© CzechTourism – fotobanka. Autor: UPVISION

Popis oblasti

Najděte svůj ideální výlet

Celkem může vyhledávat z 5 047 míst

Berounsko a Hořovicko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

CHKO KřivoklátskoVyhlášena: 24. 11. 1978[/] Rozloha: 628 km2[/] Předmět ochrany: mimořádně...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Berounsko bylo a je silně ovlivněno blízkostí hlavního města Prahy. Sousedství s Prahou vý...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Většina obyvatel oblasti se tradičně živila zemědělstvím, a to i obyvatelé měst, jen malá ...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Historie našeho území je velmi dlouhá a rozmanitá. Severní část po Český kras a kaňony Vlt...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Geologie

Icon 29.01.2021

Geologická stavba západního okolí Prahy je velmi rozmanitá a pestrá. Na tomto území se nac...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Horopis

Icon 29.01.2021

Při přeletu nad západním okolím Prahy od jeho východního okraje až na sever bychom spatřil...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Rostlinstvo Západní okolí Prahy se vyznačuje značnou pestrostí vegetačních typů i vysokým ...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

PR Grybla: kyselé a květnaté bučiny, žulové balvany, skály a sutě.[/] PP Černolické skalky...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Západní okolí Prahy nikdy nebylo nijak společensky autonomním regionem. Vždy bylo spíš jak...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

Českolipsko a Máchův kraj patří mezi oblasti s bohatou a rozmanitou květenou. Především dí...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

KRUHOÚSTÍ A RYBY “ Českolipsko je krajem řady biotopů s různorodými přírodními podmí...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Horopis

Icon 29.01.2021

Čedičové horniny se morfologicky projevují spíše v okolí Mimoně a směrem k České Lípě jako...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Geologie

Icon 29.01.2021

Českolipsko je zahrnováno do tří geomorfologických subprovincií České vysočiny: České tabu...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Členitá a geologicky pestrá krajina Českolipska tvořila odedávna přirozený předěl mezi úro...

Celý článek

Okolí Prahy západ – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Naši oblast můžeme velmi hrubě rozdělit na dvě části: severní a severozápadní, odjakživa p...

Celý článek