Kolem Velkého Meziříčí

Tentokrát se vydáme rovinatou krajinou plnou rybníků, rybníčků a vodních nádrží. Půjdeme podél toku nejedné říčky či potůčku. Na březích na nás bude čekat několik mlýnů a na nevysokých stráních zříceniny hradů. A když vynecháme dálnici D1 všude kolem malebná příroda.[/]

Reklama

Toto naše další putování opět začneme ve Žďáru nad Sázavou. Tentokrát se však vydáme na druhou stranu. Můžeme navštívit rozhlednu Rosička, která leží poblíž stejnojmenné obce, nevede k ní ale turistické značení, pouze značené cyklostezky. Tato rozhledna byla postavena mobilními operátory a vyhlídková plošina ve výšce 24m je volně přístupná. Na plošinu vede 134 schodů, celková výška rozhledny je 42 metrů. Nabízí krásné výhledy do okolí. Jinak budeme sledovat modrou turistickou značku, která směřuje k Matějovskému rybníku. Brzy ji však opustíme a budeme pokračovat po žluté do obce Nové Veselí. Zámeček v obci sloužil převážně jako úřednické obydlí a hospodářská budova. Roku 1793 byl zpustlý prodán jako obytný dům. Zachovány jsou pouze zbytky renesančních okenních a dveřních ostění. Vydáme se dále po žluté a následně po červené, krajinou mnoha rybníků a rybníčků. Před Radostínem nad Oslavou můžeme na vrchu Šibeničník spatřit tři kamenné kříže a přímo v obci pak kostel sv. Bartoloměje a zbytky tvrze. V osadě Zahradiště bychom mohli najít zámeček, který je v majetku rodu Lichtenstein a veřejnosti není přístupný. My však budeme pokračovat po červené značce do Netína. První zmínka o obci pochází z roku 1370. Zpočátku náležel k měřínskému probošství. V té době byly zakládány rozsáhlé netínské rybníky v okolí, kolem kterých povede naše cesta dál. Z památek určitě stojí za zmínku kostel Nanebevzetí P.Marie a pseudogotická hrobka rodu Lobkoviců z let 1869-1871 s barokní křížovou cestou. Kolem již zmiňovaných rybníků půjdeme po červené až do Velkého Meziříčí.[/]
Velké Meziříčí se nachází na soutoku řek Oslava a Balinka, v těsné blízkosti dálnice D1. První zmínky o městu pochází z 12. století. Můžeme navštívit renesanční zámek, který vznikl v 16.stol. z původně románsko-gotického hradu. Po požáru roku 1723 byl přestavěn barokně. V zámku je umístěno Muzeum Velké Meziříčí. V sousedství zámku se nachází rozsáhlý zámecký park, který je volně přístupný. Na věži farního kostela sv. Mikuláše z 14.stol. můžeme vidět hodiny s největším prosvětleným ciferníkem v ČR a šest zvonů. Několikrát do roka bývá věž přístupna pro veřejnost. Můžeme zde také najít množství historických renesančních domů. Historické centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou, kde mezi nejvýznamnější stavby patří kromě zámku a gotického chrámu sv. Mikuláše, původně gotická radnice, renesanční luteránské gymnázium, židovské synagogy a částečně zachované opevnění s hradební bránou. Další zajímavostí je dálniční most Vysočina, který se klene nad městem. Je to nejvyšší a druhý nejdelší most na dálnici D1. Nosnou konstrukci tohoto ojedinělého mostu tvoří dva ocelové nosníky o celkové váze 6 tisíc tun. Pilíře jsou betonové. Výška mostovky je 77 metrů, délka přemostění činí 425 m. Jsou to vlastně dva mosty vedle sebe – pro každý směr jeden. Postaven byl v letech 1972- 78. [/]
My máme několik možností, kam se vydat z Velkého Meziříčí. Jednou z variant je jít po modré turistické značce údolím řeky Balinky přes přírodní park Balinské údolí. Jeho cílem je zachovat přírodovědné a krajinářské hodnoty v okolí přirozeného a místy meandrujícího toku říčky Balinky. O tom, že tento půvabný kout naší vlasti nabízí svým návštěvníkům mnoho krásných scenérií, se během cesty mnohokrát přesvědčíme. Celý úsek vede téměř po rovině po nenáročných polních cestách, které kopírují zákruty řeky lemované krásnou přírodou. Nebo se můžeme nechat vést žlutou značkou podél toku řeky Oslavy. Po celé délce Oslavy je řeka šperkována velkými kameny a skalami a na vodě se nacházejí jezy.[/] Nejhezčí takové místo je při odbočce na zříceninu hradu Templštejn, kde balvany v řece dosahují výšky až 2 metrů. Na prudkém kopci je jen pozůstatek čtvercové věže a zbytky příkopů. Historické zprávy o hradu zcela chybějí. Na rozcestí s modrou se můžeme vydat do Budišova. V obci se nachází zámek stojící na místě původní vodní tvrze ze 13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční zámek. Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní letní sídlo ve 20. letech 18. stol.. V téže době byl kolem zámku zřízen park s bohatou sochařskou výzdobou. Dnes se zde nacházejí depozitáře přírodovědných oddělení Moravského zemského muzea.Veřejnosti přístupná část zoologického depozitáře představuje nejstarší kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků ze sbírkového fondu oddělení doplněné trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady. Nebo také můžeme pokračovat po žluté k zřícenině hradu Dub ze 13.stol. Již v r. 1366 se hrad uvádí naposled. Zdá se, že byl rozbořen za domácích válek mezi markrabaty. Do dnešní doby se zachovaly zbytky severní obvodové hradby, brány, jižní obvodové hradby a nepatrné zbytky zdí paláce. Kousek pod zříceninou najdeme Radkovský mlýn. Majitelé ho hezky opravili spolu s celým náhonem a hrází splavu. Je zde pěkné odpočinkové místo. Dále po modré lze dojít do Tasova. Na okraji obce se nachází tvrz ze 14. stol., nazývaná Hrádek. Během 15. stol. ztratila svůj význam a nejpozději v první polovině 16. století zanikla. Zbytky opevnění a příkopů se dochovaly dodnes. [/]
Z Velkého Meziříčí se můžeme vydat také na sever. V tomto případě se nabízí možnost využít železniční spojení do Skleného nad Oslavou. Odtud již vede červená turistická značka do Radešína. V Radešíně stála původně renesanční tvrz, jenž byla postavena na konci 16. stol. Pro svou podobu byla nazývána i zámkem.V dnešní době je zámek nevyužit a chátrá, veřejnosti přístupný není. Červená značka pokračuje do obce Bobrová, poblíž které se nachází stejnojmenná zřícenina hradu, přesněji terénní pozůstatky. Hrádek pocházel pravděpodobně ze 13.stol. [/]
Naši cestu můžeme ukončit Ve Westernovém městečku Šiklův mlýn u Zvole, které nás láká na množství atrakcí divokého západu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama