Svatá Hora

Dnešní nejznámnější poutní místo Čech stojí na místě malé kaple. K jejímu založení se váže pověst o zázračné záchraně rytíře Malovce, poprvé se však kaple zmiňuje v listině z roku 1406. Pověstí je opředen také původ gotické milostné sošky p. Marie, podle níž ji dal vyřezat arcibiskup Arnošt z Pardubic. Za husitských válek byla soška ukryta v dolech, pak byla ve špitálním kostele sv. Jana Evangelisty a po jeho požáru v roce 1611 byla definitivně přenesena na Svatou Horu. O kapli na Svaté Hoře pečovali poustevníci schvalovaní příbramskou obcí. Po bitvě na Bílé Hoře se zdevastovaná kaple po zázračném uzdravení slepce Jana Procházky stala místem častých poutí. Jan Procházka se o ni začal starat, roku 1633 vykopal poblíž studánku s léčivou vodou. Na žádost Přibíka Jeníška z Újezda sem byli roku 1647 povoláni jezuité z Březnice. Roku 1659 bylo rozhodnuto, aby byla kaple obestavěna dvanácti jinými kaplemi. Carlo Lurago, který už navrhl pro jezuity kostely v Březnici, vypracoval společně s P. Benjaminem Schlayerem plány a díky darům od všech skupin obyvatelstva byly roku 1661 položeny základy přístavby kaple. Hned na začátku byl na vrcholu – na dnešním svatohorském náměstí – postaven sloup s mariánskou sochou. Roku 1663 byla pro jezuity postavena první, dřevěná rezidence. Celý nový areál byl vysvěcen roku 1673. I během následujících let však pokračovaly další úpravy. Soška Panny Marie byla poprvé korunována roku 1732 a tato tradice červnových slavností trvá dodnes. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 jezuité odešli i ze Svaté Hory a svatyni pak spravoval Jáchym hrabě Čejka z Olbramovic, který se stal svatohorským proboštem. Skutečným proboštstvím se Svatá Hora stala roku 1796. V roce 1861 byla Svatá Hora předána do správy kněžím Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů, kteří začali s obnovou a zvelebováním celého areálu. V roce 1950 byli odtud vyhnáni. V roce 1976 postihl část objektu požár, jehož následky se kupodivu podařilo napravit ještě před rokem 1989 a to díky aktivitě tehdejší duchovní správy. Nová etapa v životě naší národní svatyně začala v roce 1990, kdy se redemptoristé vrátili.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Mlýny na Pšovce

Icon 03.03.2021

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti ...

Celý článek

Ráj motorkářů u Velenic

Icon 03.03.2021

Svitavské jeskyně – Pusté kostely – Pekelné doly Ani historikové neumí blíže u...

Celý článek

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech

Icon 03.03.2021

Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle ...

Celý článek

Báchorky z Moravského krasu

Icon 03.03.2021

Macocha Oči jezírek sledují lhostejněrozmanitou hru počasí let ptákůi sebevrahů Vdovsky sh...

Celý článek