Encyklopedie moravských a slezských klášterů

Encyklopedie moravských a slezských klášterů(Praha 10. 4. 2007) S dalším zajímavým titulem z oblasti historie Moravy přichází nakladatelství Libri. Knihu zpracoval D. Foltýn a kolektiv. Předkládaná publikace je prvním pokusem o ucelené shrnutí historie všech významnějších řeholních komunit na Moravě a v českém Slezsku s přihlédnutím zvláště ke stavebnímu vývoji jejich sídel.

Jádrem práce jsou hesla věnovaná více než 350 řeholním lokalitám, na jejichž zpracování se podílelo téměř 50 autorů různého zaměření – historici a archiváři, archeologové a historici umění. Obdobně jako v předchozí Encyklopedii českých klášterů (Libri 1997) byla důsledně respektována do roku 1949 platná historická hranice mezi Moravou a Čechami a byl brán ohled rovněž na současný průběh státní hranice, a čtenář zde proto najde Valtice či Kravaře, ačkoliv v době založení tamních klášterů k českým zemím nepatřily.
Katalog si všímá řeholních sídel od počátku křesťanství na Moravě až do současnosti. Hlavní důraz je ovšem kladen na objekty založené do poloviny 19. století. Do tohoto období je přehled konventů úplný a stručně jsou připomenuty rovněž důležitější správní a sezonní sídla a též některé neúspěšné pokusy o založení klášterů. Následný prudký nárůst počtu menších řeholních domů si vynutil odlišných přístup k mladším objektům. Do hesláře byly zahrnuty pouze selektivně s ohledem na jejich historický význam (mateřince a provinční domy), architektonickou hodnotu, případně jako zástupci určitého typu řeholního domu. Řeholní lokality jsou seřazeny abecedně podle současného správního členění a uvnitř jednotlivých obcí pak chronologicky podle data první zmínky. Hesla jsou dělena do dvou bloků věnovaných jednak dějinám řeholní komunity, jednak stavebnímu vývoji a popisu objektu.
S ohledem na značný rozsah slovníku lokalit je délka úvodních kapitol omezena na míru nejnutnější. Historický přehled přibližuje postupný příchod a případně i zánik různých společenství zasvěceného života. Typologický přehled si všímá rozdílů ve stavební podobě jejich sídel na Moravě a v českém Slezsku. Následuje slovník duchovních řádů a kongregací, zahrnující stručné medailony více než devíti desítek řeholních institutů, koncipovaný především jako úvod do řeholní topografie. Vedle údajů o místech zrodů jednotlivých společenství a provinčním členění zde zájemce najde rovněž informace o jejich četných dalších působištích, která nebyla do katalogu samostatně zařazena.
Text doprovází velké množství ilustrací, jednak dobových vyobrazení, ale i současných fotografií, plánků, znaků řádů apod.

Reklama

1. vyd., váz., na 400 ilustrací, 880 stran, 690 Kč, ISBN 80-7277-026-8

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama