Lounsko a Žatecko – Chráněné lokality

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Severně od Loun zasahuje do regionu část rozsáhlé chráněné oblasti, unikátní v celé střední Evropě. Výrazný krajinný reliéf s čedičovými a znělcovými vrchy z třetihorní vulkanické činnosti poskytuje příznivé mikroklima pro vzácné druhy stepních trav a rostliny skalních stepí, příbuzné s porosty středoasijských stepí. Je zde celkem pět maloplošných chráněných území.[/]

NPR Oblík

Monumentální solitérní čedičový vrch s množstvím společenství teplomilných rostlin. Rostou zde např. ovsíř stepní, několik druhů kavylů, hlaváček jarní, koniklec luční. Spolu s nedalekými vrchy Srdov a Brník nejcennější komplex stepních porostů v této části Českého středohoří.[/]

NPR Raná

Výrazný vrch se třemi vrcholy, chráněná rezervace již od roku 1936. Vzácná společenstva ovsíře stepního, kavylů a pupavy bezlodyžné na jihozápadním svahu (tzv. Malá boule) jsou zachována jako součást zbytku původní české stepi.[/]

NPP Kamenná slunce

Bývalý lom na stavební kámen v nízkém pahorku jihovýchodně od obce Hnojnice. Unikátní doklad sopečné činnosti v třetihorách, kdy při vychládání čedičového tufu vznikaly kulovité útvary s paprsčitými puklinami v podobě sluncí.[/]

PR Číčov

Nápadně strmý a špičatý kopec severozápadně od obce Hořenec, porostlý společenstvy stepních rostlin. Známé naleziště minerálu aragonitu.[/]

PP Tobiášův vrch

Nízký vrch západně od obce Kozly, lokalita stepních společenstev. Na jižním svahu vyvinutá kavylová step.[/]

Přírodní park Džbán

Rozsáhlá oblast křídové tabulové plošiny zasahující na Žatecko, Lounsko, Kladensko a Rakovnicko, pokrytá ze 70 % lesními porosty. Smíšené lesy s podílem buků a habrů na opukovém podloží jsou útočištěm pro vzácné druhy rostlin, pro bezlesou část je charakteristická teplomilná a stepní květena.[/]

NPR Malý a Velký štít

Zajímavý ekosystém opukových skalních hran a sutí o výšce až 15 m jihovýchodně od Vinařic, místo výskytu ohrožené medvědice lékařské a zimostrázku alpského.[/]

PP Kozinecká stráň

Zbytek teplomilné doubravy smíšené s bukem a habrem jihozápadně od Markvarce, bohatá populace ohrožené třemdavy bílé.[/]

V dalším textu jsou v abecedním pořádku uvedeny pouze vybrané a snadno dostupné další lokality, které nejsou mimořádně chráněny.[/]

PR Blatenský svah

Prudký skalnatý sráz západně od Blatna s porostem více než dvě staletí starého smíšeného lesa na žulové suti. Ojediněle dochované přirozené lesní společenstvo.[/]

PR Dětaňský chlum

Teplomilná doubrava se stepními porosty na kamenitém podkladu severně od Dětaně.[/]

PP Háj Petra Bezruče

Bývalý anglický park zámku Petrohrad, vrchy Ovčí a Všech Svatých se solitérními jedinci dubů, buků a lip značného stáří (až 600 let).[/]

PP Miocenní sladkovodní vápence

Bývalý vápencový lom severovýchodně od Tuchořic, významné naleziště fosilních organismů z mladších třetihor.[/]

PP Staňkovice

Částečně zalesněné jižní stráně severozápadně od Staňkovic, známé jako Bílá skála, významné naleziště teplomilných druhů hmyzu.[/]

PP Stroupeč

Jižní stráně severně od Stroupeče na okraji údolí řeky Ohře s vrstvou písečných a jílových sedimentů, nejvýznamnější lokalita teplomilných druhů hmyzu na Žatecku.[/]

PP Travertinová kupa

Výchoz uhelných jílů na jihovýchodním okraji Tuchořic, celoevropsky významné paleontologické naleziště třetihorních savců a měkkýšů.[/]

NPP Velký vrch

Rozložitý vrch severně od Vršovic, stanoviště vzácných druhů teplomilných hub, zejména muchomůrek a hřibovitých.[/]

PP V hlubokém

Svah nad Debeřským potokem mezi Perucí a Stradonicemi, společenstvo převážně dubového lesa s bohatým bylinným patrem na opukovém podkladu.[/]

PP Žatec

Jižní stráně severně od nádraží v Žatci, v novověku využívané jako vinice. Lokalita vzácných druhů teplomilného hmyzu.[/]

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek