Hanušovicko

Krajinu kolem Hanušovic charakterizují lesy, náhorní louky a táhlé stráně až k hlavnímu hřebenu Králického Sněžníku. Po stráních jsou roztroušeny vesničky s dalekými výhledy na hlavní hřebeny Hrubého Jeseníku, ale stavení horských vsí už dnes slouží většinou jako rekreační chalupy.[/]
Přirozeným střediskem kraje kolem horního toku řeky Moravy se staly Hanušovice. Ještě v minulém století to byla vesnice jako jiné v okolí. Za svoji přeměnu na město vděčí vybudování železnice, využívající údolí řeky Moravy v případě stavby trati z Olomouce a Šumperka do Čech a do Kladska (1873) a údolí říčky Branné pro trať do Jeseníka a Glucholaz (1888). Když v roce 1905 přibyla ještě podél říčky Krupá lokální trať do Starého Města, staly se Hanušovice, kterými všechny tratě procházejí, důležitou železniční křižovatkou a těžiště obce, která původně ležela severněji, se postupně posunulo k nádraží. U nádraží také vznikl hned roku 1874 velký pivovar, který jako jediný z pivovarů v regionu nejenže přetrval až do dneška, ale proslavil Hanušovice pivem vynikající kvality.[/]
Jinak je Hanušovicko krajem lesů a horského zemědělství. Velký lesní komplex Hrubého lesa, který začíná jihovýchodně od Hanušovic a táhne se až ke Králíkům, má už se svojí nadmořskou výškou 1003 m horský ráz. Hluboké, civilizací málo dotčené lesy jsou ideální pro pěší turistiku. Oblíbeným cílem turistů je například známý, uprostřed lesů stojící poutní kostel Svaté Trojice.[/] Na úpatí Hrubého lesa leží někdejší městečko Podlesí, které odráží osudy mnoha dalších okolních obcí. Dnes v něm již nežije ani sto obyvatel, o jeho dřívějším významu však svědčí barokní kostel sv. Maří Magdaleny z roku 1683 s hodnotnými barokními plastikami a velké náměstí s radnicí. V západní části Hanušovicka bychom našli také horskou, dnes rekreační osadu Vysoká, známou především ve spojení s hudebním skladatelem Franzem Schubertem, jehož otec se zde narodil. Jihovýchodně od Hanušovic se rozkládá zřícenina velkého zeměpanského hradu Nový hrad, který střežil důležitou cestu údolím Moravy.[/]

Typy na výlety

Reklama

Město Hanušovice je v kraji důležitou silniční a železniční křižovatkou. A protože navíc stojí uprostřed hlubokých lesů, je velmi oblíbeným a často voleným výchozím místem ke krátkým vycházkám i delším výletům. [/]
Údolí všech tří řek, Moravy, Branné i Krupé, které se u Hanušovic stékají, se utápí v zeleni lesů, zatím jen málo poznamenaných ziskuchtivou činností člověka. Na vrcholcích kopců nás naopak překvapí náhorní, táhlé stráně, po kterých jsou roztroušeny vesničky i jednotlivá stavení, a často nás až ohromí daleké výhledy na hlavní hřebeny Hrubého Jeseníku. Kdybychom měli krajinu Hanušovicka vystihnout stručně, mohli bychom, jako ostatně o celém kraji Hrubého Jeseníku a jeho podhůří, s klidným svědomím prohlásit: kam se člověk podívá, tam je krása. Je proto asi jedno, kterým směrem se od hanušovického nádraží, kde začíná většina turisticky značených cest, vydáme.[/]

S dětmi se můžeme vypravit třeba na nedaleký Nový hrad, vzdálený necelých pět kilometrů po modře značené cestě. Ta vede nejdříve po silnici na Kopřivnou, poté podél železniční trati a nakonec lesní cestou. Na rozcestí Pod hradem vyměníme modrou značku za žlutou a vystoupáme po ní přes hradní bránu u obranné věže na hradní zříceniny. Nový hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století a byl plošně nejen největším hradním areálem na severu Moravy, ale i jedním z největších hradů u nás. Skalní terén i čitelné zbytky hradeb přímo vyzývají k podniknutí třeba jen malé „středověké bitvy“ nebo alespoň k přečtení některé z pověstí, které se k tomuto hradu vztahují. Po prohlídce hradu se vrátíme na rozcestí a budeme pokračovat v cestě až na Lužnou, kde přejdeme silnici vedoucí ze Šumperka do Hanušovic a odbočíme na horský hřbet, ze kterého je vynikající pohled na široké okolí včetně Králického Sněžníku. Od rozcestníku Pod Smrkem se spustíme po zelené do Kopřivné a chodníčkem podél silnice až do Hanušovic. Celá trasa je dlouhá asi 12 kilometrů. Komu se to zdá moc, může sejít od Nového hradu na vlak do Bohdíkova nebo nasednout na autobus na Lužné a dojet zpět do Hanušovic nebo do Šumperka. Komu se délka trasy zdá naopak krátká, může od rozcestníku Pod Smrkem pokračovat v cestě přes osadu Prameny až do Velkých Losin (celá trasa asi 15 km). Zážitkem této trasy budou neustálé výhledy při cestě po náhorní planině vedoucí do bývalé pastevecké osady Prameny. [/]

Pro rozmanitost krajiny a daleké výhledy je často vyhledávaná také cesta z Hanušovic přes Pekařov do Loučné nad Desnou (celkem 18 km). Červeně značená cesta nás povede od hanušovického nádraží nejdříve po silnici do Hynčic nad Moravou, kde odbočíme na cestu vedoucí částečně lesem, částečně přes pastviny do Potůčníku a dále k rozcestí Nad sv. Annou. Kaple sv. Anny, u které je pramen, byla obnovena v roce 1991 za pomoci německých starousedlíků. Od rozcestí sejdeme do Horního Bohdíkova, který těsně sousedí s horskou obcí Žárová. V ní se nachází chráněný roubený dřevěný kostel sv. Martina ze 17. století. Další cesta vede přes Pekařov, v minulosti proslavený výrobou varhan a flašinetů, kde nás u posledního stavení čeká jeden z nejkrásnějších pohledů na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku a do údolí Desné. Do údolí také po chvíli sestoupáme a dorazíme k železniční stanici v Loučné nad Desnou. Pokud nám zbude čas, můžeme si prohlédnout zámek v Loučné nad Desnou i s vzácným zámeckým parkem, který ho obklopuje. [/]

Pro náročné turisty a zároveň pro milovníky téměř nedotčené přírody máme ještě jeden typ na výlet: přes Žlebské vodopády ke Čtyřem rohům. Trasa sice měří pouze 19 km, ale je při ní třeba překonat několik poměrně prudkých výstupů i sestupů. Vhodným výchozím místem je tentokrát železniční zastávka Hanušovice. Od ní sejdeme po pěšině na silnici vedoucí do Králík, ze které zhruba po půl kilometru odbočíme na Žleb. Po chvíli stoupání po úzké silnici narazíme na Žlebské vodopády tvořené dvou a šestimetrovým stupněm na Žlebském potoku. Pokračujeme po silnici přes osadu Žleb na sedlo Křížového kopce s dalekými výhledy. Zde prudce sestoupíme na horní okraj Vysokých Žibřidovic, kde se napojíme na žlutou značku. Po ní odbočíme vlevo a po polní cestě prudce stoupáme do sedla pod Větrovcem. Opět sestoupíme lesem do údolí Zeleného potoka, půjdeme kousek podél něho a po 300 metrech odbočíme vpravo po polní cestě stoupající do osady Vysoká. Při cestě od Vysokých Žibřidovic stojí velmi cenné barokní sousoší Kristus na hoře Olivetské z roku 1780. Osadou Vysoká projdeme kolem lyžařského vleku a přes meze se dostaneme až na okraj lesa, jehož okraje se budeme asi kilometr držet. Poté začneme prudce stoupat po lesní pěšině až k rozcestníku Žleb Zeleného potoka, mírně stoupáme po širší lesní cestě k rozcestí lesních cest, kde odbočíme vlevo. Po lesní cestě a přes paseky prudce stoupáme až k rozcestí U Čtyř rohů s ochranným přístřeškem, kde je opět místo dalekých výhledů. Zde opustíme žlutou, která klesá do Skleného ke konečné autobusu, a odbočíme vlevo na modrou značku vedoucí od hřebenu Králického Sněžníku do Podlesí. Po chvilce mírného klesání dojdeme k lovecké chatě Pomocná, odkud můžeme sestoupit do rekreační osady Vojtíškov. Nedávno postavený penzion nám nabídne občerstvení i ubytování, je zde také konečná autobusu do Hanušovic. Pokud to nevzdáme, povede nás modrá dál přes horské louky, lesem a údolíčkem podél potoka až k rozcestníku Pod Valbeřicemi. Po kilometru chůze po silnici dojmeme k železniční stanici v Podlesí, kterou můžeme využít k návratu do Hanušovic.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama