REKLAMA
Tipy na výlety, turistiky a dovolená v ČR
Dnes je 23.9. a svátek má Berta
V okolí

Kolem Sokolova

Vydejme se poznávat blízké i vzdálené okolí Sokolova. Pojďme navštívit historické pamětihodnosti, rozhledny s dalekým výhledem do okolí a procházet se klidnou přírodou. A opět pro nás nebude problém přejít hranici do Německa.[/]

REKLAMA

Výchozím bodem se pro nás stane město Sokolov. Přímo ve městě můžeme navštívit rozhlednu Hard. Hard je novodobý název návrší na východním okraji Sokolova. Místo se původně nazývalo Hartberg a kromě hřbitova a střelnice na něm stával také kamenný gloriet. Jenže na počátku 20. století byl už značně zchátralý a nepřístupný. Proto se rozhodlo, že gloriet, který už stejně přerůstaly stromy, bude přestavěn na skutečnou rozhlednu. Stávající kamenná podstava byla zvýšena o dvanáctimetrovou dřevěnou nástavbu se dvěma vyhlídkovými patry. Nižší nabízelo otevřený vyhlídkový prostor a vyšší prosklenou terasu. Celá věž měřila od paty až ke špičce korouhvičky osmnáct metrů a stala se tak daleko viditelnou dominantou města. Dokončena byla v říjnu 1907 a poprvé zpřístupněna 15. dubna následujícího roku. Vzhled věže byl později upraven přidáním zasklených oken také do spodní terasy, ale ani tak nevydržela dřevěná nástavba příliš dlouho. Počátkem 30. let musela být snesena. Opravena a zpřístupněna byla až v roce 2001. Z ochozu rozhledny je vidět Sokolov s velkým komplexem chemických závodů a dále pak hradba Krušných hor. Ve středu města, kousek od náměstí, můžeme spatřit zámek. Tento pozdně renesanční zámek vznikl po roce 1663 na půdorysu starší šlikovské vodní tvrze, těžce poškozené za třicetileté války. Z doby přestavby pochází i kašna na nádvoří s erby J. H. Nostice a jeho druhé manželky Marie Eleonory Popelové z Lobkovic. V roce 1618 na zámku pobýval „zimní král“ Fridrich Falcký a v roce 1702 císař Josef I. s chotí Vilemínou Amálií Brunšvickou. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum. Sokolov nám poskytuje mnoho možností, kam se vydat. Můžeme se vydat jakýmkoli směrem a vždy bude na naší cestě nějaká zajímavá zastávka. Vybereme-li si zelenou turistickou značku, půjdeme údolím Ohře přes Staré sedlo, kde se nachází klasicistní zámek z počátku 19. století. Zámek sloužil jako rodové sídlo Starcků. Byl vystavěn v roce 1816 a dnes v něm sídlí obecní úřad. Dojdeme až k hradu Loket. Pravděpodobně někdy ve 3. čtvrtině 12. století za panování krále Vladislava II. (1140–1173) byl na akropoli hradiště založen kamenný královský hrad. Již od svých počátků byl častým místem pobytu českých panovníků a jejich rodin i místem významných diplomatických jednání. Jeho současná podoba je z doby Václava IV. Je zde k vidění např. torzo nejstarší románské rotundy se čtřyřpatrovým vězením a románská věž s vyhlídkou. Východně od Sokolova se také nachází obec Královské Poříčí. Vznik Královského Poříčí můžeme klást přibližně do dvacátých a třicátých let 13. století. Brzy po založení byl vystavěn kostel zasvěcený v té době velmi oblíbené svaté Kunhutě. Na okraji obce se nachází secesní zámek z roku 1910, který je účelově využit. [/]
Pokud bychom chtěli spatřit ukázky lidové architektury krušnohorského typu, měli bychom navštívit obce Lomnice a Vintířov, kde se nachází typická hrázděná stavení.[/]
Ze Sokolova můžeme jít i kolem elektrárny Tisová a v Dasnicích se napojit na žlutou turistickou značku vedoucí do Kynšperka nad Ohří. Po cestě se zastavíme v Chlumku. Rokokový zámek byl postaven za Bubnů z Bubna v 1. polovině 18. stol. jako náhrada za již nevyhovující tvrz. Dnes je bohužel v chátrajícím stavu a jeho interiéry nejsou přístupné. Žlutá značka nás povede přes Chlum Svaté Máří. Na blízkém Drsném vrchu byla roku 1903 vybudována cihlová rozhledna, která byla o rok později doplněna chatou s občerstvením. Dnes se pohledy z rozhledny kochat nemůžeme, jelikož chata slouží jako rodinný domek a celý objekt je v soukromých rukou. Dojdeme tedy do Kynšperka. Město bylo založené ve 12. století. Místní hrad byl přestavěn za vlády Otakara II. ale zanikl požárem v 17. století. Dochovaly se pouze části opevnění města ze 14. století jako např. barokně upravená městská brána.V 16. století zde vznikl zámek, sloužil však majitelům panství pouze jako dočasné sídlo a byly v něm umístěny úřady. Nedaleko Kynšperka se nachází hradiště Starý zámek. Toto hradiště dokazuje osídlení Sokolovska již v době kamenné.[/]
Nejlépe však uděláme, když se ze Sokolova vydáme po modré turistické značce a navštívíme pozůstatky hradu Hartenberg. Tento původně rodový hrad byl založený ve 13. stol. později se stal hradem královským, v 16. a 17. stol. byl přestavěn na zámek. Po roce 1945 zůstal ponechán osudu a chátral, v roce 1985 byl pravděpodobně úmyslně zapálen. Dnes je ho možno považovat pouze za zříceninu. Zachovány jsou terasy, nádvoří, torza paláce, věže a dalších budov. Dál nás povede modrá a následně žlutá značka až do Kraslic. Okolí Kraslic tvoří dosud nepoškozená přírodní území s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Obec byla založena ve 13. století, roku 1370 získala statut města. Historicky cenných objektů se ve městě mnoho nedochovalo. Dominantou je děkanský chrám Božího těla, rozlehlá novorománská bazilika z let 1893–1896 s příčnou lodí, apsidou a věží. S německým městem Klingenthal Kraslice spojuje hraniční přechod.
Z Kraslic se vydáme po červené značce směrem do městečka Luby. Cestou nás čeká přírodní památka Vysoký kámen. Jedná se o vyhlídkovou plošinu. Tvoří jej mohutná křemencová čočka s několika štíhlými pilířovitými útvary, v nichž lidská fantazie může vidět zkamenělé lidské postavy nebo zříceninu hradní věže. Na tuto plošinu vede lávka přes průrvu, nahoře je kamenný stůl s dřevěnou deskou. Je odtud výhled na západní část Krušných hor, Slavkovský les a Český les. Město Luby je celosvětově známé výrobou hudebních nástrojů. Od roku 2005 má novou turistickou zajímavost. Je jí celodřevěná, 22 metrů vysoká rozhledna s čtvercovou základnou. Rozhledna je situována severozápadně od centra v nadmořské výši 632 metrů. Z vyhlídkové plošiny o rozměrech 7×7 metrů, která je ve výši 19 metrů, jsou zajímavé výhledy do širého okolí. V obci se nachází i zámek, který byl postaven v letech 1604–1608 svobodným pánem Heinrichem von Piessnitz a kostel sv. Ondřeje pocházející z 12. stol. V Lubech, stejně jako v Kraslicích, můžeme překročit státní hranici.[/]
Z Kraslic se také můžeme vydat po modré na Olověný vrch. Na vrcholu se nachází rozhledna, jejíž provoz byl zahájen v prosinci r. 1933. Je 16 metrů vysoká a vede na ni celkem 74 schodů. Sestoupíme-li dolů, můžeme posedět v přilehlé restauraci. Jsou odtud krásné výhledy na západní část Krušných hor. Dál půjdeme po zelené turistické značce do cíle našeho putování, do obce Rotava. Nejdříve však musíme překonat Komáří vrch, kde se nachází skupina kamenných moří, žulových srubů, hradů, torů a kamenných proudů z doby ledové.

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA