© CzechTourism – fotobanka. Autor: UPVISION

Popis oblasti

Najděte svůj ideální výlet

Celkem může vyhledávat z 4 953 míst

Děčínsko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Kulisy krásné severočeské krajiny ožívaly lidmi, kteří v ní po staletí žili a zasadili do ...

Celý článek

Děčínsko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Děčínsku, Českokamenicku i Šluknovsku jsou společné nepříliš příznivé půdní a klimatické p...

Celý článek

Ústecko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Již před více než 20 000 lety žili v údolí řeky Bíliny na Ústecku lidé. Dokládají nám to a...

Celý článek

Ústecko – Geologie

Icon 29.01.2021

VodopisPáteří vodních toků na Ústecku je řeka Labe. Přes České středohoří proniká od Porty...

Celý článek

Ústecko – Horopis

Icon 29.01.2021

Na území Ústecka se vyskytují čtyři orografické celky a to: České středohoří, Krušné hory,...

Celý článek

Ústecko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Rostlinstvo a živočišstvo Českého středohoříCHKO České středohoří zaujímá velkou část okre...

Celý článek

Ústecko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

Zvláště chráněné druhy faunyNa Ústecku podle dosavadních znalostí žije v současné době 163...

Celý článek

Ústecko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

[/]Ústecko je oblast bohatá na historické pověsti, pohádky nebo zkazky. Vždyť právě odtud ...

Celý článek

Ústecko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Ústecko, pro svůj kopcovitý profil, nebylo oblastí vhodnou pro intenzivní zemědělskou výro...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Horopis

Icon 29.01.2021

Hořovická pahorkatinaJe zde hlavním a nejrozsáhlejším geomorfologickým celkem. Její součás...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

RostlinstvoBerounsko se vyznačuje zajímavou a rozmanitou flórou. Na jeho území se vyskytuj...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Vývoj osídlení a národnostní skladba Původně slovanské osídlení dnešního Teplicka nabylo o...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Mírně zvlněné Poohří přitahovalo lidskou pozornost již od nejstarších dob, neboť dostatek ...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Geologie

Icon 29.01.2021

Území regionu zasahují tři různé geomorfologické soustavy: Krušnohorská subprovincie je za...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Horopis

Icon 29.01.2021

Přirozenou historickou osou regionu je údolí řeky Ohře, ostatní části jsou převážně pahork...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Živočišstvo V kulturní krajině Poohří, silně poznamenané lidskou činností, je málo lokalit...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

Chráněná krajinná oblast České středohoří Severně od Loun zasahuje do regionu část rozsáhl...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Životy obyvatel regionu zásadním způsobem ovlivňovala členitá krajina, přecházející od úro...

Celý článek

Lounsko a Žatecko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Pokud práce šlechtí člověka, pak hospodaření člověku umožňuje žít. O promyšleném způsobu p...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Pravěcí lovci Členitost terénu a ochrana mohutného údolí před prudkými větry ze severu Kru...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Geologie

Icon 29.01.2021

Z geologického i horopisného hlediska můžeme teplický region rozdělit na tři různorodé čás...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Horopis

Icon 29.01.2021

Na přelomu třetihor a čtvrtohor byly na severu regionu jednotlivé kry v oblasti Krušných h...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Rostlinstvo Zatímco Mosteckou pánev lidé svou činností přetvořili natolik, že je zde hustě...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

PP Buky Bouřňák: chráněny jsou zbytky původního bukového porostu západně od Bouřňáku ve vý...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Českolipsko zahrnuje dva celky odlišené historickou tradicí převažujícího výrobního způsob...

Celý článek

Českolipsko a Máchův kraj – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Národohospodář Theofil Piesling napsal kolem poloviny 19. století, že v kraji tkalců, kde ...

Celý článek