Geologicko-botanická exkurze do Větrušických roklí a na Másl

Hranice nejzápadnějšího cípu okresu Praha – východ tvoří kaňon Vltavy. Je to území extrémně zajímavé, členité a vůči okolní rozloze intenzivní zemědělské krajiny výrazně odlišné.[/]
Chceme-li si o tom udělat obrázek, pojďme na malou přírodovědnou exkurzi do jedné z jeho nejdivočejších a nejčlenitějších částí, Větrušických roklí a do údolí Máslovického potoka.[/]
Dojeďme příměstským autobusem do Vodochod – navzdory očekávání průmyslového městečka s obrovskou továrnou na letadla vystoupíme v údolní, pěkné a malebné vesničce. Od ní, na západ, pokračuje hluboké Máslovické údolí. Po cca 3 kilometrech ústí v Dole do Vltavy.[/]
Toto údolí představuje geologicky i přírodovědně jedno z nejpestřejších území středních Čech. Z hornin zde uvidíme žulu, břidlice, prachovce, bazalty, spraš, štěrkopísky… z vegetace skalní stepi, suťové lesy, skály, luhy, travertinová prameniště…[/]
Údolí Máslovického potoka je vlastně řezem skrze naše nejstarší geologické období, starohory, ty skončily zhruba před 500 milióny lety. Horninové podloží výrazně určuje i ráz vegetace – kyselé horniny-břidlice, buližníky, andezity a granodiority, porůstají kyselé skalní stepi s dominantní, výrazně šedozelenou kostřavou sivou; zásadité sopečné horniny jako bazalt zase kavylové stepi.
Nejvýraznější dřevinou celého území je dub, borovice černá a trnovník akát. Druhé dvě dřeviny jsou na našem území nepůvodní. Borovice černá pochází z jižní Evropy a byla zde vysazována jako okrasná dřevina, trnovník akát, původem ze Severní Ameriky, byl vysazován hlavně včelaři a také jako ochrana proti erozi svahů. Hlavně akát v našem území prudce expanduje, má totiž v oblibě teplé oblasti a díky své schopnosti žít se symbiotickými bakteriemi, které produkují velké množství dusíku, se jeho porosty stávají toxické pro většinu našich původních druhů.[/]
Za okrajem Vodochod procházíme nejprve okolo několika zarostlých skal. Jsou tvořeny tzn. granodioritem, hlubinnou vyvřelinou, proniknuvší sem pravděpodobně během tzn. kadomského vrásnění před cca 540 miliony let. Po asi kilometru přecházejí ve vyvřelé, zásadité horniny (bazalty a tufy). V závěru údolí je jakási „brána“ tvořená pestrou směsí všech přítomných hornin. Teď zcela mimo hru – zde se také nachází budova Výzkumného ústavu včelařského, kde lze zakoupit výbornou medovinu. Velká skála na pravé straně je význačná lokalita teplomilné flóry i fauny, složená jak ze zásaditých, tak kyselých hornin, odtud pochází její unikátnost. Je součástí přírodní rezervace Máslovická stráň, která se sem táhne skoro až od Vodochod po pravém břehu Máslovického potoka.
Úzká cesta po pravém břehu Vltavy prochází pod národní Přírodní rezervací Větrušické rokle. Zajímavé na ní je, že severní polovinu tvoří zásadité (bazalty), jižní kyselé horniny (břidlice a prachovce). Pokud vyšplháme strmým svahem nahoru, uvidíme sutě, teplomilné křoviny (tvořené trnkou, řešetlákem, mahalebkou…) a také teplomilné doubravy. Na jaře zde jasně kvete žlutá tařice skalní, v létě bílá tolita lékařská. Na celou exkurzi se také velmi hodí turistická mapa a pro ty, co chtějí porozumět zdejší geologické historii, i geologická mapa.[/]
Vlaky nás odvezou z Řeže, nebo z Libčic (kam se dostanete z Dolu malebným přívbozem).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama