Lounsko a Žatecko – Chráněné lokality

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Severně od Loun zasahuje do regionu část rozsáhlé chráněné oblasti, unikátní v celé střední Evropě. Výrazný krajinný reliéf s čedičovými a znělcovými vrchy z třetihorní vulkanické činnosti poskytuje příznivé mikroklima pro vzácné druhy stepních trav a rostliny skalních stepí, příbuzné s porosty středoasijských stepí. Je zde celkem pět maloplošných chráněných území.[/]

NPR Oblík

Reklama

Monumentální solitérní čedičový vrch s množstvím společenství teplomilných rostlin. Rostou zde např. ovsíř stepní, několik druhů kavylů, hlaváček jarní, koniklec luční. Spolu s nedalekými vrchy Srdov a Brník nejcennější komplex stepních porostů v této části Českého středohoří.[/]

NPR Raná

Výrazný vrch se třemi vrcholy, chráněná rezervace již od roku 1936. Vzácná společenstva ovsíře stepního, kavylů a pupavy bezlodyžné na jihozápadním svahu (tzv. Malá boule) jsou zachována jako součást zbytku původní české stepi.[/]

NPP Kamenná slunce

Bývalý lom na stavební kámen v nízkém pahorku jihovýchodně od obce Hnojnice. Unikátní doklad sopečné činnosti v třetihorách, kdy při vychládání čedičového tufu vznikaly kulovité útvary s paprsčitými puklinami v podobě sluncí.[/]

PR Číčov

Nápadně strmý a špičatý kopec severozápadně od obce Hořenec, porostlý společenstvy stepních rostlin. Známé naleziště minerálu aragonitu.[/]

PP Tobiášův vrch

Nízký vrch západně od obce Kozly, lokalita stepních společenstev. Na jižním svahu vyvinutá kavylová step.[/]

Přírodní park Džbán

Rozsáhlá oblast křídové tabulové plošiny zasahující na Žatecko, Lounsko, Kladensko a Rakovnicko, pokrytá ze 70 % lesními porosty. Smíšené lesy s podílem buků a habrů na opukovém podloží jsou útočištěm pro vzácné druhy rostlin, pro bezlesou část je charakteristická teplomilná a stepní květena.[/]

NPR Malý a Velký štít

Zajímavý ekosystém opukových skalních hran a sutí o výšce až 15 m jihovýchodně od Vinařic, místo výskytu ohrožené medvědice lékařské a zimostrázku alpského.[/]

PP Kozinecká stráň

Zbytek teplomilné doubravy smíšené s bukem a habrem jihozápadně od Markvarce, bohatá populace ohrožené třemdavy bílé.[/]

V dalším textu jsou v abecedním pořádku uvedeny pouze vybrané a snadno dostupné další lokality, které nejsou mimořádně chráněny.[/]

PR Blatenský svah

Prudký skalnatý sráz západně od Blatna s porostem více než dvě staletí starého smíšeného lesa na žulové suti. Ojediněle dochované přirozené lesní společenstvo.[/]

PR Dětaňský chlum

Teplomilná doubrava se stepními porosty na kamenitém podkladu severně od Dětaně.[/]

PP Háj Petra Bezruče

Bývalý anglický park zámku Petrohrad, vrchy Ovčí a Všech Svatých se solitérními jedinci dubů, buků a lip značného stáří (až 600 let).[/]

PP Miocenní sladkovodní vápence

Bývalý vápencový lom severovýchodně od Tuchořic, významné naleziště fosilních organismů z mladších třetihor.[/]

PP Staňkovice

Částečně zalesněné jižní stráně severozápadně od Staňkovic, známé jako Bílá skála, významné naleziště teplomilných druhů hmyzu.[/]

PP Stroupeč

Jižní stráně severně od Stroupeče na okraji údolí řeky Ohře s vrstvou písečných a jílových sedimentů, nejvýznamnější lokalita teplomilných druhů hmyzu na Žatecku.[/]

PP Travertinová kupa

Výchoz uhelných jílů na jihovýchodním okraji Tuchořic, celoevropsky významné paleontologické naleziště třetihorních savců a měkkýšů.[/]

NPP Velký vrch

Rozložitý vrch severně od Vršovic, stanoviště vzácných druhů teplomilných hub, zejména muchomůrek a hřibovitých.[/]

PP V hlubokém

Svah nad Debeřským potokem mezi Perucí a Stradonicemi, společenstvo převážně dubového lesa s bohatým bylinným patrem na opukovém podkladu.[/]

PP Žatec

Jižní stráně severně od nádraží v Žatci, v novověku využívané jako vinice. Lokalita vzácných druhů teplomilného hmyzu.[/]

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama