Česká Kanada

Landštejn, Pomezí – Klášter II, Klášter – Osika – Nová Bystřice – Jindřichův Hradec

[/]
Tento výlet je kombinací pěšího a vlakového putování a začíná v místě, kde kdysi stávala mohutná románská pohraniční pevnost – na hradu Landštejn. Od konce 18. století, kdy vyhořel, postupně chátral, po nedávných opravách je udržovanou zříceninou. Obě obytné věže jsou přístupné a je odtud nádherný výhled do okolních lesů – českých, moravských i rakouských (na první i druhý pohled k nerozeznání). Hrad je běžně přístupný bez průvodce, je zde menší expozice místních archeologických nálezů. Z Landštejna sejdeme do přilehlé obce Pomezí, kde archeologické průzkumy odhalily existenci druhého dosud neznámého hradu. Byl to jakýsi „protivník“ Landštejna přes údolí, které zřejmě tvořilo zemskou hranici. Tento neznámý rakouský „Landstein“ byl zřejmě rakouskou strážní pevností postavenou rodem Zöbingenů o něco dříve než český hrad (dlouho byli mylně považováni za původní stavitele českého hradu Landštejna). Z Pomezí pokračujeme západním směrem kolem skupiny žulových balvanů a pevnůstky (řopíku) jako části hraničního opevnění před 2.světovou válkou. Kolem Jeleního vrchu klesáme do Kláštera II (za tímto podivným označením se skrývá osada nazývaná dříve Konrač, z původního jména zůstal jen název rybníka). V létě jsou zde přístupné dva řopíky (pevnůstky). Po hrázi Klášterského rybníka jdeme do vesnice Klášter, která vznikla kolem pavlánského kláštera (založen 1501, kostel z r.1507). Roku 1533 byly budovy zapáleny a mniši pobiti tlupou novokřtěnců, kteří utíkali na Moravu. Areál byl v 17. století Slavaty obnoven, ale po 100 letech za Josefa II. byl klášter zrušen a roku 1959 pak pro špatný stav zbořen. Zůstal monumentální čistě barokní kostel s 22 metrů vysokým oltářem (druhý nejvyšší ve střední Evropě) s původním mobiliářem. Slavná místní dřevořezba „Strom života“ je nyní zapůjčena Národní galerii v Praze. Kostel má je na požádání přístupný včetně podzemí. Naše putování pokračuje na západ kolem rybníka Osika (kemp, koupání). Z Albeře se dostaneme do Nové Bystřice, kde je hraniční přechod do Rakouska. V tomto městečku je zámek, donedávna poničený, nyní v soukromém majetku (nepřístupný veřejnosti). V Nové Bystřici je konečná úzkokolejky, která začíná v J. Hradci. V letní sezóně jezdí hodně spojů každý den, některý z nich má dokonce parní lokomotivu (přeprava zvířat i kol možná). Romantická cesta hlubokými lesy České Kanady určitě stojí za to.[/]

Reklama

Slavonice – Český Rudolec – Landštejn – Staré město pod Landštejnem – Pfaffenschlag – Slavonice

[/]
Východiskem výletu jsou Slavonice, renesanční perla této oblasti. Toto historické město leží těsně při hranici s Rakouskem je městskou památkovou rezervací. Unikátní je právě celý komplex domů, lemujících dvě navazující náměstí. Domy jsou gotické a renesanční, jejich průčelí mají sgrafitovou výzdobu, vstupní síně mají sklípkovou klenbu. Po prohlídce města, případně výstupu na věž, pokračujeme severním směrem po silnici do Českého Rudolce (zámek, dvojlodní gotický kostel), odtud zabočíme doleva a po modré trase dojdeme přes Peníkov (ekologická farma, dřevěný mlýn) a Stoječín kolem Landštejnské vodní nádrže (zákaz koupání!) ke hradu Landštejn od východu. Pokračujeme k jihu do Starého Města pod Landštejnem. Zde je k vidění pozdně gotický barokizovaný kostel se zvonicí. Přímo na západ po červené trase dojdeme až k zaniklé osadě Pfaffenschlag, která byl archeologicky odkryta v 60. letech 20. století. Vznikla ve 13. století, výzkum odkryl základy 16 stavení a mnoho předmětů denní potřeby. Známou cestou kolem rybníků, které mineme po pravé ruce, se vrátíme do Slavonic.[/]

Slavonice – tzv. Graselova stezka – Český Rudolec

[/]
Ze Slavonic vyjdeme severním směrem kolem kostela Božího Těla (také sv. Ducha) na kopec nad městem, polní cestou pokračujeme kolem rybníků Velký Troubný a Spálená hájenka, kde bývá dobré koupání. Po žluté značce pokračujeme a odbočíme vpravo, po lesní pěšině se dáme na nejvyšší kopec okolí ke Graselově sluji. Kousek od cesty za jeskyní jsou tzv.Schillerovy kameny (Fr.Schiller zde podle místní pověsti čerpal námět pro své dílo Loupežník), na jednom z nich bylo při stém výročí spisovatelova úmrtí vytesán nápis „Schillerstein 1905“ . Ze značené lesní cesty se dáme ke Stříbrné studánce, dojdeme na silnici spojující Vlastkovec a Stoječín, dojdeme až k samotě Peníkov, stojící na místě zaniklé vesnice, kde funguje ekologická farma. O prázdninách je zde v provozu unikátní celodřevěná vodní pila zrekonstruovaná v letech 2001-03. Od pily lesní cestou podél potoka přijdeme ke francouzskému kameni, na kterém nechala v roce 1810 vytesat hraběnka Eliška Picchioni svůj stesk po milovaném manželovi. Lesní cesta nás přivede na místo, kam Michael Angelo Pichioni pohřbíval své lovecké psy. Do jednoho z velkých kamenů je zde vytesán lidský obličej. Cestou z kopce se dostaneme do Českého Rudolce. Dominantou obce je zámek postavený ve stylu anglické gotiky v 19. století nazývaný lidově „Malá Hluboká“ – velmi zchátralý, nyní v rekonstrukci. V poměrně lepším stavu je místní gotický dvojlodní kostel z poloviny 15. století.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama