Děčínsko – Geologie

Děčínsko a Šluknovsko zahrnuje geologicky a geomorfologicky významný reliéf na rozhraní dvou základních geomorfologických jednotek České vysočiny, a to Krušnohorské subprovincie a Krkonošsko-jesenické subprovincie.[/]Z horopisných celků je zde zastoupena celá Děčínská vrchovina a Šluknovská pahorkatina, západní část Lužických hor a menší území Českého středohoří. Na geologickém složení zdejšího území se podílejí z největší části druhohorní
sedimenty (usazeniny) a horniny lužického žulového plutonu; jen na malých plochách vystupuje krystalinikum. Tvarově významné jsou třetihorní sopečné horniny. Horninové prostředí, v němž se odehrávají geomorfologické procesy, jsou na většině území křemenné pískovce. Ty jsou vodorovně, šikmo nebo křížově zvrstvené, o tom se můžeme přesvědčit na četných skalních stěnách. Tato vrstevnatost může být buď deskovitá nebo lavicovitá a je důležitá pro průběh zvětrávacích procesů. Spolu s hustou sítí svislých puklin podmiňuje odlučnost hornin na kvádrovité bloky. Proto se pro pískovcové útvary užívá označení kvádrové pískovce.[/]
Krajina Labských pískovců se počala rodit na dně druhohorního křídového moře před sto miliony let, kdy se vytvořilo až několik set metrů mocné souvrství usazenin písků, štěrků a jílů, které sem nanesly řeky. O něco později, asi před osmdesáti až sedmdesáti miliony let moře ustoupilo. V třetihorách, zhruba před dvaceti miliony let, bylo toto souvrství rozlámáno soustavou zlomů způsobených vulkanickou činností v sousedním Českém středohoří. Tak vznikly pískovcové kry nebo pískovce zpevněné sopečnou činností, které mají různou odolnost proti
zvětrávání.[/]
Erozivní síly pak daly vzniknout lavicím, jeskyním, převisům, stolovým horám a roklím, které dnes tolik obdivujeme. Doslova horolezecký ráj a přes dvě stě cest různé obtížnosti zde naleznou horolezci.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek