Nástěnné malby v zámecké kapli hradu Grabštejna

Dr. Jiří Mehl ze Střelic byl nepochybně významnou osobností středoevropských dějin nejen z hlediska politického či národohospodářského, ale i kulturního Přesto je sotva zmiňován v historických studiích a pro historiky umění zůstal osobou zcela neznámou, ačkoliv jeho zásluhou vzniklo v zámecké kapli hradu Grabštejna zcela mimořádné dílo, které svou výtvarnou kvalitou a dobou vzniku sotva najde v našich zemích a jejich bezprostředním okolí sobě rovného.[/]
V době, kdy Jiří Mehl zakoupil panství Grabštejn a hlavní sídlo – středověký hrad – nechal v krátké době (1564 až 1569) přebudovat na moderní renesanční palác, měl dostatek zkušeností a inspirací z pobytů a cest po Slezsku, Německu, Itálii, Rakousích a Uhrách, aby si dovedl vybrat to nejlepší, co odpovídalo jeho vkusu. Z písemných pramenů víme více jen o jeho knihovně kterou po Mehlově smrti získal jeden z největších bibliofilů, milovníků a mecenášů umění té doby, Ferdinand Hoffmann z Grůnbichlu, který ostatně už 1586 koupil – přímo od Mehla -Grabštejn sám. Mehl byl očividně nejen skvělý právník, diplomat a národohospodář, ale take vzdělaný humanista, který se zajímal Sivě o astronomii, stýkal se s významnými reprezentanty vědy té doby, kterým pomáhal v kariéře u císařského dvora, Musel znát výstavná sídla Fuggerů v Augsburgu, v Landshutu, Trausnitz, Červeném Kameni i jinde, císařské stavby ve Vídni a v Rakousích, a patrně i v Praze.[/]
Nástěnné malby zdobící kapli na Grabštejně se totiž svým stylem výrazně odlišují od běžné produkce v Českých zemích. Obecně lze říci, že jejich autorem byl malíř vyškolený v Itálii, ne ale nutně italského původu. Mohl to být vandrující Nizozemec, který se vyškolil v prostředí vrcholného italského manýristického malířství. Jeho styl je velmi blízký dílům Friedricha Sustrise, jak dokládá srovnání grabštejnských maleb s nástěnnými malbami v prostorách sbírek domu Hanse Fuggera v Augsburgu. Pro Fuggery začal zde Sustris se svými spolupracovníky pracovat právě v roce 1569.[/]
Bylo by předčasné činit jakékoliv závěry dříve, než budou malby v grabštejnské kapli očištěny a důkladně prozkoumány. Kromě restaurátorského zásahu by se rovněž měl realizovat průzkum archivní, zaměřený na zjištění Mehlových vztahů ke dvornímu antikváři Jacopu Stradovi. Krb v 1. patře je takřka identický s návrhy Giulia Romana/ které byly ve Stradově vlastnictví. Jejich realizace se v Cechách objevují všude tam, kam byl Strada v 60.a 70. letech zván jako poradce při stavebních pracech. Pro nástěnné malby by pak bylo zajímavé zjistit, nemohl-li pro Mehla pracovat některý z malířů, kteří se Sustrisem přišli z Itálie a spolupracovali s ním na výzdobě Fuggerova domu v Augsburgu.[/]
V našich zemích se nedochoval žádný tak rozsáhlý nástěnný cyklus ze 60. let 16. století, který by dosáhl mimořádné úrovně malířské kvality grabštejnských maleb, srovnatelné tehdy patrně jen s dvorskou vídeňskou produkcí té doby, a zároveň slohově tak blízký stylu, který Friedrich Sustris přenesl z Florencie do Augsburgu a později do Mnichova. To je také důvod, proč si výzdoba kaple hradu Grabštejna zaslouží takové soustředěné pozornosti. (Autor Eliška Fučíková)

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Mlýny na Pšovce

Icon 03.03.2021

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti ...

Celý článek

Ráj motorkářů u Velenic

Icon 03.03.2021

Svitavské jeskyně – Pusté kostely – Pekelné doly Ani historikové neumí blíže u...

Celý článek

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech

Icon 03.03.2021

Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle ...

Celý článek

Báchorky z Moravského krasu

Icon 03.03.2021

Macocha Oči jezírek sledují lhostejněrozmanitou hru počasí let ptákůi sebevrahů Vdovsky sh...

Celý článek