Lázně Teplice a okolí – Hospodářství

Teplicko není a nikdo nebylo, pokud jde o podmínky hospodářského života,
zcela jednolitým celkem.
[/]
Na severu je tvoří Krušné hory, v jejichž hlubinách se v minulosti těžil cín a další kovy, později se tam vyráběly různé předměty ze dřeva (např. hračky) a slaměné klobouky. Nyní toto území slouží převážně k rekreaci. V údolní pánvi se od 19. století rozvinula těžba uhlí a průmysl, stále si také udržuje velký význam lázeňství. Na jihu regionu, v Českém středohoří, prosperovalo zemědělství, zvláště ovocnářství. Přívětivá kopcovitá
krajina vždy přitahovala výletníky, a tak v době, kdy ovocnářství tu prodělává úpadek, stává se tato nejmalebnější část regionu stále více rekreační a turistickou oblastí.[/]

Průmysl a lázeňství

Reklama

Ve středověku a na počátku novověku se v Krušných horách prosadila těžba a zpracování
cínu i dalších kovů. Centrem byla zvláště Krupka, dále byla významná městečka Hrob, Mikulov a osada Cínovec. Dalším důležitým odvětvím bylo sklářství. Několik skláren (ve 14. století nejméně pět) poblíž Moldavy mohlo využívat
nadbytku dřeva v okolních horských lesích a těžby dolomitu ve Vápenickém polesí. Důlní i sklářské provozovny do 19. století však zanikly buď úplně, nebo pracovaly jen v omezené míře a provozování průmyslových aktivit se přesunulo
do pánevní oblasti.[/]
V období průmyslové revoluce bylo využíváno četných surovin, které nabízel region. Od 60. let 19. století se za pomoci zahraničního kapitálu nebývale rozrostly uhelné doly, v moderní době byly v jejich blízkosti postaveny elektrárny. V současné době zde těží podnik Doly Bílina uhlí, které využívá elektrárna Ledvice. Výstavba železnice umožnila již ve druhé polovině 19. století rozvoj strojírenského, textilního, sklářského, keramického, potravinářského a elektrotechnického průmyslu. Dodnes se však dochovala jen část těchto závodů.[/]
Těžba jílů a zemin umožnila, že v 60. letech 19. století zde pracovalo 140 vápenek a 30 cihlářských pecí. Z nich se dodnes zachovaly památkově chráněné komíny v okolí Hudcova. Také textilní továrny Mitscherlich v Teplicích a Mlýnech u Hrobu, pozdější Bonex, po roce 1989 zanikly a ze Sometu, závodu na výrobu přesných měřicích přístrojů, zůstal jen nepatrný zbytek. Lepší osud očekával keramické podniky a sklárny. Z bývalých továren Ditmar a Urbach v Trnovanech se dodnes zachoval podnik Keramické závody, který vyrábí zdravotnickou a ozdobnou keramiku. Český porcelán Dubí dodává na trh porcelánové soubory se stylizovanými vzory a cibulovým dekorem.
Velký význam si v regionu zachovaly sklárny. Glaverbel Czech v Řetenicích (bývalá sklárna Mühlig, založená r. 1890) produkuje ploché a zrcadlové
sklo, Sklárna v Chudeřicích skla do aut, Avir-Union v Dubí láhve, Barevka Dubí ornamentální sklo, Union Lesní brána skelnou vatu, sklárna Kavalír v Hostomicích skleněné trubice a Vitrablok v Duchcově skleněné cihly.
Také organizace a provoz lázní prodělaly velké změny. V roce 1992 vznikla akciová společnost Lázně Teplice. Patří k nim Sanatorium Beethoven se Sadovými lázněmi, Císařské lázně v Teplicích a v Šanově Kamenné lázně, Hadí lázně a Nové lázně spolu s lázeňským domem Jirásek. Tato zařízení nabízejí využití léčebných procedur při onemocnění pohybového ústrojí, chorobách cévních, nervových i duševních a při léčení pooperačních a poúrazových stavů i nemocí
z povolání. Zvláštní postavení mají Nové lázně, v nichž se děti od dvou do patnácti let zotavují po dětské obrně a při poruchách hybnosti,
vzniklých jako důsledek onemocnění centrální nervové soustavy. Ve Vojenských lázních hledají ztracené zdraví, jak je již z názvu patrné, vojenské osoby.
K akciové společnosti Lázně Teplice patří i Tereziny lázně v Dubí. Léčí se v nich vnitřní a nervové choroby. V bílinských lázních se dříve pacienti zotavovali po operaci žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva, při onemocnění žlučníku a žlučových cest. V současné době se však pouze stáčí bílinská kyselka, samotné lázně přerušily svou činnost a převzal je městský
úřad, který hledá cesty, jak je znovu uvést do provozu. ■

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama