Hluboká – ráj cyklistů

Okolí Hluboké má vybudovánu velmi hustou síť cyklotras a velké oblibě se těší běžná cyklodoprava u Jihočechů. Po bližším poznání zdejší krajiny určitě obojí potvrdíte. [/]
Náš cyklistický výlet měří cca 77 km a má následující itinerář: Hluboká nad Vltavou – Poněšice (9) – Radonice (17) – Modrá hůrka (22) – Hněvkovická vodní nádrž (31) – Purkarec (40) – U Rybáka (42) – Býšov (48,5) – býv.Knín (49,5) – Dříteň (54,5) – Dívčice (60) – Zbudov (63) – Zliv (68) – Ohrada (73,5) – Hluboká nad Vltavou (77).[/]

Reklama

Trasu si samozřejmě můžeme rozvrhnout do více etap. Před samotnou cestou si však prohlédneme památky v Hluboké nad Vltavou. Do r. 1885 nesl toto jméno pouze zámek, městečko se jmenovalo Podhrad. Původně gotický hrad Fronberg byl založen ve 13. stol. Václavem I. Roku 1661 koupili Hlubokou Schwarzenberkové. Adam František nechal přestavět zámek do barokní podoby (1721-1728), ve 40. letech 18. stol byl zámek poškozen francouzskými a pruskými vojsky, která jej obsadila. Poté bylo strženo opevnění. R. 1871 byla dokončena přestavba, kdy z původního zámku zbyla pouze věž a část obvodových zdí. Vznikl prakticky nový zámek, postavený v duchu romantické gotiky podle vzoru anglického Windsoru. Salony a komnaty nabízejí návštěvníkům k zhlédnutí cenné historické sbírky, adaptovaná jízdárna se stala Alšovou galerií s deskovým gotickým malířstvím a sochami jižních Čech, zámeček Štekl je z r. 1867. Ve městě je novogotický kostel sv. Jana Nepomuckého (pomník má na nedaleké hrázi Munického rybníka), na několika městských budovách jsou fresky podle kartonů M. Alše, k vidění je synagoga a židovský hřbitov. V místní části Zámostí na tzv. Pokoutní louce je prostý kamenný pomník na místě popravy Záviše z Falkenštejna v roce 1290. Při zámku je malá zoologická zahrada. [/]
Z Hluboké nad Vltavou se s cyklotrasou č.12 po silnici posuneme v Zámostí k Vltavě a „houpavou“ silnicí při ní dojedeme kolem hájovny U Macara při plotu Poněšické obory do Poněšic (9) (s kovárnou a zvoničkou). Stále po silnici – na křižovatce vpravo – dojíždíme do Líšnice s několika blatskými statky a kolem dvora Němčice dojedeme do osady Radonice (17). Těsně za vsí na křižovatce silnic se dáme po levé s cyklotrasou 1060 k osadě Tuchonice s kapličkou a odtud stále otevřenou krajinou do Modré Hůrky (22). Po silnici pohodlně sjedeme do Štipoklas, vystoupáme do Horních Kněžekladů a pak lesem sjedeme k Vltavě přes Hněvkovice k Hněvkovické vodní nádrži (31). Odtud stoupáme do osady Litoradice, abychom po silnici přes osadu Jeznice sjeli do Purkarce (40). Po prohlídce se jen 2 km přidržíme cyklotrasy 1079 a U rybáka (42) odbočíme po cyklotrase 1095 doprava, sjedeme lesem k rozcestí Rachačky s nedalekou poutní kaplí sv. Rozárie a pak stále lesem zvolna stoupáme k Býšovu (48,5), věžovité hranolové tvrzi a ještě výš k bývalé osadě Knín (49,5), z níž zbyla jen návesní kaple. Pokračujeme po silnici v původním směru, ale už po cyklotrase 1102 kolem Kočína do Dříteně (54,5). Po prohlídce po téže silnici pokračujeme do Nákří s kostelem sv. Petra a Pavla a několika lidovými usedlostmi a dál do Dívčic (60). Odtud zvolíme ze čtyř cyklotrasu 1083, přejedeme silnici po hrázi rybníka k železniční zastávce a po silnici mezi dvěma rybníky dojedeme do Zbudova (63). Kubatův pomník najdeme na naší trase až za vsí. Pevná cesta nás dovede do Zlivy (68), od nádraží se držíme silnice, ale po chvilce z ní sjedeme na cestu vpravo, která z povzdálí sleduje trať do Vondrova. Odtud po parkových cestách odbočíme v pravo k zámku Ohrada (73,5) a po prohlídce se po břehu Munického rybníka vracíme na Hlubokou nad Vltavou (77).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama