© CzechTourism – fotobanka, autor: Ladislav Renner

Popis oblasti

Najděte svůj ideální výlet

Celkem může vyhledávat z 5 307 míst

Lázně Teplice a okolí

Icon 03.03.2021

V roce 1824 projel teplickou Lesní bránou dostavník od Drážďan, pokračoval dále do města a...

Celý článek

Setkání dvou géniů

Icon 03.03.2021

V lázeňské sezóně roku 1812 se mezi několika tisíci hosty v Teplicích, tehdejším „salónu E...

Celý článek

Casanova v Duchcově

Icon 03.03.2021

Největší duchcovskou legendou se nesporně stal Giacomo Casanova. Působil na zámku v letech...

Celý článek

Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“

Icon 03.03.2021

Stezka začíná u kláštera, další zastavení je na místě, kde začínala první punčochářská man...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Teplicko není a nikdo nebylo, pokud jde o podmínky hospodářského života, zcela jednolitým ...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Vývoj osídlení a národnostní skladba Původně slovanské osídlení dnešního Teplicka nabylo o...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Pravěcí lovci Členitost terénu a ochrana mohutného údolí před prudkými větry ze severu Kru...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Geologie

Icon 29.01.2021

Z geologického i horopisného hlediska můžeme teplický region rozdělit na tři různorodé čás...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Horopis

Icon 29.01.2021

Na přelomu třetihor a čtvrtohor byly na severu regionu jednotlivé kry v oblasti Krušných h...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Rostlinstvo Zatímco Mosteckou pánev lidé svou činností přetvořili natolik, že je zde hustě...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

PP Buky Bouřňák: chráněny jsou zbytky původního bukového porostu západně od Bouřňáku ve vý...

Celý článek