Historická tramvaj č. 42 propojí o Vánocích pražské betlémy

Také během vánočních svátků bude v provozu historická linka číslo 42, která o víkendu 24. až 26. prosince může být pro Pražany a návštěvníky města ideální spojnicí mezi mnoha pražskými kostely s vystavenými betlémy.

Linka číslo 42 je v provozu na Štědrý den, na první i druhý svátek vánoční vždy od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Více informací o historické lince najdete na tomto odkaze.

Betlémy na trase linky 42 ve dnech 24. – 26. prosince 2021

 1. zastávka Dlabačov / Pohořelec: bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahovské nádvoří, Praha 1 – Hradčany
Reklama

farnoststrahov.cz
24.12.2021 16:00 – 18:00
25.12.2021 11:00 – 17:00
26.12.2021 11:00 – 17:00

Strahovský betlém vytvořil – po pádu komunismu a vrácení kláštera premonstrátům – na prosbu opata Michaela Pojezdného Jan Florian (1921–2007). Betlém, který se do té doby v bazilice stavěl, byl vrácen do Emauzského kláštera. Jan Florian, jeden ze synů křesťanského myslitele a vydavatele Josefa Floriana ze Staré Říše, byl řezbář, restaurátor a malíř, který tvořil často pro potřebu církve. Strahovský betlém vznikal postupně přibližně do poloviny 90. let 20. století, dnes má 21 postav.

 1. zastávka Pohořelec: kostel Panny Marie Královny andělů, Loretánské náměstí, Praha 1 – Hradčany

www.kapucini.cz
24.12.2021 zavřeno
25.12.2021 10:00 – 18:00
26.12.2021 10:00 – 18:00

Odhaduje se, že nejstarší postavy betlému mohly vzniknout už ve 2. čtvrtině 18. století, a to zřejmě zásluhou provinčního archiváře, který betlém vytvářel 10 let. Celý soubor byl pravděpodobně zhotoven v českém prostředí autorem, který byl dobře obeznámen s tradicí neapolských kašírovaných betlémů. V Čechách nemá tento betlém obdobu. Jde o impozantní soubor celkem 48 figur (z toho 32 lidských a 16 zvířecích), ve více případech v téměř životní velikosti. Nejvyšší jsou figury pastýřů, dosahující výšky až 175 cm. Otázka techniky výroby je dosud otevřená. Na přelomu 19. a 20. stol. byl betlém sestavován každý rok v boční kapli Svatého Kříže. Dnešní sestavení betlému navrhl akademický sochař a restaurátor Karel Stádník. Pozadí, kterým je vzácná malba na karton, pochází z Liberecka.

 1. zastávka Pražský hrad: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad – III. Nádvoří, Praha 1 – Hradčany

www.katedralasvatehovita.cz
24.12.2021 9:00 – 16:00
25.12.2021 8:00 – 18:00
26.12.2021 8:00 – 18:00

Pro katedrálu byl původně určen monumentální keramický betlém, který měla vytvořit prof. Helena Johnová (1884–1962). Jeho vznik iniciovala Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Betlém měl být trvale vystaven v kapli pod klenotnicí, práce na jeho realizaci však přerušila 2. světová válka a nástup totalitního režimu. Zamýšlený projekt glazovaného betlému s národopisnými prvky, které měly odrážet vztah slovanské duše k Bohu, se tak nepodařilo uskutečnit. Dnešní betlém s 25 figurami z polychromované keramiky, který měl být pouhým provizoriem, zde nakonec pro svou líbeznost zdomácněl. Velmi osobitě působí zejména netradiční ztvárnění klečící Panny Marie objímající děťátko v jeslích, které se dočkalo četných kopií. Autorem betlému je sochař Václav Andres z Prahy (1894–1969). Poslední scénickou úpravu provedl sochař a restaurátor Karel Stádník.

 1. zastávka Právnická fakulta: chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město

www.tyn.cz
24.12.2021 zavřeno
25.12.2021 10:30 – 12:00 a 15:00 – 17:00
26.12.2021 10:30 – 12:00 a 15:00 – 17:00

Výjev je tvořen seskupením dřevěných figurek vzniklých v různých dobách na stupňovitém pozadí stylizovaného města zakončeného hradbami s cimbuřím. Postavy pastýřů kvůli opakovaným krádežím v průběhu let mizely, proto byly postupně nahrazovány novějšími. Nejstarší jsou postavy Panny Marie a sv. Josefa s několika pastýři, které pocházejí zřejmě z konce 19. století. Kromě chýše se nezachoval žádný starší architektonický prvek. Zvláštností je dvojí pojetí Svaté rodiny: Ježíšek v jeslích je od svátku Tří králů nahrazován biblicky věrnějším zpodobením sedící Panny Marie s děťátkem na klíně, které adorují mágové z Východu.

 1. zastávka Jindřišská: kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská, Praha 1 – Nové Město

www.praha.fara.sk
24.12.2021 10:00 – 19:00
25.12.2021 10:00 – 16:00
26.12.2021 8:00 – 18:00

Betlém je stavěcí, dřevěný, s větším množstvím barevně polychromovaných figur. Výrazné typy jednotlivých figur mohou pro svoji rozmanitost posloužit k zatřídění prací jeho autora, Josefa Krejčíka, který pracoval na přelomu 19. a 20. století. Na území Prahy je to asi jeho nejrozsáhlejší betlémářská práce. V prvních letech 21. století byl betlém citlivě restaurován.

 1. zastávka Národní třída: kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1 – Nové Město

www.pms.ofm.cz
24.12.2021 15:30 – 17:00
25.12.2021 8:30 – 19:00
26.12.2021 8:30 – 19:00

Historický betlém z přelomu 19. a 20. století je umístěn v boční kapli sv. Antonína pod kůrem. Do kostela byl věnován potomky Františka Boušky (1874–1942), horníka z Příbrami, který jesle vlastnil, vystavoval a pravděpodobně udělal i původní architekturu se scenerií. Pan Bouška byl zaníceným jesličkářem a nositelem dávných tradic v hornické Příbrami. Velmi jemnou řezbu figurální části betlému pravděpodobně provedla některá z profesionálních příbramských řezbářských dílen.

 1. zastávka Národní divadlo: kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská, Praha 1 – Nové Město

farnostsvvojtech.websnadno.cz
24.12.2021 zavřeno
25.12.2021 7:30 – 19:00
26.12.2021 7:30 – 19:00

Betlém z lipového dřeva vyřezal mistr Jan Florián (1921–2007) ze Staré Říše v jihlavském okrese, tedy z Betlémářského kraje. Vytvořen byl v roce 1967 a téhož roku jej posvětil Mons. ThDr. Kajetán Matoušek, pomocný biskup pražský a titulární biskup serigenský, toho času – díky straně a vládě – pouhý administrátor farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Praze Novém Městě. Betlém nahradil staré vlhkostí poškozené sádrové jesle.

 1. zastávka Hellichova: kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská, Praha 1 – Malá Strana

www.maltezskyrad.cz
24.12.2021 zavřeno
25.12.2021 9:00 – 9:50
26.12.2021 14:00 – 16:00

Dřevěný betlém vznikl ve druhé polovině 19. století. Klasická kompozice jesliček je tvořena polorozpadlou chýší se Svatou rodinou, volkem a oslíkem. K ústřednímu bodu betlému, malému Ježíškovi, se v pokorném gestu obrací každá z postav včetně ovcí. To výborně vystihuje smysl Vánoc, narození Spasitele. Betlém vznikl v řezbářské dílně závodu Josefa Krejčíka z Prahy.

 1. zastávka Hellichova: kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko), Karmelitská, Praha 1 – Malá Strana

www.pragjesu.cz
24.12.2021 9:00 – 18:00
25.12.2021 9:00 – 18:00
26.12.2021 9:00 – 18:00

Velký betlém, malovaný na deskách, je umístěn venku a vede návštěvníky od zastávky tramvaje až dovnitř kostela. Uvnitř najdete novodobé jesličky dozdobené od dětí, které se zúčastnily předvánočních programů.

 1. zastávka Malostranské náměstí: kostel sv. Josefa, Josefská, Praha 1 – Malá Strana

24.12.2021 9:30 – 14:00
25.12.2021 11.00 – 17:00
26.12.2021 11:00 – 17:00

Betlém je zasazen do prosté scenérie, jejímž ústředním motivem je jednoduchá chýše, v níž odpočívá Svatá rodina. K ní z jedné strany přistupují tři králové se svou družinou a z druhé strany pastýři. Každá z figur upírá svůj pohled k jesličkám, které jsou středem a smyslem Vánoc. Ojedinělou podobu jesličkám dodává pestrobarevná polychromie s výrazným lakem. Betlém je dílem neznámého řezbáře, který v něm použil folklorní prvky. Jesličky doplňují i sádrové figurky. O Vánocích je v kostele též vystavována soška Ježíška v kolébce, protože v ženských klášterech bývalo starým zvykem Ježíška za zpěvu koled kolébat.

 1. zastávka Malostranské náměstí: kostel sv. Tomáše, Josefská, Praha 1 – Malá Strana

www.augustiniani.cz
24.12.2021 zavřeno
25.12.2021 15:00 – 18:00
26.12.2021 10:00 – 18:00

Dřevěný betlém pochází zřejmě z přelomu 19. a 20. století. Kompozice je tvořena klasickými figurami, které se objevují téměř v každých jesličkách. Atmosféru betlémské noci podtrhuje sporé osvětlení vycházející z chudé chýše. V jejím středu spočívá malý Ježíšek – Světlo světa. Řezbářská práce vznikla před více jak sto lety v Tyrolsku. Betlémy, které vznikly v této oblasti, se vyznačují kvalitní řezbou a vnitřní duchovní poetikou.

 1. zastávka Malostranské náměstí: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha 1 – Malá Strana

praha.charita.cz/svkajetan
24.12.2021 14:00 – 23:00
25.12.2021 14:00 – 18:00
26.12.2021 14:00 – 20:00

Dřevěný betlém jest mistrovskou řezbou umělecké dílny Ferdinanda Stuflessera z přelomu 19. a 20.století. Důstojně reprezentuje řezbářskou tradici jižních Tyrol, jmenovitě ze St. Ulrich. Betlém pořídili redemptoristé v roce 1894. Jedná se o práci v „nazarénském“ stylu, který Kongregace redemptoristů velmi podporovala. Figurky z betlému jsou asi 40 cm vysoké a polychromované matnou barvou. Díky jejich uměleckému původu v „nazarénském“ stylu je v pohybech a rysech obličeje figurek znát náboženský význam Vánoc: v Ježíškovi je lidem dán mír a požehnání. Marie a Josef, andělé, pastýři a králové stojí v úžasu a úctě. Dokonce i zvířata jsou pozorná. Zelená krajina, ve které se příběh Vánoc odehrává, je znamením obnovy všeho stvoření skrze příchod Boha do tohoto světa.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama