Bruntálsko

Naše putování po krásách Nízkého Jeseníku začneme v městě, které je nazýváno bránou Nízkého Jeseníku – v Bruntále. Toto město bylo založeno počátkem 13. století. Jeho prosperita byla založena na těžbě drahých kovů, což dokládá nejstarší zachovalá pečeť města z roku 1278 s postavou horníka. Královské horní město Bruntál se pak spolu s Krnovem, Hlubčicemi ( dnes v Polsku) a Opavou stalo jedním z center Opavského knížectví, ve kterém vládla vedlejší větev Přemyslovců. V době vlády pánů z Vrbna se stal Bruntál centrem podhorského kraje. Ve městě byl postaven hrad, později přebudovaný na zámek. Město bylo opevněno, byl zrekonstruován kostel a postaveny měšťanské renesanční domy. Vrbnové kolem roku 1550 založili Andělskou Horu, v Malé Morávce dali vybudovat železářský komplex a městu – Vrbnu pod Pradědem – dali své jméno. Po bitvě na Bílé Hoře dal císař Ferdinand II. za odboj Vrbnů celé panství za 200 000 zlatých do držby Řádu německých rytířů. Třicetiletá válka poznamenala Bruntál velmi tragicky. Pobyt vojsk Jana Jiřího Krnovského, Sasů a Dánů přečkalo celkem bez úhony, ale po několikerém vpádů Švédů zůstaly z města a zámku v roce 1648 jen ruiny. Řád německých rytířů se mohl ujmout svého panství až po vestfálském míru. Bruntál se stal sídlem místodržitelství. Bylo nutné zrekonstruovat zámek a zahájit celkovou hospodářskou obnovu. Prozíravý místodržící Jan Kašpar z Ampringenu řadou opatření podporoval obnovu panství a dokonce o sto let dříve v něm zrušil nevolnictví (1674), podporoval rozvoj školství, v Ludvíkově a Karlově Studánce nechal zřídit nové železářské hamry. Charakter Bruntálu změnily nové barokní stavby. Počátkem 19. století byla při zámku zřízena kapela a ochotnický spolek, kde působil otec bruntálské rodačky, slavné vídeňské herečky a zpěvačky Terezie Kronesové. Druhá polovina 19. století byla ve znamení rozmachu textilní výroby v celém kraji. Textilní továrny z Bruntálu dodávaly své výrobky i do USA. Rozvoj průmyslu se projevil i v jiných sférách života. Železnice spojila město Bruntál s Olomoucí i Opavou, byla zde otevřena první veřejná nemocnice ve Slezsku a řada odborných škol. Nejvýznamnější osobností v novodobé historii Bruntálu byl Wenzel Franz Olbrich, který působil jako člen městské rady a později jako starosta v letech 1901 – 1919. Za jeho působení a s jeho přispěním byly ve městě zřízeny veřejná nemocnice, dětský park, reálné gymnázium, obchodní škola, rodinná a tkalcovská škola, chudobinec, jatka, tělocvična, hasičská zbrojnice, byla provedena elektrifikace a kanalizace města a další.[/]

Reklama

Při procházce městem nás upoutá měšťanský dům zvaný Gabrielův, stojící v rohu obdélníkového náměstí. Je to nejkrásnější renesanční památka v českém Slezsku Vysoký volutový štít je členěn pilastry a slepými arkádami a rozdělen zalamujícími se římsami do čtyř horizontálních vrstev. Náměstí dominuje barokní sloup Nejsvětější sv. Trojice, zvaný morový, který je umístěn naproti bruntálské radnice. Rodný dům zpěvačky a herečky Terezie Kronesové připomíná reliéf sochaře Ludvíka a pamětní deska. Na Žižkově náměstí stojí děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavba má gotické jádro asi z počátku 14. století, v 16. století byla renesančně upravována a po požárech v letech 1749 a 1764 byla upravena ve stylu baroka. Náhrobky pánů z Vrbna byly původně umístěny na severní straně kostela, dnes jsou umístěny uvnitř kostela. Před kostelem stojí pískovcová socha Panny Marie z druhé poloviny 17. století. Nejvyhledávanější památkou Bruntálu je zámek. Původně to byl gotický hrad ve tvaru kruhové výseče v rohu městského půdorysu. Od města byl oddělen hlubokým příkopem a hradbou s cimbuřím, v rozích měl obranné věže. Přestavbu na zámek zahájil v roce 1467 Jan z Vrbna. Konečná podoba renesančního sídla tvoří obestavěný uzavřený celek na nádvoří s arkádami a s novou dominantou – věří vysokou 61 m. I po zničení zámku ve třicetileté válce zůstal jeho půdorys zachován. Další opravy a úpravy zámku byly prováděny za vlastnictví Řádu německých rytířů. Návštěvníci se dnes mohou potěšit krásnými renesančními arkádami z razovského tufitu, prohlídkou nádherných zámeckých interiérů nebo procházkou zámeckým parkem. Přední část zámeckého parku zdobí kruh 16 pískovcových plastik, zhotovených neznámými umělci za velmistra řádu Evžena Habsbursko-Lotrinského v roce 1849. Kamenná hradba s baštou v parku je jen romantickou stavbou z poloviny 19. století, ale stojí na základech původního městského opevnění. Skutečným zbytkem městské fortifikace je bašta stojící volně v parku dole za zámkem. Dalšími zajímavými budovami jsou budova gymnázia a piaristický kostel Panny Marie Těšitelky s klášterem. Komplex byl dobudován počátkem druhé poloviny 19. století ve stylu rokoka. Není možné přehlédnout robustní stavbu kaple sv. Michala u hřbitova, která v současnosti slouží jako smuteční síň. Stavba je v barokním slohu z poloviny 18. století. Na portále jsou erbovní znaky velmistra Jana K. z Ampringenu, místodržícího Zochy a komtura Bedřicha z Assenburgu. Na kapli jsou náhrobní desky, nejstarší zřejmě Jana II. staršího Bruntálského z Vrbna z roku 1559. Nedaleko hřbitova stojí kdysi krásná klasicistní dvoupatrová budova zvaná Společenský dům (dříve Dělnický dům) z druhé poloviny 19. století. V současnosti je budova v hrozném neudržovaném stavu. Několik desítek metrů od Společenského domu se na hladině Kobylího rybníka zrcadlí vznosná stavba evangelického kostela postavená v neogotickém stylu. Jedná se o první evangelický chrám postavený na Bruntálsku. Jeho donátorem byl v roce 1887 majitel vedlejší přádelny Karel B. Schneider. Za rybníkem se vydáme ulicí Pod lipami krásnou čtyřřadou lipovou alejí a nově vybudovanou křížovou cestou na vrchol jedné z nejmladších sopek v republice – na Uhlířský vrch (672 m. n. m.). Jeho odkryv po těžbě tufu je přírodní památkou. Poutní kostel Panny Marie Pomocné, vybudovaný v polovině 18. století za místodržícího řádu Friedricha z Wildsteinu. Barokní kostel byl vybudován přímo na kráteru sopky. Bílá stavba na pozadí tmavě zelených lesů upoutá již zdaleka oko každého návštěvníka. Milovníci umění se mohou potěšit také prohlídkou dvou galerií – v Galerii V kapli probíhají výstavy našich současných umělců. Galerie obrazů v Obchodní akademii na Žižkově náměstí je věnována dílu bruntálského malíře Karla Adámka.Na Komenského ulici se dále nachází unikátní muzeum Expozice mlýnského náhonu, které je věnováno vodnímu dílu, vedoucímu kdysi ze Starého Města do Bruntálu. Po prohlídce města Bruntálu pokračujeme v putování za krásami Nízkého Jeseníku. Vydáme se z Bruntálu přes Světlou Horu, kde se můžeme podívat na dostihy a seznámit se s místem, odkud pocházel vítěz Velké pardubické steeplechase Železník. Pokračujeme do Andělské Hory, kde navštívíme malé muzeum v budově obecního úřadu, věnované historii obce a především hudebnímu skladateli Eduardu Schönovi – Engelsbergovi.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama