Najděte svůj ideální výlet

Celkem může vyhledávat z 4 558 míst

Horní Pomoraví a Hanušovická vrchovina

Icon 03.03.2021

Turistické mapy zahrnují pod pojmem Horní Pomoraví oblast sahající zhruba od Olomouce na j...

Celý článek

Hrubý Jeseník a Rychlebské hory

Icon 03.03.2021

Jesenicko, oblast hraničící takřka ze tří stran s Polskem, patří mezi oblíbené turistické ...

Celý článek

Nízký Jeseník a Zlatohorská vrchovina

Icon 03.03.2021

Na severu Moravy a v jižní části Slezska se nachází jeden z nejstarších geologických celků...

Celý článek

Opavsko

Icon 03.03.2021

Opavsko zaujímá celou dolní část povodí řeky Opavy a jejich přítoků, jižní částí dosahuje ...

Celý článek

Ostravsko a Poodří

Icon 03.03.2021

Poodří je oblast vklíněná mezi horské masívy Beskyd a Jeseníků. Z velké části je tvořena O...

Celý článek

Moravskoslezské Beskydy

Icon 03.03.2021

Horotvorné pohyby alpinského vrásnění zformovaly příkrovy, které jsou základem dnešních ho...

Celý článek

Kostel ve Velkých Karlovicích

Icon 03.03.2021

Nad dveřmi, při vstupu do kostela, stojí: „Léta páně 1754 dne 21. srpna rozveselil g...

Celý článek

Kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech

Icon 03.03.2021

Ve Starých Hamrech byl roku 1865 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle ...

Celý článek

Pomník Maryčky Magdónové

Icon 03.03.2021

Reliéfní plastika od Augustína Handzela na Starých Hamrech, slavnostně odhalena v roce 193...

Celý článek

Obec Bílá a osada Hlavatá

Icon 03.03.2021

Zrod obce je spojen se správním vývojem území, které bylo již před rokem 1100 na hranici č...

Celý článek

Štramberské uši

Icon 03.03.2021

Touláte-li se křivolakými uličkami malebného městečka vtisknutého mezi kopce, jen velkou n...

Celý článek

Uhlí, doly a Ostravská pánev

Icon 03.03.2021

Jen těžko lze při procházkách Ostravou a jejím okolím či pohraničím přehlédnout nevzhledná...

Celý článek

Čarodějnické procesy – řádění inkvizitora H. F. Bobliga z Ed

Icon 03.03.2021

Již od nejstarších dob lidstvo věřilo v nadpřirozené síly a také v čarodějnictví. Tato vír...

Celý článek

Varhanářství v Krnově

Icon 03.03.2021

Varhanářství má ve Slezsku dlouhou tradici. Již koncem 16. století působil v Opavě varhaná...

Celý článek

Vincenc Priessnitz a jeho léčebné metody

Icon 03.03.2021

Vincenc Priessnitz se narodil 4. října 1799. Jeho rodný dům stál na svazích vrchu Gräfenbe...

Celý článek

Čarodějnické procesy na Jesenicku

Icon 03.03.2021

Dokumentem, jenž se neblaze zapsal do dějin procesů, byla bula papeže Inocence VIII. Summi...

Celý článek

Zámek Javorník – pán a čert

Icon 03.03.2021

Jan Tümling z Lövenberku, patří mezi majitele javornického zámku, opředené pověstmi. Žil v...

Celý článek

Tábory lidu na Ostré Hůrce

Icon 03.03.2021

Ostrá Hůrka je nevýrazný vrch na okraji obce Háj ve Slezsku, vysoký 317 m n. m., výběžek V...

Celý článek

Ludmila Hořka a Hlučínsko

Icon 03.03.2021

Při návštěvě města Kravaře ve Slezsku a obce Štítina si připomeneme významnou autorku toho...

Celý článek

Československé opevnění na Opavsku

Icon 03.03.2021

Zhoršující se politická situace v Evropě po nástupu Hitlera k moci v Německu v r. 1933, kd...

Celý článek