Kamenné kříže

Kamenné kříže neodmyslitelně patří k Ašsku a Chebsku. Jejich hustota ve zdejším kraji je snad nevětší z celé republiky. Kamenné kříže jsou němými svědky minulosti. Upomínají na často tajemstvím obestřené události a vyrytým reliéfem často připomínají nějakou tragickou událost, ponejvíce vraždu, ale i neštěstí jako např. převrácení kočáru či usmýkání zdivočelými koňmi. Jsou většinou vytesány z hrubozrnného kamene a někdy na sobě nesou vytesaný reliéf vražedného nástroje, tedy sekery, luku, meče či nůžek. V dobách středověkých fungovalo právo trochu jinak než v současných dobách, a tak bylo možné se z vraždy jistým způsobem vykoupit. Vrchnost dokonce dávala této dohodě mezi vrahem a rodinou oběti přednost před popravou. Součástí takové dohody bývalo odškodné, pokání a často také vytesání smírčího kříže. Smírčí kříže najdeme na Ašsku a Chebsku na každém kroku. Některé stojí na původním místě u cesty jako připomínka zavražděných kupců, jiné jsou schované v lesích, upomínající na tragickou smrt hajného. Mnohé z nich byly z původního místa přemístěny a tvoří dnes jakýsi parčík smírčích křížů, jak to můžeme vidět například v parčíku v Podhradu u Chebu či v Hazlově. Mnohé z nich vzaly za své při zemních pracích, jiné byly prostě ukradeny a odvezeny ponejvíce do Německa.[/]
Výskyt smírčích křížů je pro Chebsko a Ašsko naprosto typický, a tak byla roku 1981 při ašském muzeu založena Společnost pro výzkum kamenných křížů. Původně se zabývala jen kříži, ale později se začala zabývat i jinými kamennými monolity, jako jsou například hraniční kameny, staré ukazatele směru či megality.[/]
Pojďme si některé z těchto smírčích křížů prohlédnout.[/]
Nejzápadnějším smírčím křížem na našem území je patrně metr vysoký kříž u Trojmezí, dojdeme k němu po červené značce z osady Trojmezí, leží asi 5 km západně od městečka Hranice. Stojí v trávě vlevo od cesty mezi cestou a státní hranicí kousek za těžební štolou a před ukončením značky na státní hranici. Jeho původ není známý, podle některých pověstí se může jednat o památku na souboj dvou důstojníků.[/]
Hned dva kamenné kříže najdeme v obci Podhradí, jeden je ve středu obce (po pravé straně, když jedeme k hranicím) a připomíná čeledína, kterého při orání usmýkali splašení koně. U kříže stojí cedulka s nápisem: „Ne zcela nepopiratelná je zvyklost ze středověku, že ten, který člověka ‚ze života k smrti připravil‘, musel ke smíření a věčné vzpomínce zřídit tento kamenný kříž.“ Kousek zpět směrem k Aši v místní části u Maraka na opačné straně od silnice na valu nad silnicí zase stojí kříž, který připomíná smrt sedláka pod převráceným vozem. Nápadný smírčí kříž stojí při silnici z Aše na rozhlednu na Háji.[/]
Skupinka smírčích křížů se nachází v Hazlově na kraji obce vlevo od modré turistické značky vedoucí na Hazlov. Jeden z nich má vytesanou dýku. Několik smírčích křížů je i v okolí, nejznámější severně od obce Hůrka s důlkem uprostřed ramen. Může se jednat o připomínku násilné smrti hazlovského rychtáře (podle některých pramenů to je však kříž v Hazlově).[/]
Žulový smírčí kříž stojí také u silnice pod Komorní hůrkou, poblíž výchozího bodu naučné stezky. Má výšku 120 cm a připomíná smrt sedláka pod převráceným vozem.[/]
Skupinku tří křížů a tří kamenů najdeme také nedaleko Chebu, v místní části zvané Podhrad (za železničním mostem doprava na místní komunikaci, stojí v parčíku, očividně sem byly přenesené).[/]
Smírčí kříže jsou natolik významným turistickým prvkem, že např. v mapách KČT začaly být označovány zvláštním symbolem, který je odlišuje právě například od megalitů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama