Lázně Teplice a okolí – Chráněné lokality

PP Buky Bouřňák: chráněny jsou zbytky původního
bukového porostu západně od Bouřňáku ve výšce 830–860 m n.m.[/]
PP Domaslavické údolí: ochrana převážně bukového porostu a pramenišť v údolí Domaslavického potoka. Výskyt měsíčnice vytrvalé, lýkovce jedovatého, lilie zlatohlávku, mléčivce alpského a dalších.[/]
PR Grünvaldské rašeliniště: dříve se zde těžila rašelina. Vyskytují se tu vesměs rašelinotvorná rostlinná společenstva.[/]
PR Cínovecké rašeliniště: chráněno ze stejných důvodů jako Grünvaldské rašeliniště.[/]
PP Salesiova výšina: ochrana křemencového skalního města (422 m n.m.) asi jeden kilometr jihozápadně od Oseka. Třetihorní křemencové bloky jsou bohatým nalezištěm otisků skořápek a jader sladkovodních mlžů rodu Unio.[/]
PP Vlčí důl: celé území, rozkládající nad Osekem se v nadmořské výšce 520–800 m n.m. bylo určeno k ochraně staré bučiny a četných doupných stromů, v nichž hnízdí nejrůznější druhy ptáků.[/]
PP Vrása: jde o názornou ukázku prvohorního vrásnění krystalických břidlic. Vrása se nachází jihovýchodně od obce Dlouhá Louka v nadmořské
výšce 580 m n.m.[/]
PR Černá louka: nedaleko Komáří vížky je chráněn zachovaný celek luk, remízků, mokřadů a rašelinišť v povodí Ždírnického potoka.[/]
PR Březina: ochrana se týká porostu buku lesního, starého 160–170 let, na severním a severozápadním svahu Bukového vrchu a přilehlého
malého rašeliniště s volnou vodní plochou a plovoucími ostrůvky.[/]
PR Hradišťanská louka: chráněna je tu vzácná květena a zbytky valů z doby bronzové (knovízská kultura). Nezalesněná náhorní plošina obsahuje
na rozdíl od ostatních částí Českého středohoří květenu podhorských luk.[/]
PR Štěpánovská hora: ochrana teplomilných lesostepních společenstev. Rozkládá se na stejnojmenné vrchu (621 m n.m.) v centrálním čedičovém
masívu Kostomlatského středohoří.[/]
PR Malhostický rybník: vznikl po důlní těžbě a postupně se něj vracejí různé, i vzácné druhy rostlin a ptáků.[/]
NPR Bořeň: na největším znělcovém útvaru ve střední Evropě s četnými sutěmi jsou chráněna teplomilná rostlinná společenstva.[/]
PP Husův vrch: chráněn je hlaváček jarní, který zde roste v samotném centru průmyslové krajiny nedaleko Hostomic.[/]
PR Trupelník: vápencové zkameněliny druhohorních hlavonožců. Na samotném vršku, který leží nedaleko osady Kučlín, se pak vyskytuje řada druhů teplomilných a světlomilných rostlin.[/]
PR Dřínek: leží na vršku Syslík u osady Dřínek. Vzhledem k tomu, že zde není stromový a křovinatý porost, rostou tu v hojné míře teplomilné a světlomilné rostliny.[/]

Použité zkratky: PR – přírodní rezervace, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek