Jindřichohradecko

Jindřichův Hradec – Děbolín – Mnich – Kardašova Řečice – rybník Holná – Jemčina – Hatín – Buk – Jindřichův Hradec

Reklama

Ještě v Jindřichově Hradci mineme kostelík sv. Jakuba (bývalou černínskou hrobku) za Nežárkou, po červené trase jdeme západním směrem ke sportovnímu letišti, které mineme, projdeme Děbolínem, stoupáme do Rýdova kopce a následuje cesta k lesnímu kostelíku sv. Barbory. U Holenské bašty odbočíme doprava na zelenou trasu, těsně za obcí Mnich se dáme po polní cestě doleva, abychom se vyhnuli silnici. Cesta nás dovede z jižní strany do městečka Kardašova Řečice. Procházíme částí nazvanou Pod hradem, což naznačuje, že zde kdysi stávalo šlechtické sídlo, po kterém ale už není ani stopy. V městečku stojí gotický kostel s románskými prvky a barokní zámek, který není přístupný (domov řádových sester). Na rozlehlém náměstí je pomník místního rodáka, vlasteneckého básníka Boleslava Jablonského. Projdeme město jižním směrem a u benzínové pumpy pokračujeme rovně k bývalému mlýnu Cikar, za kterým začíná jemčinská obora protkaná množstvím pravidelných lesních cest. Pokud se nám podaří nezabloudit a pokračovat stále přímo jižním směrem, dostaneme se až k loveckému zámečku Jemčina. Stavba zámku započatá za hradeckého pána Prokopa Černína je z druhé poloviny 18. století, ale panský hřebčinec zde stával již v 17. století. Kromě koní se zde chovalo velké množství loveckých psů, v 19. století se sem sjíždělo panstvo z celé habsburské monarchie, aby se bavilo při parforsních honech – štvanicích. Za socialismu zde byla základna raketového vojska, dnes je zámek v soukromém držení a majitelé se snaží o postupnou rekonstrukci a zpřístupnění veřejnosti (zámecká kaple, výstava kněžských rouch). Zpět jdeme vyasfaltovanou cestou přes Hatín, u Stajky odbočíme doprava, projdeme obcí Polště, kousek za ní odbočíme vlevo a vracíme se k Jindřichovu Hradci přes Políkno, odkud je nádherný výhled do okolí. Ze západu vcházíme do města kolem vpravo ležících hospodářských objektů Lišného dvora (dříve zámecký hospodářský dvůr, kdysi také papírna), vlevo ruiny bývalé výletní restaurace Rudolfov, kde Karel Čapek psal román Krakatit.

Jindřichův Hradec – Děbolín – Klenov – Pluhův Žďár – Červená Lhota – Deštná – Světce – Kostelní Radouň – Dolní Skrýchov – J.Hradec

Z Jindřichova Hradce jdeme cestou kolem kostela sv. Jakuba a sportovního letiště do Děbolína. Zde je změna – přejdeme rušnou hlavní silnici a pokračujeme po vedlejší do Velkého Ratmírova, odtud na západ směr Klenov, ale asi po dvou kilometrech odbočíme v lese doprava a dáme se směrem k severu. Postupně projdeme kolem Klenovské hájovny a Prokopského dvora, za kterým odbočíme na silnici doleva. Dojdeme do Pluhova Žďáru a kousek dál do Samosol. Málokdo by řekl, že zde byla poštovní stanice ještě před tím, než byla zřízena v J.Hradci. V Samosolech odbočíme na cestu doprava a blížíme se k zámečku Červená Lhota. Tento romantický zámeček postavený na místě vodní tvrze je dobře známý díky natáčení několika českých pohádek. Stavebníky původní renesanční podoby byli Kábové z Rybňan. Zajímavé interiéry byly doplněny kolekcí barokního a rokového nábytku. Zvláštnostmi jsou např. dětský dvojportrét bratrů Jáchyma a Zachariáše z Hradce nebo mědirytina portrétu Markéty Pyskaté, známé jako Ošklivá vévodkyně. Zámek je obklopený vodou, můžeme se svézt na loďkách a spatřit ho z různých stran. Z Červené Lhoty se po silnici dostaneme do městečka Deštná. Napravo od náměstí je opravený původně románský kostel sv.Ottona (snad jediné zasvěcení tomuto svatému u nás a zároveň doklad německé kolonizace). Těsně za výjezdem z náměstí je nenápadný dům s nápisem „Provaznické muzeum“ – jediné muzeum svého druhu u nás. Pokud budeme mít štěstí, průvodcem nám bude sám Karel Klik, poslední provazník rodu, který v Deštné přes 200 let provozoval toto řemeslo. Některé stroje na výrobu provazů jsou funkční a je možné si je vyzkoušet. Z Deštné uděláme nepatrnou odbočku z trasy – severně odtud totiž leží ves Lipovka, kde je na hřbitově pohřbený rakouský hudební skladatel, zakladatel rakouské komické opery, Karl Ditters von Dittersdorf. Zpět z Deštné pak pokračujeme západně do části Nedbalov a po silnici do vesnice Světce, za níž se dáme doprava polní cestou do kopce přes Najdecké čihadlo. Cesta nás zavede do míst, kde se donedávna těžila uranová ruda, do první ze tří Radouní – Horní, za ní následuje Okrouhlá a pak Kostelní. Do čtvrté Radouně (Dolní) nepokračujeme, ale asi 3 km západně za Kostelní Radouní zabočíme prudce doprava. Asfaltová lesní cesta vede až do Horního a Dolního Skrýchova (galerie v bývalém mlýně). A to už jsme vlastně zpátky v Jindřichově Hradci.

Jindřichův Hradec – Rodvínov – Jarošov nad Nežárkou – Bednárec – Hostějeves – Kamenný Malíkov – Bednáreček – Česká Olešná – Rodvínov – Jindřichův Hradec

Na tomto putování poznáme malebnou krajinu západně od Jindřichova Hradce proti meandrovitému toku řeky Nežárky. Z města vyjdeme po silnici směrem na Pelhřimov, ale ještě před mostem přes Nežárku uhneme doprava na starou cestu. Mineme přejezd přes koleje, staré usedlosti Kanclov a U malíře, opět překonáváme koleje a jsme ve vsi Rodvínov, kde při troše štěstí můžeme vidět pasoucí se daňky, které tady někteří místní obyvatelé chovají. Přes osadu Kruplov se dostaneme do Jarošova nad Nežárkou, kde tato řeka vzniká soutokem dvou říček – Kamenice se Žirovnicí. Opět tu můžeme vidět stáda pastoucích se jelenů, muflonů nebo daňků, pokud projedeme Jarošovem až k Filsakově pile a dáme se vyježděnou polní cestou směrem k lesu. Vrátíme se do vsi a pokračujeme po málo frekventované silnici do Bednárce. Z návsi vede západním směrem stará polní cesta přes Nežárku do Hojstějevsi a pokračuje do Rosičky (také Pejdlova Rosička), kde stojí stará tvrz z 17.století. Cesta nás vede dál do pěkné vesničky – Kamenného Malíkova, odtud opět po polní cestě, která nás zavede do Bednárečku. Za kolejemi se dáme cestou do České Olešné, kde si všimneme za rybníkem zámečku (nepřístupný veřejnosti). Jihozápadním směrem odbočíme ze silnice na cestu mezi velké rybníky Holub, Mutina a Velký Stříbrný. Zde se napojíme na žlutou turistickou trasu, projdeme Matějovcem do Rodvínova a jsme na stejné cestě, kde jsme začínali. Nejkratší cestou přes Kanclov se vrátíme do Jindřichova Hradce.

Jindřichův Hradec – Vítkův hrádek – Dvoreček – rybníky Krvavý a Ratmírovský – Hospříz – Jindřichův Hradec

Kratší výlet můžeme podniknout západním směrem na trase červené turistické značky. První vesnicí za Jindřichým Hradcem je Jindřiš, po ní následuje Blažejov, v jehož katastru leží zřícenina Vítkův hrádek. Původně to byl gotický hrádek vystavěný pány z Hradce v polovině 13.století. Stál zde asi 200 let, když byl za husitských válek vypálen a ponechán svému osudu. Pokračujeme dále krajinou kolem Hamerského potoka s rybníky, skalisky a balvanovými proudy severním směrem. Zakrátko se dostaneme do vesničky Dvoreček, kde se posledních 12 let provozuje agroturistika, jezdecká škola, hippoterapie a pořádají se tu parkurové závody. Můžeme zde podniknout výlety koňmo v sedle, v kočáře i na saních. Zpět z Dvorečku se vrátíme přes Blažejov po zelené trase do Hospříze. Těsně před Hospřízí odbočíme prudce doleva a tato cesta nás zavede do oblasti kolem velkých rašelinových rybníků Ratmírovského a Krvavého. Zpět se vrátíme do Hospříze stejnou cestou a 2 km za vsí odbočíme doprava na polní cestu. Po levé ruce mineme vrch Čihadlo, přejdeme přes koleje a jsme opět v Jindřiši, to znamená na dohled od Jindřichova Hradce.[/]

Kunžak – Křikava – Liščí vrch – Fajka – Kunžak

Pro milovníky pěších výletů je tu nabídka tří procházek okolím Kunžaku, ležícího někde na rozmezí jihočeského Jindřichohradecka a České Kanady.
První výlet nás zpočátku kousek vede po rušné silnici směrem do Jindřichova Hradce, ale hned na prvním vrcholku odbočíme vlevo, polní cestou mineme studnu a jdeme kousek polem po zaniklé polní cestě. Směřujeme do lesa k Liščímu vrchu, poblíž skupiny kamenů stávala dnes už zaniklá osada Křikava. Pomalu se vracíme ke Kunžaku přes Dlouhé zahrady, červená značka nás dovede dolem vrchu Fajka, který můžeme podle libosti zdolat nebo obejít, zpět do Kunžaku.

Kunžak – Liščí vrch – Lomy – Kaproun – Kunžak

Začátek této trasy je stejný jako u předchozí, tzn.ze silnice do Jindřichova Hradce za prvním kopcem odbočíme vlevo, dostaneme se k Liščímu vrchu, odtud pokračujeme jihovýchodním směrem za vesnicí Lomy po žluté turistické značce až pod Vysoký kámen, kde jsou velmi zajímavé skupiny kamenů, dále jdeme po žluté značce na silnici a doprava směrem ke vsi Kaproun. U první kaprounské chalupy přesedláme na zelenou značku a kolem kapličky dojdeme až k lesní vlakové zastávce úzkokolejné dráhy. Zde je památník českého génia Járy Cimrmana a umně provedený nápis popisuje památnou událost, která se zde mistrovi přihodila. Nedaleká Cimrmanova studánka nás může občerstvit douškem chladné vody. Vrátíme se zpět k zastávce, jen kousek jdeme po kolejích, asfaltová lesní cesta nás dovede k silnici směr Kunžak. Před Kunžakem na kopci je Weinzetlova kaplička, odkud jsou nádherné výhledy do krajiny. [/]

Kunžak – procházka kolem rybníka Komorník

Vydáme se po silnici vedoucí do Strmilova, hned za Kunžakem odbočíme doprava k rybníku Komorník. Projdeme kolem čistících rybníků a zvolíme malou odbočku rovně do kopce, kde jsou další rybníky V Hošťatech. Zpátky z odbočky jdeme cestou kolem Komorníka. Vpravo projdeme malou vsí Leština, mineme malý vojenský objekt – část pohraničního opevnění z doby kolem roku 1939. Pokračujeme po hrázi západním směrem a zpět jižně až do Kunžaku. Rybník je možné využít koupání, které je zde velmi příjemné.

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama