Terezínská pevnost

Jestlipak víte, že terezínská pevnost je světovým unikátem?

* Jako jedna z mála pevností, postavených na sklonku 18. století, je vyvrcholením francouzské meziérské fortifikační školy. Hodnota pevnosti spočívá především v celkovém uspořádání fortifikačních prvků a představuje vrchol a zároveň konec bastionového způsobu opevňování, který vznikl na počátku 16. století v Itálii a skončil na konci 18. století právě zde. [/]

Jestlipak víte, že se nábory zedníků prováděly až v Rakousku a Tyrolsku?

* V roce 1781 se na stavbu terezínské pevnosti vydalo z Rakouska 202 zednických tovaryšů, v roce 1786 zde pracovalo 1330 zedníků z budějovického a loketského kraje, z Chebu, Aše, Berounska a Rakovnicka. [/]

Jestlipak víte, že se ročně na stavbu spotřebovalo na 20 miliónů cihel?

* Kolem staveniště vyrostlo pět cihelen, v nichž pracovali cihláři převážně z Chorvatska. [/]

Jestlipak víte, že si náklady na stavbu vyžádaly na 20 miliónů zlatých?

* Stavba měla pro hospodářský rozvoj českých zemí značný význam, finance se přelévaly ze státní pokladny do Čech formou mezd a zkrátka nepřišli ani podnikatelé a obchodníci.[/]

Jestlipak víte, že je celá pevnost provrtána skrz naskrz minovým systémem?

* Ten byl umístěn před a mezi liniemi opevnění. Hlavní galerie, minové větve, komunikační galerie , envelopy, odposlouchávací chodby – to vše představuje celkem 28 776 m podzemních chodeb.[/]

Jestlipak víte, že pevnost byla chráněna důmyslným zavodňovacím systémem?

* Proto bylo od Bohušovic až po ústí do Labe vykopáno nové řečiště, pojmenované Nová Ohře. Pevnost se tedy skládá ze tří částí: Hlavní pevnosti na levém břehu Nové Ohře, Malé pevnosti na pravém břehu Staré Ohře a horního a dolního retranchementu mezi oběma Ohřemi. Stavidla umožňovala zvýšení hladiny v příkopech až o 3,25 m. Pro obranu pevnosti byla využita i spodní voda; základy pevnostních valů jsou zapuštěny až na její úroveň, což by při pokusu o podkopání způsobilo dobyvatelům značné problémy.[/]

Jestlipak víte, že na místě, kde nyní stojí Terezín, stávaly dvě vesnice?

* Byly to Travčice a Německé Kopisty. V jejich okolí se rozprostíraly močály, které musely být vysušeny, což ještě umocňuje náročnost celé stavby.[/]

Jestlipak víte, že civilní obyvatelé, které posádka potřebovala k údržbě pevnosti, byli obdařeni určitými výhodami?

* Vojenská správa nabízela řemeslníkům „první kategorie“ postavení rodinných domků ze zdrojů eráru na 6% úrok. Byli také osvobozeni od daně z řemesla na 15 – 30 let a po dobu 15 let od povinnosti odvádět rekruty.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Paroplavba

Icon 03.03.2021

„Paroplavba “ plavba plavidel s pohonem parním. Prvý počátek učinil r. 1807 Fu...

Celý článek

Vltavské přehrady

Icon 03.03.2021

Vltavské přehrady ovlivnily krajinu kolem řeky a pozměnily obyvatelům ráz života. Jsou tak...

Celý článek

Pomník Maryčky Magdónové

Icon 03.03.2021

Reliéfní plastika od Augustína Handzela na Starých Hamrech, slavnostně odhalena v roce 193...

Celý článek

Moravským krasem vláčkem a lanovkou

Icon 03.03.2021

„Moravský kras tu není pro nás, ale my pro něj. Je to náš program, přesvědčení i log...

Celý článek