Litoměřicko a Podřipsko – Chráněné lokality

CHKO Kokořínsko
Na Litoměřicku se nachází jen na velmi malé ploše v JV části, zhruba na linii Mariánská kaple u Stračí – Brocno – Chcebuz – Újezd a Mošnice. Charakteristické pro toto CHKO jsou z větší části zalesněná kaňonovitá údolí v pískovcích, a tomu také odpovídá flora a fauna. Převážná část území CHKO leží v okresech Mělník, Česká Lípa a okrajově i Mladá Boleslav. Sídlo Správy CHKO Kokořínsko je v Mělníku.

Reklama

[/]CHKO České středohoří
Zasahuje do oblasti v jeho severní části zhruba na linii Třebenice – Lovosice – Litoměřice – Úštěk a jedná se o část, pokračující dále do okresů Louny, Teplice, Ústí n. L., Děčín, Česká Lípa a Most. Správa CHKO sídlí v Litoměřicích.[/]

Z maloplošných chráněných území se zde nachází několik kategorií, a to
(za názvem uvádíme katastr, v závorce datum vyhlášení a nakonec heslovitě důvod vyhlášení):[/]

NPR “ národní přírodní rezervace

NPR Lovoš – Oparno, Lhotka n. L. (1948) – teplomilná společenstva

NPR Milešovka – Milešov (1951) – společenstvo lesů, stepí a skal
NPR Sedlo – Horní Chobolice, Srdov (1968) – skály, stepi, sutě, pralesovité porosty[/]

PR – přírodní rezervace

PR Březina – Milešov, Kostomlaty p. Mil. (1969) – živé rašeliniště
PR Holý vrch – Hlinná (1949) – stepní květena s koniklecem otevřeným
PR Kalvárie – Libochovany, Velké Žernoseky (1993) – hodnotná společenstva
PR Lipská hora – Mrsklesy (1951) – geobiocenózy skal a sutí
PR Loužek – Doksany (1933) – údolní niva Ohře
PR Myslivna – Poplze (1968) – lužní porost s mokřady a tůněmi
PR Na Černčí – Rochov, Tetčiněves (1990) – bohatá lokalita vstavačovitých[/]

NPP – národní přírodní památka
NPP Bílé stráně – Pokratice (1954) – teplomilná společenstva na opuce
NPP Borečský vrch – Boreč u Lovosic (1951) -mikroexhalace vodních par na suti
NPP Dubí hora – Konojedy (1966) – ukázky bochníkovitého rozpadu čediče
NPP Kleneč – Kleneč (1951) – výskyt endemického hvozdíku písečného českého[/]

PP – přírodní památka

PP Hradiště – Hlinná (1949) – stepní květena s koniklecem otevřeným
PP Košťálov – Jenčice (1960) – teplomilná společenstva na vyvřelinách Českého středohoří
PP Kuzov – Dřemčice (1949) – skalní step
PP Plešivec – Kamýk, Hlinná, Miřejovice (1966) – mimojeskynní výskyt ledu v suti
PP Radobýl – Litoměřice, Žalhostice (1969) -naleziště divizny brunátné a její variace
PP Radouň – Radouň u Štětí (1983) – opukové stráně s výskytem vzácných rostlin

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama