© CzechTourism – fotobanka. Autor: UPVISION

Popis oblasti

Najděte svůj ideální výlet

Celkem může vyhledávat z 4 953 míst

Sloup Nejsvětější Trojice

Icon 03.03.2021

Na nápad postavit v Olomouci sloup, jaký není v žádném jiném městě na světě, přišel olomou...

Celý článek

Československé opevnění na Opavsku

Icon 03.03.2021

Zhoršující se politická situace v Evropě po nástupu Hitlera k moci v Německu v r. 1933, kd...

Celý článek

Smírčí kříže

Icon 03.03.2021

Kamené respektive smírčí kříže je možné spatřít v celém náchodském okrese. Smírčí kříže se...

Celý článek

Střední Pootaví – Strakonicko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Dudácké tradice na StrakonickuDudy jako hudební nástroj mají svou pravlast patrně v pastev...

Celý článek

Lázně Teplice a okolí – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Teplicko není a nikdo nebylo, pokud jde o podmínky hospodářského života, zcela jednolitým ...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Horopis

Icon 29.01.2021

Ralská pahorkatinaRalská pahorkatina zaujímá na Litoměřicku oblast jižně od Českého středo...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Litoměřicko, především oblast Českého středohoří a dolního Poohří, patří k botanicky nejbo...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

CHKO KokořínskoNa Litoměřicku se nachází jen na velmi malé ploše v JV části, zhruba na lin...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

Osobnosti Litoměřicka„Mlékem a strdím“ oplývající krajina je spjata s mnoha vý...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

ÚštěckoÚštěcká oblast, ležící ve východní části Českého středohoří, nemá přece jen tak pří...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Mnohokrát se při seznamování s Mělnickem musíme zmínit o dvou největších českých řekách La...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Geologie

Icon 29.01.2021

Území Mělnicka náleží k Českému masívu a z velké části je tvořeno českou křídovou pánví. Č...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Horopis

Icon 29.01.2021

Ačkoliv do oblasti zasahuje osm geomorfologických podcelků náležející čtyřem celkům, důlež...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

Příhodné klimatické podmínky a pestrá škála biotopů vytváří na Mělnicku vhodné prostředí p...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

CHKO Kokořínsko: oblast, jejíž jižní část zahrnuje nejatraktivnější partie oblasti –...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Krajina, lidé, zvyky

Icon 29.01.2021

S postupujícím časem se mění v důsledku rozvoje společnosti charakter krajiny i život lidí...

Celý článek

Mělnicko a Kokořínsko – Hospodářství

Icon 29.01.2021

Po dlouhou dobu bylo Mělnicko vzhledem ke své poloze v Polabské nížině i vzhledem k nevelk...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Region Berounska a Hořovicka se zapisuje do historie již v počátcích formování českého stá...

Celý článek

Berounsko a Hořovicko – Geologie

Icon 29.01.2021

Beroun a jeho okolí leží v oblasti, která je světově proslulá bohatými nálezy zkamenělin. ...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Geologie

Icon 29.01.2021

VodopisVšechny vody, vyskytující se na Litoměřicku, se vlévají do řeky Labe. Až po průchod...

Celý článek

Litoměřicko a Podřipsko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

Při postupném osídlování krajiny soupeřily o sféry vlivu nejprve jednotlivé rody. Jejich m...

Celý článek

Děčínsko – Dějinný přehled

Icon 29.01.2021

V dávné minulosti měla krajina Děčínska a Šluknovska zcela jiný ráz než dnes. Hluboké hvoz...

Celý článek

Děčínsko – Geologie

Icon 29.01.2021

Děčínsko a Šluknovsko zahrnuje geologicky a geomorfologicky významný reliéf na rozhraní dv...

Celý článek

Děčínsko – Horopis

Icon 29.01.2021

ŠLUKNOVSKÁ PAHORKATINAŠluknovská pahorkatina se vyznačuje zastoupením řady podhorských ros...

Celý článek

Děčínsko – Živočišstvo

Icon 29.01.2021

V lesích území žije početná lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Hojné jsou liš...

Celý článek

Děčínsko – Chráněné lokality

Icon 29.01.2021

Národní park České ŠvýcarskoVyhlášen: 1. 1. 2000[/] Rozloha: 79 km2[/] Předmět ochrany: un...

Celý článek