Labem a v Dolních Beřkovicích. Toto již dnes neplatí, tečkou za desetiletí trvajícím rozmachem oboru bylo v závěru roku 2003 uzavření mělnického cukrovaru, založeného v roce 1869.[/]
Oborem, který si naopak udržuje své postavení, je vinařství, mající ve zdejším kraji tisíciletou tradici. Mělnická vinařská oblast je se svými 166 ha vinohradů největší oblastí českého vinařského regionu, největšího pěstitele představuje mělnické zámecké vinařství Jiřího Lobkowicze.[/]
Mělnicko, podobně jako sousední Litoměřicko, žije v povědomí také jako kraj zelinářský. Dodnes je pojmem všetatská cibule, pěstoval se zde také česnek a okurky. Ve Všetatech a Dřísech se dokonce v minulosti konávaly slavné okurkové trhy.[/]
V části věnované potravinářskému průmyslu na Mělnicku je nepochybně nutné zmínit se o Vitaně, akciové společnosti nadregionálního významu, jejíž produkty, např. polévky, instantní jídla, omáčky, koření, tekuté koření, bujóny, …, se dostaly někdy na stůl snad v každé naší domácnosti.[/]
Další průmyslová odvětví dříve představovaly cihelny, lomy na kámen a košíkářská výroba, od níž vedla cesta k výrobě kočárků na Mělníku (Liberta, 1926). Po roce 1945 vznikala nová průmyslová odvětví rozvíjející se především v povodí Labe a Vltavy. Nastupuje chemický průmysl, reprezentovaný podniky Spolana Neratovice a Kaučuk Kralupy nad Vltavou, a energetický, představovaný Elektrárnou Mělník. Jejich rozsáhlé komplexy tvoří typické průmyslové panorama krajiny. V Kralupech nad Vltavou v 90. letech 20. století vznikly dva významné průmyslové subjekty. Prvním je MERO ČR, a. s. (1994), jejíž název byl vytvořen zkrácením slov „mezinárodní ropovody“. Společnost je výhradním přepravcem ropy pro Českou republiku a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Druhým je Česká rafinérská (1996), největší zpracovatel ropy a výrobce ropných produktů v České republice.[/]
Blízkost důležitého vodního toku přispěla v Mělníku ke vzniku loděnic, jejichž areál navazoval na mělnický přístav (1897), který je dnes součástí Českých přístavů a. s.[/]
Zatímco vodní doprava je dnes v útlumu, bouřlivě se rozvíjí silniční doprava (s ní souvisí budování obchvatů, dálnice a napojení na ni). Neopominutelnou součást pak představuje železniční doprava se dvěma důležitými tratěmi, a to Ústí nad Labem“Nymburk a Praha“Děčín.[/]
Mělnicko se v uplynulých 150 letech vyvíjelo od kraje ryze zemědělského ke kraji, v němž se rozvíjel především potravinářský průmysl, a dále k oblasti, v níž se prosadila taková průmyslová odvětví, která poznamenala jeho životní prostředí a narušila charakter krajiny. Přesto má Mělnicko stále co nabídnout, a to nejen na Kokořínsku. Posuďte sami a vydejte se s námi na putování po jeho zajímavostech.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama