Kraj románských kostelů

Krajina Sušicka má jeden nepřehlédnutelný prvek – jsou jím pozdně románské venkovské kostelíky, které zde tvoří jednu z nejhustších sítí v Čechách. Kostelíky patří takzvanému přechodnému typu, tedy dohasínajícímu románskému slohu s prvky gotiky.[/]
První z těchto kostelů se nachází co by kamenem dohodil od Sušice. Stačí po silnici 187 přejít nevelký vrch Hrádek, projít stejnojmenným městečkem pod ním a jsme na Zdouni. Zdejší kostelík sv. Vavřince pochází z druhé čtvrtiny 13. století a je jedinou připomínkou na zaniklou obec Vzduny, kterou podle legendy srovnali se zemí Žižkovi bojovníci po té, co jim zdejší obyvatelstvo odmítlo poskytnout píci pro jejich koně. Dnes kostelík slouží jako farní pro okolní obce Hrádek a Tedražice.[/]
Vydáme-li se z Hrádku po zelené směrem na Čejkovy, narazíme na další vesnici s románským kostelem. Jsou jí Zbynice. Rovněž tento kostelík zasvěcený Zvěstování Panny Marie patří druhé čtvrtině 13. století. Na kostele můžeme obdivovat mimo jiné několik zachovaných kamenných masek.[/]
Vydáme-li se ze Sušice přes ves Dobršínm dorazíme do Budětic, kde na nás čeká další kostelík z poloviny 13. století, zbarokizovaný v roce 1676. Z Budětic se vydáme přes Vlkonice do Hradešic. Zdejší kostel Proměnění Páně pochází z počátku 13. století. Z Hradešic se můžeme vydat na Malý Bor, zdejší kostel je zasvěcen sv. Máří Magdaleně a pochází první čtvrtiny 13. století. Vydáme-li se z Hradešic přes Břežany a Pačejov dorazíme do Kvášňovic. Zdejší kostel sv. Bartoloměje pochází z druhé čtvrtiny 13. století.[/]
Pojedeme-li ze Sušice vlakem do Žichovic můžeme navštívit nedaleké Nezamyslice. Zdejší monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie je dnes stavbou převážně gotickou, i on však v sobě skrývá starší jádro snad z konce 12. století. Z Nezamyslic nás cesta přes Želenov dovede do Volenic s kostelem sv. Petra a Pavla z druhé čtvrtiny 13. století. Jiná cesta z Nezamyslic, tentokráte přes Kejnice, nás zavede do Hejné. Zdejší obec je proslulá především díky legendě o ubití opice pana Půty Švihovského, kterou zdejší obyvatelstvo považovalo za čerta a muselo pak platit tzv. opičné. I zde je však románský kostel, tentokráte sv. Filipa a Jakuba z první poloviny 13. století. Z Nezamyslic se můžeme vydat také přes Mačice na Bukovník. Kostel, který zdobí tuto vesnici, je zasvěcen sv. Václavu a patří druhé čtvrtině 13. století. Z Bukovníka se můžeme vypravit přes Žihobce do Strašína. Zdejší kostel je na první pohled malebným barokním kostelíkem, v jádru však i on patří první polovině 13. století. Kostel Narození Panny Marie je mimo jiné spojen s působením Martina Rezka Strakonického, kterému se zde podle legendy zjevila Panna Maria.[/]
K dalšímu krásnému kostelu se můžeme vydat ze Sušice po červené. Nachází se v osadě Albrechtice. Zdejší kostel Panny Marie budí asi největší pozornost historiků, neboť se z pramenů dovídají, že byl vysvěcen roku 1178. Někteří proto zdejší portál s lomeným obloukem považovali za první toho druhu v Čechách. Dnes se však spíše kloní k tomu, že je dílem přestavby v druhé čtvrtině 13. století.[/]
K jinému kostelu nás dovede silnice ze Sušice na Dlouhou Ves a Annín. Z Annína se vydáme po červené na vrch Muřenec. Zde se nachází nejtajemnější kostel Sušicka – sv. Mauricius. Kostel na samotě uprostřed lesa pochází z první poloviny 13. století. V areálu hřbitova se nachází doposud dochovaná kostnice. Při opravě v roce 1993 byly v kostele nalezeny a zrestaurovány cenné fresky ze 14. století. Zajímavá je především scéna psychostatis – archanděl Michael jako važič duší s Pannou Marií jako přímluvkyní.[/]
Další kostel nás čeká na silnici ze Sušice přes Červené Dvorce a Volšovy. Silnice nás dovede do Petrovic, zdejší gotický opevněný kostel má románskou věž ze 13. století. U kostela se nacházejí pozůstatky malého hrádku. Posledním kostelem je chrám sv. Jakuba Většího v Kolinci. Kostel je datován do 12. století a nalezneme jej při silnici ze Sušice do Klatov.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama