Tvrze v Kestřanech

V průběhu století byla tato nevelká obec, kterou najdeme asi 7 kilometrů jihozápadním směrem od Písku, rozdělena do tří částí, z nichž každá měla samostatnou tvrz. Roku 1491 získal ves do vlastnictví Jindřich ze Švamberka, který kestřanské panství spojil a připojil je ke zvíkovskému. V roce 1700 přešly Kestřany do majetku rodu Schwarzenbergů a byly připojeny k panství protivínskému.[/]
Z původních tří tvrzí jsou v Kestřanech dochovány dvě, Horní a Dolní, které jsou považovány za nejlépe dochované na území České republiky. V jejich sousedství stojí i zámek a kostel.[/]
Původ horní tvrze je kladen do druhé půle 13. století. Nejstarší částí této tvrze je tzv. purkrabství v severní polovině nádvoří, které si dosud zachovalo v přízemí raně gotické klenby a portály. Pravděpodobně již koncem 14. století bylo toto jádro sevřeno hradbou se dvěma hranolovými obytnými věžemi při jihozápadním nároží a na východní straně a rovněž menší válcovou věží na severovýchodě. Součástí východního křídla paláce byla kaple sv. Maří Magdalény, klenutá sklípkovou klenbou. Tvrz je obehnána příkopem původně napájeným vodou z blízkých rybníků. Dřevěný zdvihací most k bráně nahradil v 18. století dnešní kamenný. Sál paláce získal v 16. století renesanční klenbu s bohatou freskovou výzdobou zjištěnou sondami.[/]
Dolní tvrz je obehnána hradbou, která je v severním nároží zesílena válcovou baštou. Vchod do tvrze býval původně ze západu. Uprostřed obdélného dvora stojí hranolová dvoupatrová věž, která bývala kdysi obytná. Na hradbě, baště a věži můžeme ještě dnes vidět stopy po krakorcích, na nichž spočívaly hrázděné ochozy. Při jižní straně hradební zdi je přistavěno přízemní obytné stavení s gotickým portálkem, jenž později sloužil jako sýpka. V severozápadním nároží je menší budova s renesanční klenbou.[/]
V sedmnáctém století vystavěl Karel Paar, který získal Kestřany sňatkem s Františkou Polyxenou ze Švamberka, naproti dolní tvrzi raně barokní zámek a při něm založil okrasnou zahradu a vinici. Panství později několikrát změnilo majitele, až se v roce 1700 dostalo do majetku Schwarzenberků. Dvoupatrový raně barokní zámek měl původně při východním boku arkádovou chodbu a v klenutém přízemí salu terrenu se štukovou výzdobou, na kterou navazovala okrasná zahrada. Střední díl chodbového traktu byl zbořen v první třetině 19. století.[/]
Tvrze i zámek jsou nyní v rekonstrukci, ale majitelé i personál jsou velmi vstřícní a nejen, že umožní zvědavým návštěvníkům vstup do areálu, ale i do některých rekonstruovaných objektů.[/]
Naproti zámku na návsi stojí původně raně gotický kostel sv. Kateřiny, přestavěný roku 1852. V obci dále naleznete výklenkovou kapličku sv. Floriána z 1. poloviny 19. století a kapličku sv. Jana Nepomuckého.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Reliéf Korunování Panny Marie

Icon 03.03.2021

Lidová zbožnost dala vzniknout mnoha drobným sakrálním památkám. V oblasti Českého Švýcars...

Celý článek

Zmizelé ústecké tramvaje

Icon 03.03.2021

Ústí nad Labem patřilo k prvním velkým městům v Čechách, kde byla vybudována síť městské h...

Celý článek

Mlýny na Pšovce

Icon 03.03.2021

„“ odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však, zůstali jsme v největším dešti ...

Celý článek

Ráj motorkářů u Velenic

Icon 03.03.2021

Svitavské jeskyně – Pusté kostely – Pekelné doly Ani historikové neumí blíže u...

Celý článek

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech

Icon 03.03.2021

Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle ...

Celý článek

Báchorky z Moravského krasu

Icon 03.03.2021

Macocha Oči jezírek sledují lhostejněrozmanitou hru počasí let ptákůi sebevrahů Vdovsky sh...

Celý článek