Okolí Prahy západ – Chráněné lokality

PR Grybla: kyselé a květnaté bučiny, žulové balvany, skály a sutě.[/] PP Černolické skalky: několik skalních suků z ordovických křemenců, kyselé doubravy, zajímavé výhledy.[/] PP Číčovický kamýk: buližíkový kamýk, který na rozhraní druhohor a ve svrchní křídě fungoval jako mořský ostrov. Na jeho úpatí je významné naleziště zkamenělin v příbojových sedimentech.[/] Přírodní park Radotínské údolí (obsahuje NPR Černá rokle a PR Klapice, NPP Cikánka, PP Zmrzlík): typická krasová mozaika stepí a teplomilných doubrav, dubohabřin a suťových lesů. Značná biodiversita, naleziště zkamenělin.[/] PP Hostivické rybníky: soustava tří rybníků (Břevský, Litovický a Kala) a přilehlých lužních lesů a dubohabřin, významná lokalita vodních ptáků a vlhkomilné vegetace.[/] PR Karlické údolí: krasová vegetace skalních stepí, lesostepí a šípákových doubrav. Výrazně zachovalá krajinná scenérie.[/] PR Krásná stráň: prudký svah za Dobřichovicemi, tvořený hlavně ordovickými droby a břidlicemi. Je porostlá zakrslými acidofilními teplomilnými doubravami, má velmi specifickou geomorfologii (prudké, žlabovité svahy). Je známá také jako významná lokalita roháče obecného.[/] PR Roztocký Háj “ Tiché údolí: mozaika vřesovišť, skalních stepí, teplomilných křovin a trávníků, kyselých doubrav a dubohabřin. Výrazně zachovalá krajina.[/] PP Kněživka: lomem odhalené stopy mořské abraze (ohlazy a prohlubně) v buližníku.[/] NPR Větrušické rokle: obrovský výchoz spilitů (starohorní vyvřelina) s mozaikou skalních stepí a výraznými projevy říčního fenoménu (klimatická inverze “ výskyt společenstev pěchavy vápnomilné).[/] NPP Medník: stará květnatá bučina s výskytem kandíku psího zubu (pravděpodobně vysazeného) a karpatské ostřice chlupaté.[/] PP Housle: zahloubená pískovcová rokle, poblíž velmi silný, pitný pramen s kapličkou.[/] PR Kobylí draha: mozaika teplomilných společenstev zakrslých doubrav, suťových lesů a skalních stepí (výskyt kavylu Ivanova, hvězdnice chlumní, třemdavy bílé a dalších).[/] PP Pazderna: buližníkový suk poblíž Tuchoměřic. Krom geologického významu, podobného jako u Číčovického kamýku, je toto území zajímavé i pro svoji stepní a teplomilnou vegetaci (např. kavyl vláskovitý nebo kostřava waliská).[/] NPR Závist: zakrslé kyselé doubravy, dubohabřiny a skalní stepi v areálu keltského oppida[/] PP “ přírodní památka PR “ přírodní rezervace NPP “ národní přírodní památka NPR “ národní přírodní rezervace[/] Přírodní parky (území vynikajícího krajinného rázu):[/] Dolní Povltaví: zabírá geologicky a geomorfologicky pestré údolí kaňonu Vltavy na sever od Prahy, které se vyznačuje značným kontrastem mezi plochou, buližníkovými kamýky posetou krajinou a prudkými skalnatými svahy k Vltavě.[/] Hornopožárský les: lesnaté území v Dolním Posázaví, jehož dominantou je vrch Grybla. Komplex bučin a suťových lesů na místy monumentálních žulových rozpadech a skalkách.[/] Okolí Okoře: jemně mozaikovitá kulturní krajina údolí Okořského potoka a přilehlých buližníkových kamýků.[/] Střed Čech: velmi různorodé území v širším okolí soutoku Sázavy a Vltavy. Zabírá jejich dramatickou kaňonovitou část a přilehlé okraje údolí se skalními a stepními enklávami. ?

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek