Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně se nacházejí 6 km jižně od Berouna. Název získaly podle nedaleké obce Koněprusy. Tato obec kupodivu nepatří k turistickým střediskům, přestože její okolí je nesmírně pozoruhodné jak z přírodovědného, tak z historického hlediska. V koněpruské oblasti je řada známých lokalit, např. Zlatý kůň, Kobyla či Kotýz. Nejvýznamnějším fenoménem, který zde lze spatřit, je bezesporu největší známý jeskynní systém v Čechách – Koněpruské jeskyně. Jejich část je dokonce turisticky zpřístupněna. Za jednu sezónu navštíví jeskyně až 100 000 našich i zahraničních turistů.[/]
Koněpruské jeskyně vznikly ve vápencích, které budují vrch zvaný Zlatý kůň (475 m n.m.). Vápence jsou mořského původu a vznikaly nahromaděním vápnitých schránek bezobratlých živočichů ve starších prvohorách, v časovém rozpětí přibližně před 420 – 350 miliony let.[/]
Jeskynní systém tvoří tři patra chodeb a dómů o celkové délce asi 2 km a hloubce přes 70 metrů. Jeskyně vytvořila srážková voda prosakující komplexem vápenců. Korozně modelované prostory jsou zaplněny bloky rozsáhlých závalů, mocnými nánosy hlín i krápníkovou výzdobou několika generací. K nejstaršímu typu krápníků patří ojedinělá slupičkovitá výzdoba, tzv. koněpruské růžice, která kromě kalcitu obsahuje čirý či mléčně zbarvený opál. V jeskynních výplních Koněpruských jeskyní byly objeveny hojné kosterní pozůstatky fosilních zvířat a také kosti člověka typu Homo sapiens sapiens. Jednalo se o unikátní nález několika kostí ženy z doby před necelými 13.000 lety. Ve svrchním patře Koněpruských jeskyní, byl učiněn unikátní nález středověké penězokazecké dílny, tzv. Mincovny. Na přelomu 60. a 70. let 15 století zde penězokazci napodobovali tehdejší drobnou stříbrnou vládní minci, tzv. „peníz“. Sedm „peněz“ připadalo na jeden pražský groš. Kdo zde „peníze“ padělal se nepodařilo vypátrat.
Koněpruské jeskyně byly novodobě objeveny v roce 1950. Dne 14. září 1950 vnikli po odstřelu v lomu Zlatý koník lomaři Mareš, Chvojka, Štěpán a Jiránek do krátké jeskynní chodby. Za obecně uznávané datum objevu Koněpruských jeskyní se však považuje 15. říjen 1950, kdy tito lomaři objevili pokračování jeskynní chodby a pronikli do hlavního jeskynního systému. Tak zde začal rozsáhlý výzkum, na kterém se podílela řada vědců i prostých nadšenců.[/]
Pro veřejnost byly jeskyně turisticky zpřístupněny dne 2. srpna 1959. Koněpruské jeskyně, stejně jako ostatní zpřístupněné jeskyně České republiky, jsou v současné době organizační složkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky rezortu MŽP.[/]
Koněpruské jeskyně mají mimořádný geologický, paleontologický, archeologický a historický význam.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Mlýny na Pšovce

Icon 03.03.2021

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti ...

Celý článek

Vltavské přehrady

Icon 03.03.2021

Vltavské přehrady ovlivnily krajinu kolem řeky a pozměnily obyvatelům ráz života. Jsou tak...

Celý článek

Pomník Maryčky Magdónové

Icon 03.03.2021

Reliéfní plastika od Augustína Handzela na Starých Hamrech, slavnostně odhalena v roce 193...

Celý článek

Moravským krasem vláčkem a lanovkou

Icon 03.03.2021

„Moravský kras tu není pro nás, ale my pro něj. Je to náš program, přesvědčení i log...

Celý článek