naučná stezka Říčansko

Popis turistické trasy: Naučná stezka Říčansko místy prochází po téměř neznatelných cestách přírody Říčanska. Na trase je umístěno celkem 18 naučných tabulí. První nalezneme přímo na náměstí v Říčanech, odkud se také na výlet vydáme, a s poslední se rozloučíme na „Marvánku“. Tabule vždy na příslušném místě popisují různá odvětví lidské činnosti, která jsou přímo spojená s přírodou, např. rybníkářství nebo myslivost. Některá stanoviště se zabývají přímo zástupci živočichů, květenou a stromy, případně různými přírodními úkazy, jsou to např: Hmyz, Bezobratlí, Savci, Botanika, Stromy, Houby nebo Zemský povrch. Naučná stezka prochází také údolím říčky Rokytky, pramenící na plošině nedaleko Tehovce a ústící do Vltavy v Praze – Libni. Mezi Mukařovem a Říčany vytváří nádhernou lesní rokli s peřejemi na oblých žulových balvanech. Je přirozenou osou této oblasti. Mezi Nedvězím a Kolodějemi bylo její údolí vyhlášeno jako přírodní park. Celá trasa naučné stezky měří 9 km.
Náročnost: Střední

Výškový profil


Statistika turistické trasy

Délka trasy 11.75 km
Úseky cesty typu „Pěší“ 1 km (9 %)
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ 5.65 km (48 %)
Úseky cesty typu „Vozová“ 0.85 km (7 %)
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ 4.25 km (36 %)
Stoupání v úsecích 4.85 km (41 %)
Klesání v úsecích 6.5 km (55 %)
Maximální výška 453 m n.m. („v úseku (2554) -> Říčanský les“)
Minimální výška 328 m n.m. („(2464)“)
Převýšení 125 m
Celkem vystoupeno výškových metrů 176 m (sklon 3.6 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů 176 m (sklon 2.7 %)
Maximální sklon do kopce 6.3 % (0.6 km v úseku (1430) -> (2554))
Maximální sklon z kopce 10 % (0.2 km v úseku (2470) -> (2468))

Mapa turistické trasy

Mapa turistické trasy

Itinerář turistické trasy

Název Výška Značení Vzdálenost Vystoupeno Sestoupeno
Říčany, Obec 
Říčany,Obec
335 m n.m. Říčany  0.1 km 0 m 0 m
(2465), Křižovatka/křížení 
(2465),Křižovatka/křížení
335 m n.m. 0.25 km 13 m 0 m
(2469), Křižovatka/křížení 
(2469),Křižovatka/křížení
348 m n.m. 0.45 km 0 m 8 m
(2468), Křižovatka/křížení 
(2468),Křižovatka/křížení
340 m n.m. (2468)  0.2 km 10 m 0 m
Říčany - žst., Rozcestník 
Říčany – žst.,Rozcestník
350 m n.m. Říčany - žst.  0.2 km 0 m 10 m
(2468), Křižovatka/křížení 
(2468),Křižovatka/křížení
340 m n.m. (2468)  0.2 km 20 m 0 m
(2470), Křižovatka/křížení 
(2470),Křižovatka/křížení
360 m n.m. (2470)  0.25 km 11 m 0 m
(1391), Křižovatka/křížení 
(1391),Křižovatka/křížení
371 m n.m. (1391)  0.35 km 9 m 0 m
(2485), Křižovatka/křížení 
(2485),Křižovatka/křížení
380 m n.m. (2485)  0.15 km 0 m 5 m
(2484), Křižovatka/křížení 
(2484),Křižovatka/křížení
375 m n.m. (2484)  0.45 km 0 m 23 m
(2486), Rozcestník 
(2486),Rozcestník
352 m n.m. (2486)  0.2 km 3 m 0 m
(1471), Křižovatka/křížení 
(1471),Křižovatka/křížení
355 m n.m. (1471)  0.7 km 25 m 0 m
Údolí Rokytky, Rozcestník 
Údolí Rokytky,Rozcestník
380 m n.m. Údolí Rokytky  0.9 km 10 m 0 m
(2540), Křižovatka/křížení 
(2540),Křižovatka/křížení
390 m n.m. (2540)  0.15 km 0 m 0 m
(2541), Křižovatka/křížení 
(2541),Křižovatka/křížení
390 m n.m. (2541)  0.75 km 10 m 0 m
(2542), Křižovatka/křížení 
(2542),Křižovatka/křížení
400 m n.m. (2542)  0.55 km 20 m 0 m
(2556), Křižovatka/křížení 
(2556),Křižovatka/křížení
420 m n.m. (2556)  0.45 km 15 m 0 m
Říčanský les, Rozcestník 
Říčanský les,Rozcestník
435 m n.m. Říčanský les  0.85 km 18 m 2 m
(2554), Křižovatka/křížení 
(2554),Křižovatka/křížení
451 m n.m. (2554)  0.65 km 0 m 41 m
(1430), Křižovatka/křížení 
(1430),Křižovatka/křížení
410 m n.m. (1430)  0.85 km 2 m 20 m
(2476), Hájovna 
(2476),Hájovna
392 m n.m. (2476)  1.2 km 0 m 47 m
(2479), Křižovatka/křížení 
(2479),Křižovatka/křížení
345 m n.m. (2479)  0.45 km 0 m 5 m
(2478), Křižovatka/křížení 
(2478),Křižovatka/křížení
340 m n.m. (2478)  0.15 km 0 m 0 m
(2473), Křižovatka/křížení 
(2473),Křižovatka/křížení
340 m n.m. (2473)  0.2 km 3 m 0 m
(2471), Křižovatka/křížení 
(2471),Křižovatka/křížení
343 m n.m. (2471)  0.55 km 0 m 15 m
(2464), Křižovatka/křížení 
(2464),Křižovatka/křížení
328 m n.m. (2464)  0.15 km 3 m 0 m
(1415), Křižovatka/křížení 
(1415),Křižovatka/křížení
331 m n.m. (1415)  0.4 km 4 m 0 m
Říčany,Obec 335 m n.m.
Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama