Portáši na Valašsku

„Od nepamětných dob až do prvních let věku 18. byla Morava, zejména Valašsko a Slovácko, za menších neb větších přestávek v nepřátelském styku se sousední zemí uherskou. Kromě těchto nájezdův a vpádův měly však též jiné války, zejména 30letá, velký podíl na vzniku loupežnictva. Nedávali se však na loupež toliko Slováci uherští, ale i mnozí Slováci moravští a Valaši. Krajiny, válkou nepostižené, osamělá místa, dvorce, paseky, dědiny a města, vpády nepřátelskými nedotknuté, bývaly cílem jejich. Neproniknutelné lesy bukové a jedlové výbornou byly skrýší pro loupežníky.[/]
Založení osad Hovězí, Halenkova, Zděchova, Hrozénkova a Karlovic, ve druhé polovině 17. věku (a později) mělo mimo jiné i ten účel, aby loupežnictvu poněkud přítrž se učinila.[/]
Pomýšleno tedy zříditi zvláštní ochranný sbor s obyvatelstva samého, valašského, který by nejlépe dovedl loupežníkům odolati. Tak vznikli portáši čili fortáši nebo portovní; hodili se k takové službě jen zachovalí, odvážliví, opatrní a chytří lidé, kteří znajíce všechny spády rot loupežnických a zlodějských, krok za krokem je pronásledovali a do rukou svých dostali.[/]
Své stanice měli v Čeladné (u Místku), Karlovicích, Hrozénkově, Bystřičce, Hošťálkové a v Lidečku.[/]
O portáších, těchto „národních četnících“, posud na Valašsku živá je paměť. Jejich chytré kousky a chrabré boje s loupežníky posud udržely se v pověstech lidu valašského. Hojné k nim poskytly látky též bandy zbojnické a jejich poklady po horách valašských prý pozakopávané. Také se ukazují podnes místa v horách těch, kde se portáši za noci scházeli. Nejsilnější portáš byl prý svého času Stavinoha z Karlovic a nejobratnější Malina z Hošťálkové.“[/]
Tak popisuje portáše Vlastivěda moravská, Okres vsatský z roku 1909.
A co je připomíná dnes? Třeba socha portáše v Jasenné nebo horská chata na hřebeni Javorníků, která se jmenuje Portáš, a blízko níž na kopci Stolečný měli portáši své shromaždiště (cca 2 km od Kohútky).[/]


Vlastivěda moravská, okras Vsatský, autor Matouš Václavek, vydal Musejní spolek v Brně r. 1909

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Mlýny na Pšovce

Icon 03.03.2021

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti ...

Celý článek

Ráj motorkářů u Velenic

Icon 03.03.2021

Svitavské jeskyně – Pusté kostely – Pekelné doly Ani historikové neumí blíže u...

Celý článek

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech

Icon 03.03.2021

Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle ...

Celý článek

Báchorky z Moravského krasu

Icon 03.03.2021

Macocha Oči jezírek sledují lhostejněrozmanitou hru počasí let ptákůi sebevrahů Vdovsky sh...

Celý článek