Trpký osud klatovské rotundy

Nebýt Josefa II. Klatovy se mohly pyšnit památkou zcela nebývalou. Byl jí kostelík sv. Jiří, stavba, která dodnes vzbuzuje u klatovských historiků snad největší zájem ze všech. Drobná svatyně, která stávala na klatovském hřbitově, byla původně románskou rotundou a byla také nejstarší kamennou stavbou předlokačních Klatov. Podle starodávné tradice byla stavbička ještě v 18. století nazývána pohanským kostelíkem, údajně proto, že byla postavena na pohanském pohřebišti. A to je skutečně velmi pravděpodobné. Románská rotunda byla podle některých historiků přestavěna ve 13. století na karner – patrovou kapli, obsahující v patře kapli a v přízemí kostnici. Stavebníkem karneru byl patrně šlechtický majitel vsi Klatov – Soběhrd. V druhé polovině 16. století svatyni obnovili a využívali klatovští utrakvisté. Kostelík byl v té době zasvěcen Beránku Božímu. Kostelík sloužil jako zvonice sousedního kostela sv. Jakuba a stal se také pohřebištěm klatovského patriciátu. [/]
Nejstarší vyobrazení chrámku přinesl v roce 1602 Willenberg. Kostelík je tu nakreslen jako stavba kruhového půdorysu krytá bizarní lucernou, trojnásobně převyšující stavbu svatyně. Kostelík vklíněný mezi další dva malé kostelíky – sv. Jakuba a sv. Michala – působí velice mohutně, spíše jako velká zvonice.
Na počátku 17. století ztratil kostelík štědré donátory a opět zpustnul. Roku 1676 byl opraven a vysvěcen pod ochranou sv. Vojtěcha. Tak jak je v našich krajích zvykem, zrušen byl Josefem II. a následně využit jako skladiště střelného prachu. Ten se mu stal osudným. 29. června 1783 se nad městem rozpoutala krutá bouře, blesk udeřil do kostelní lucerny a zapálil střelný prach. Prach rozmetal svatyni a vážně poškodil i sousední kostelík sv. Jakuba. Výbuch přežili jako zázrakem jen zvony. Tak Klatovy přišly o pozoruhodnou památku i pozoruhodný církevní okrsek v podobě třech kostelů, od té doby můžeme obdivovat již pouze jednu jedinou svatyni.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama