Lipno a okolí

Oblastí našeho dnešního putování bude Lipenská přehradní nádrž a její okolí. Po pádu Železné opony se turistům otevřela i druhá, léta nepřístupná strana přehradní nádrže a Lipno tak nabízí skutečně skvělé možnosti turistického vyžití. Obcestovat se dá doslova kolem dokola. Toulat se tu můžeme pěšky i na kole, v zimě dokonce i na lyžích. Cestu nám na mnoha místech mohou zkrátit také přívozy.

Něco o samotné přehradě

Reklama

Velké vodní dílo z let 1950 až 1959 je součástí Vltavské kaskády elektráren. Přehradní nádrž je největší horskou vodní plochou v Čechách, největší vodní plochou v Čechách vůbec a nejrozsáhlejší rekreační oblastí jižních Čech. První nápad postavit na horním toku Vltavy elektrárnu spadá již do konce 19. století. Nápad zablokovali majitelé pozemků, kteří nedali ke stavbě souhlas. Další pokus ve třicátých letech zablokovala druhá světová válka. Stavba odstartovala až na třetí pokus. V roce 1948 byl připraven projekt. Definitivně hotová byla přehrada v roce 1959. Vytvořila tak nejvyšší a v pořadí čtvrtý stupeň Vltavské kaskády. Lipenská přehradní hráz je dlouhá 282 m a vysoká 22 m. Vodní nádrž je přes čtyřicet kilometrů dlouhá a v nejširším místě až 16 km široká, s celkovou plochou 4 870 ha.

Voda spadá z výšky 161 m k podzemní elektrárně se dvěma Francisovými turbínami. Elektrárna se skrývá v gigantické jeskyni s výškou stropu 39 m, do které by se vešel celý chrám sv. Víta z Pražského hradu. Součástí systému je i vyrovnávací nádrž Lipno II. u Vyššího Brodu a elektrárna s dvěma Kaplanovými turbínami.[/]

Okolo Přehrady

Šumavská přehrada se po pádu Železné opony přerodila pozvolna v evropské středisko vodních sportů. V obci Lipno nalezneme moderní jachtařské centrum. V přístavišti, které se jmenuje Marina Lipno, může kotvit přes sto třicet jachet, využít zde můžeme služeb půjčovny. Na přístav volně navazují další atrakce, například koupaliště Aquaworld s plaveckým i kruhovým bazénem a vodními atrakcemi. Nedaleko areálu je 18jamkové golfové hřiště. Oblast lipenského přehradního jezera poskytuje nejen řadu možností rekreace, ale také návštěvy historických památek.

Horní Planá

Naši návštěvu zahájíme v malém městečku Horní Planá, kde na nás čeká hned několik významných pamětihodností. V horní části náměstí si můžeme prohlédnout děkanský kostel sv. Markéty, založený v druhé polovině 13. století a rozšířený v letech 1694 až 1708. Horní Planá je rodištěm německy píšícího spisovatele Šumavy – Adalberta Stiftera, který žil v létech 1805 až 1868. Rodný domek spisovatelův dnes slouží expozici věnované tomuto zdejšímu slavnému rodákovi. Adalbert Stifter má od roku 1906 také bronzový pomník od K. Wilferta na návrší zvaném Dobrá Voda, v blízkosti pozdně barokní kaple Panny Marie Bolestné nad městečkem. Nedaleko Horní Plané nalezneme, půjdeme-li po žluté turistické značce, obec Černou v Pošumaví. Zdejší barokní kostel pochází z roku 1800, později byl přestavován.

Frymburk

Dalším známým centrem u levého břehu lipenské přehrady je Frymburk. Také sem nás dovede žlutá turistická značka. Městečko Frymburk nalezneme na samém břehu Lipenské přehrady. Založili jej Rožmberkové ve 13. století při obchodní stezce z Rakouska do Čech. Přes Vltavu se tu klenul most spojující Frymburk s Frýdavou. Frymburk býval svědkem nešťastné lásky spisovatele Adalberta Stiftera ke zdejší dceři bohatého kupce Františce Greiplové. Chudý umělec nebyl vítanou partií a tak se milenci po čase rozešli. Po napuštění lipenské přehrady zbylo z celého městečka jen náměstí. Přesto zde nalezneme ještě řadu zajímavých památek. Zdejší kostel sv. Bartoloměje je gotický, spravován byl až do konce druhé světové války premonstráty z kláštera Schäglu Aigenu. Kostel doznal mnoha přestaveb, ta poslední proběhla v roce 1870, kdy byla kostelu přistavěna věž. Na náměstí nalezneme ještě pranýř se zvonkem z roku 1651, morový sloup z roku 1735 a čtvercovou kašnu s pětilistou růží z roku 1676.

Přes Frýdavu na hrad Vítkův Kámen

Frymburk je výchozím bodem k výletu na hrad Vítkův Kámen. Opustíme proto Frymburk a vydáme se ke břehu přehradního jezera. Tady na nás čeká přívoz. Přívoz je v provozu po celý den, prámy odplouvají zhruba jednou za hodinu, přepravuje i automobily. Doveze nás ke druhému břehu do Frýdavy.
Od přívozu se vydáme po žluté, asi po osmi kilometrech dorazíme do osady Svatý Tomáš. Ves nese název po gotickém kostele svatého Tomáše, který byl po dobách komunistické devastace, v roce 1997, znovu opraven. Ve vsi se nachází také schwarzenberský lovecký zámeček, který po požáru v roce 1990 chátrá. Ze Svatého Tomáše budeme pokračovat dále po červené ke hradu Vítkův Kámen.
Tento nejvýše položený hrad v Čechách nese také název Vítkův Hrádek. Ranně gotický hrad založili asi ve druhé polovině 13. století Vítkovci. Po většinu doby byl majetkem Rožmberků a to až do vymření rodu v roce 1611. Vězení si zde užil král Václav IV., kterého zde uvěznila vzbouřená šlechta v roce 1394. Hrad přečkal konec éry hradů a až do počátku 18. století sloužil jako strážní bod na česko-rakouské hranici. V roce 1869 dali Schwarzenberkové zříceninu opravit. Hlavní hradní stavbou byla velká obytná věž, jejíž vysoké zdi dosud stojí na skále na vrcholu hory. Dochovala se i podstatná část gotického opevnění. Hrad je dějištěm německého románu Adalberta Stiftera Witiko. Hrad je na vlastní nebezpečí volně přístupný.

Zpátky do Frymburka

Z Vítkova Kamene se vrátíme zpět do Frymburku, nebo můžeme putovat po červené turistické značce přes Přední a Zadní Zvonkovou zpět do výchozího bodu – Horní Plané. V Zadní Zvonkové na nás čeká nově obnovený kostel svatého Jana Nepomuckého, vybudovaný v létech 1788 až 1794, po požáru 1876 upravený novogoticky. Zdevastovaný objekt byl na počátku devadesátých let za účasti vysídlených německých obyvatel prakticky znovu postaven. Obnoven byl i původní hřbitov se stovkou náhrobků. Z celé vesnice se zachovala ještě zchátralá fara. V letech 1933 až 1938 tu pobýval spisovatel pražské německé školy, novinář a diplomat Johann Urzidil, který sem umístil děj některých svých povídek. Ze Zvonkové se vydáme po silnici do Bližší Lhoty, kde na nás čeká přívoz, který nás zavede zpět do Horní Plané. Od Lipna se přesuneme na Vyšebrodsko.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama