Tvrze v Kestřanech

V průběhu století byla tato nevelká obec, kterou najdeme asi 7 kilometrů jihozápadním směrem od Písku, rozdělena do tří částí, z nichž každá měla samostatnou tvrz. Roku 1491 získal ves do vlastnictví Jindřich ze Švamberka, který kestřanské panství spojil a připojil je ke zvíkovskému. V roce 1700 přešly Kestřany do majetku rodu Schwarzenbergů a byly připojeny k panství protivínskému.[/]
Z původních tří tvrzí jsou v Kestřanech dochovány dvě, Horní a Dolní, které jsou považovány za nejlépe dochované na území České republiky. V jejich sousedství stojí i zámek a kostel.[/]
Původ horní tvrze je kladen do druhé půle 13. století. Nejstarší částí této tvrze je tzv. purkrabství v severní polovině nádvoří, které si dosud zachovalo v přízemí raně gotické klenby a portály. Pravděpodobně již koncem 14. století bylo toto jádro sevřeno hradbou se dvěma hranolovými obytnými věžemi při jihozápadním nároží a na východní straně a rovněž menší válcovou věží na severovýchodě. Součástí východního křídla paláce byla kaple sv. Maří Magdalény, klenutá sklípkovou klenbou. Tvrz je obehnána příkopem původně napájeným vodou z blízkých rybníků. Dřevěný zdvihací most k bráně nahradil v 18. století dnešní kamenný. Sál paláce získal v 16. století renesanční klenbu s bohatou freskovou výzdobou zjištěnou sondami.[/]
Dolní tvrz je obehnána hradbou, která je v severním nároží zesílena válcovou baštou. Vchod do tvrze býval původně ze západu. Uprostřed obdélného dvora stojí hranolová dvoupatrová věž, která bývala kdysi obytná. Na hradbě, baště a věži můžeme ještě dnes vidět stopy po krakorcích, na nichž spočívaly hrázděné ochozy. Při jižní straně hradební zdi je přistavěno přízemní obytné stavení s gotickým portálkem, jenž později sloužil jako sýpka. V severozápadním nároží je menší budova s renesanční klenbou.[/]
V sedmnáctém století vystavěl Karel Paar, který získal Kestřany sňatkem s Františkou Polyxenou ze Švamberka, naproti dolní tvrzi raně barokní zámek a při něm založil okrasnou zahradu a vinici. Panství později několikrát změnilo majitele, až se v roce 1700 dostalo do majetku Schwarzenberků. Dvoupatrový raně barokní zámek měl původně při východním boku arkádovou chodbu a v klenutém přízemí salu terrenu se štukovou výzdobou, na kterou navazovala okrasná zahrada. Střední díl chodbového traktu byl zbořen v první třetině 19. století.[/]
Tvrze i zámek jsou nyní v rekonstrukci, ale majitelé i personál jsou velmi vstřícní a nejen, že umožní zvědavým návštěvníkům vstup do areálu, ale i do některých rekonstruovaných objektů.[/]
Naproti zámku na návsi stojí původně raně gotický kostel sv. Kateřiny, přestavěný roku 1852. V obci dále naleznete výklenkovou kapličku sv. Floriána z 1. poloviny 19. století a kapličku sv. Jana Nepomuckého.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek