Lázně Teplice a okolí – Geologie

Z geologického i horopisného hlediska můžeme teplický region rozdělit na tři různorodé části. Na severu se vypínají Krušné hory, jejichž svahy spadají do Mostecké pánve. Z ní na jihu vystupují jako krajinný náhrdelník malebné vrcholky Českého středohoří.[/]
Krušné hory vznikly v prvohorách, tedy zhruba před třemi sty milióny let, kdy se vyzdvihly nad moře, jež v té době pokrývalo celé naše území. Nově vzniklé pohoří se již tehdy skládalo z rul, svorů a krystalických břidlic, na povrch pronikly žuly a žulové porfyry. Na sklonku třetihor byly vyzdviženy jednotlivé kry horského masívu a na počátku čtvrtohor (asi před dvěma milióny let) nabyly Krušného hory dnešního vzhledu. V jejich hlubinách se kromě zmíněných hornin také vyskytovaly kovy. Nejvýznamnější byl cín a s ním obvykle spjatý wolfram a molybden, dále rudy stříbrné, měděné, fluoritové a další.[/]
Na počátku třetihor proběhlo saxonské vrásnění, které vyzdvihlo dnešní Alpy a Karpaty. Tento horotvorný neklid postihl (před 35-40 milióny let) i jižní část teplického regionu. Země pukala a vzniklými prasklinami, trhlinami a zlomy vytékalo množství roztavených hornin, které vytvářely roztroušené čedičové a znělcové vrcholky, jejichž souhrn dnes nazýváme Českým středohořím. Navíc tato vulkanická, sopečná činnost vytvářela množství popela, který se usazoval
a postupně vytvářel pevné tufy.[/]
Vzniklé třetihorní vulkanity a tufy postupně zvětrávaly a byly splachovány do mělkých jezírek mezi jednotlivými sopečnými vyvýšeninami. Voda pomalu vysychala a krajina získávala rovinatý ráz. Mezi Krušnými horami a Českým středohořím
se tak původně vytvořila mělká pánev, porostlá hojnou vegetací. Její zbytky (i pozůstatky živočichů) vytvářely bažinaté rašeliniště, překrývané dalšími vrstvami. Rašelina dále tlela a hnila. Pod tlakem dalších narůstajících vrstev a za účasti tepla se karbonizovala a zuhelnatěla. Mezi tím ubíhaly milióny let a pod zemí vznikaly rozsáhlé uhelné sloje. Povrch Mostecké pánve, jak zní její dnešní geografický název, pak tvoří třetihorní jíly, písky a pískovce. ■

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama