Informační centrum keltské kultury

Střední Čechy jsou jediným krajem naší republiky, kde je možné navštívit během jednoho dne hned tři keltská oppida. Jsou to Hrazany (okres Příbram), Závist (okres Praha „západ) a Stradonice (okres Beroun). Základní přehled dosavadních poznatků je podáván přímo na lokalitách formou informačních tabulí nebo je možné jej získat ze stručných informačních brožurek. Podrobnější informace o našich, ale také o dalších oppidech keltského světa a především o dlouhém a složitém vývoji formování keltských kmenů, jejich putování Evropou až po ústup ze středu tehdejšího evropského dění, jsou k dispozici v Informačním středisku keltské kultury Nižbor. Krátká hesla mají často odkazy na obrázky. Všechny zmíněné informační produkty vznikají v rámci projektu Keltská Evropa, který je otevřeným, stále budovaným a doplňovaným systémem, informujícím nejen o archeologických poznatcích ze života tehdejších Keltů.[/]
Informace jsou doplňovány tematickou výběrovou odbornou literaturou. Informační expozice je rozdělena do tří základních celků, kterým odpovídají tři místnosti.

Velký keltský pochod. Evropou tam a zase zpět, případně i jinam.

Reklama

Vývoj, rozšíření, postup a pohyb keltských vojenských družin a později celých kmenových společenstev po území Evropy je podán formou map zobrazujících přibližný rozsah osídlení pravděpodobných (okolo roku 1 200 před Kr.) a přímých předchůdců (okolo roku 500 před Kr.) historicky známých Keltů. Poslední mapa zachycuje rozšíření keltských držav před zahájením války galské (okolo roku 60 před Kr.). Na stěně proti oknu je připomínka pověsti o obléhání Říma Kelty. Je symbolizována Kapitolskou vlčicí, i když Kapitol zachránily husy. Na dotykových obrazovkách je možné volit informace.[/]
Obsahují hesla, která se váží obecně ke Keltům, jejich kmenům, náčelníkům a místům, která obývali či kde válčili. Jsou zde uvedena význačná hradiště, oppida, jednotlivé prvky vojenského stavitelství, způsobu vedení boje, výzbroje a výstroje. Mapa na stěně u okna znázorňuje různé přesuny a pohyby v období historických Keltů, tedy období, kdy jsou jejich aktivity známy z písemných záznamů antických autorů. Místnost je doplněna ukázkou základní běžné výzbroje bojovníka.[/]

Od Samainu do Beltainu a od Beltainu k Samainu.

Základní keltská náboženská představa – stálá proměna všeho – je znázorněna na stěně u vstupu odchodem lidí do jiného světa, kde jsou obklopeni božstvy, symboly a jinými zemřelými. Návštěvníkům jsou jejich podoby nabízeny v „obětní“ šachtě. Neviděni – zemřelí procházejí ohněm, symbolizujícím dva z nejdůležitějších keltských svátků; Beltain, kdy měly zapalované ohně očistnou moc a Samain “ příchod keltského nového roku. Poslední říjnový večer před tímto svátkem se uhasil oheň a nastalá noc byla obdobím, kdy se vydávali mrtví mezi živé a hranice mezi reálným světem a jiným světem mizela, přestala existovat. Teprve druhý den ráno byl oheň znovu slavnostně zapálen a začal nový keltský rok. Oheň se mění v slunce, které se proměňuje do podoby slunečních symbolů boha Taranise. Na stěně jsou dotykové obrazovky s hesly, majícími vztah ke smrti, božstvům, kultovním představám a času. Jsou zde vybrány lokality s význačnými svatyněmi a hroby, zobrazujícími symboliku keltského světa. V rohu je umístěna socha představující univerzální božstvo se symbolem věčného života; trsem jmelí.[/]

Doma v třetině Evropy. Život, práce a smrt Keltů.

Na stěně jsou dotykové obrazovky s hesly majícími vztah k běžnému dennímu životu a práci. Představeny jsou tyto okruhy: těžba a základní zpracování surovin (zlato, železo, dřevo, kámen) specializovaná řemeslná výroba (např. hutnictví, kovolitectví, kovářství, šperkařství, hrnčířství), zemědělství (např. pěstování a chov), lov, obchod, cestování, archeologické movité nálezy (osobní šperky a doplňky), archeologické pracovní metody, archeologická památková péče, archeologické kultury, dnešní rekonstrukce různých činností a jednoho ze způsobů bydlení.[/]
Informace o Keltech jsou doplněny v prostoru chodby 1. patra zámku ukázkami leteckého snímkování prostoru oppid Třísov, Nevězice, Hrazany, Závist, Stradonice, České Lhotice, Staré Hradisko, Hostýn v průběhu posledních sedmdesáti let. Snímky ukazují změny vegetačního krytu a způsobu využívání plochy uvnitř opevnění a přeměnu využití krajiny v jejich sousedství. V přízemí jsou instalovány stoly s bližšími informacemi o středočeských oppidech. Zhlédnout zde můžete nálezy z archeologických výzkumů, současné šikmé letecké snímky a v neposlední řadě můžete absolvovat virtuální procházku po konkrétním oppidu a popovídat si s bojovníky. V malé prodejně lze také zakoupit suvenýry s keltskou tématikou.[/]
Projekt Keltská Evropa byl vypracován a realizován zastupiteli Středočeského kraje a pracovníky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Symbolem projektu se stal bronzový torques ve třech barevných podobách, zobrazující tři důležité fáze keltských náboženských představ: zrození, přeměnu v jiném světě a znovuzrození. Vyrobení torquesu a jeho nošení Kelty (žlutá, představující nový bronz) v reálném světě. Uložení pod povrch země v rámci Kelty provedeného pohřbu nebo oběti a přeměnu v jiném světě (zelená je barvou bronzové patiny).
Černá barva představuje vědeckou kresebnou dokumentaci (znovuobjevení, znovuzrození do reálného světa), provedenou možná některým z potomků Keltů. Zvolené logo tak symbolizuje věčný keltský návrat. ■

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama