Českolipsko a Máchův kraj – Geologie

Českolipsko je zahrnováno do tří geomorfologických subprovincií České vysočiny: České tabule, Krkonošsko-jesenické subprovincie a Krušnohorské subprovincie. [/]
Základním kamenem stavby českolipské krajiny, určujícím její tvářnost, je převážně pískovcová česká křídová pánev. Pod tímto názvem rozumíme rozsáhlou oblast pokrývající území od severních hranic České republiky přes celé severní Čechy až na západní Moravu. V geologickém období svrchní křídy se tu rozkládalo mělké moře, které pomalu usazovalo střídající se tenké i mocné vrstvy štěrků, písků a jílů. Postupným zpevňováním z nich vznikly pevné horniny: slepence, pískovce, prachovce, mezi nimiž převažují pískovce křemenné. [/]
Ještě ke konci doby křídové se však v nedalekém okolí (Podkrušnohoří) začaly dít velké přeměny “ ozvuky pochodů probíhajících ve vzdálených jižních krajinách, kde se začaly vyzvedávat Alpy. V souvislosti s nimi dříve jednotné křídové usazeniny praskaly a rozdělovaly se podle četných puklin “ zlomů, na kry. V českolipské krajině to jsou zlom okřešický a zlom strážský, podle kterých klesly severní kry o asi 250 až 600 m do hloubky. Zejména okřešický zlom je velmi nápadný i v krajině, protože jeho jižní kra vytvořila nápadnou hradbu skal sahající od severního konce Pekla k jižnímu okraji Okřešic. Kra, ležící na sever od těchto zlomů, tvoří spíše mírně zvlněný a pahorkatý reliéf.[/]
Puklin v křídových horninách později využily roztavené magmatické horninové hmoty, aby podle nich vystoupily na tehdejší povrch. Tyto vyvřelé horniny nebo pásy křídových usazenin, které byly na styku s nimi zpevněny, dnes tvoří charakteristické kuželovité, protáhle kuželovité nebo i silně protáhlé vyvýšeniny, jako Klíč, Luž, Hvozd, Ralsko, Bezdězy a mnoho jiných. Třetihorní usazeniny, které v Podkrušnohoří obsahují mohutné sloje hnědého uhlí, byly na Českolipsku i s částí křídových hornin dávno odneseny a četné pokusy o nalezení uhelných slojí zde vesměs vyzněly naprázdno. Výjimku tvořilo území mezi Žandovem a Velkou Javorskou, kde bylo v 19. století v provozu několik štol. [/]
V kvartéru se v poměrně malém měřítku na našem území uplatnily i doby ledové. Bylo to v době největšího rozšíření pevninského ledovce, v ledové době elsterské („halštrovské“), kdy jeho čelo zasahovalo přes Jítravské sedlo „Na větrníku“ až do míst kolem Jablonného v P. a Dubnice. Ledovec zde zanechal mohutné morénové usazeniny složené ze zaoblených úlomků všech hornin, které nasbíral na své cestě ze severní Evropy až k nám. Později pak byly ledovcové usazeniny rozplavovány vodními toky, předchůdci Ploučnice. Předchůdkyně Ploučnice původně netekla dnešním jejím současným údolím, ale od svého počátku před čelem ledovce, někde v okolí Dubnice. Tekla nejprve k Mimoni a dále přes Hradčany do Břehyně a Doks. Teprve mnohem později si tato Pra-Ploučnice vyhloubila jinou cestu podél tektonické poruchy v pískovcových skalách. Nejprve u Hradčan a později poněkud ještě dál k severu si vyhloubila další údolí, kterým dodnes teče kolem Hradčan po Českou Lípu a dále k Šachovu. Nejstarší horniny okresu vystupují na Maršovickém vrchu tvořícím ostrov prvohorních a možná starších hornin v křídovém moři. Je tu červenavý křemenný keratofyr a různé typy břidlic. V terciéru nad ně vystoupil znělec, který dnes těží velký lom na vrcholu.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Děčínsko – Geologie

Icon 29.01.2021

Děčínsko a Šluknovsko zahrnuje geologicky a geomorfologicky významný reliéf na rozhraní dv...

Celý článek

Ústecko – Geologie

Icon 29.01.2021

VodopisPáteří vodních toků na Ústecku je řeka Labe. Přes České středohoří proniká od Porty...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Geologie

Icon 29.01.2021

VodopisVšechny vody, vyskytující se na Litoměřicku, se vlévají do řeky Labe. Až po průchod...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Geologie

Icon 29.01.2021

Území Mělnicka náleží k Českému masívu a z velké části je tvořeno českou křídovou pánví. Č...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Geologie

Icon 29.01.2021

Beroun a jeho okolí leží v oblasti, která je světově proslulá bohatými nálezy zkamenělin. ...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Geologie

Icon 29.01.2021

Geologická stavba západního okolí Prahy je velmi rozmanitá a pestrá. Na tomto území se nac...

Celý článek