Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Plánsko a Černošínsko

Český les - Tachovsko

Planá

Naše putování začneme v Plané, městečku na železniční trati Plzeň – Cheb. Poprvé byla zmiňovaná v roce 1251, na město povýšena ve 2. polovině 15. století. V okolí města bylo dolováno stříbro a olovo, za vlády Šliků v letech 1624–1265 raženy mince.
Střed města byl pro svou výstavnost a bohatost historických památek vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou. Na náměstí si můžeme prohlédnout řadu gotických, renesančních a barokních domů, raně barokní radnice je z let 1680–1685. Během válek bylo město několikrát zpustošeno, po morové epidemii na konci 16. století téměř vylidněno. Tuto tragédii připomíná morový sloup na náměstí z roku 1712. Nejstarší dochovalou stavební památkou je v horní části tzv. starého města kostelík sv. Petra a Pavla z roku 1240, přístupný při kulturních akcích. Hned vedle náměstí najdeme další památku, a to raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 13. století, barokně přestavěný v letech 1745–1768. Přístupný je při bohoslužbách, ale pokud bychom měli to štěstí, nalezli bychom v interiéru renesanční náhrobky Žeberků a Šliků z 15.–16. století. Věž kostela je přístupná a slouží jako galerie a rozhledna. Z ochozu věže je pěkný pohled jak na samotné město, tak i jeho okolí.
Hornickou historii Plané a jejího okolí, včetně nedávné existence dolů na těžbu uranu připomíná hornické muzeum, vybudované ve štole Ondřej Šlik pod městem. K muzeu se dostaneme, sejdeme-li od kostela Nanebevzetí Panny Marie dolů pod kopec.

Okolí Plané

Po prohlídce města půjdeme z náměstí po červené turistické značce směrem na severozápad, kde se na nevysokém návrší za městem vypíná poutní barokní kostel sv. Anny. Před hlavním vstupem do kostela se rozkládá upravený prostor s křížem a hrobkou hraběcí rodiny Nostitzů. V přilehlém klášteře je dnes nemocnice.

Chodová Planá

My budeme pokračovat dál po červené turistické značce, až se dostaneme do obce Chodová Planá, která byla v minulosti městečkem. Stávala zde menší tvrz, která byla v roce 1734 přestavěná na zámek. První zmínky o kostelu sv. Jana Křtitele jsou z roku 1350. V roce 1733 kostel vyhořel a rekonstrukce proběhla v letech 1748–1754. Kostel můžeme navštívit při bohoslužbách. V přírodním parku nalezneme nový zámek (nepřístupný), postavený v novobarokním slohu, ale také starý židovský hřbitov pocházející ze 17. století a asi 300 m jižně od něj nový židovský hřbitov založený v roce 1890.
Mezi starým a novým zámkem je slohově výrazná stavba chodovoplánského pivovaru. Nejstarší ověřené zprávy o něm se vyskytují v roce 1710. V roce 1864 pivovar vyhořel, v následujících přestavbách získal dnešní historizující podobu. V květnu 1992 byl pivovar oddělen od Plzeňských pivovarů, pod něž do té doby patřil. Dnes rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané vyrábí světlá i tmavá piva, znám je výrobou zdejší speciality – 13% speciálního ležáku. Zároveň také provozuje stáčírnu minerální vody Il-sano. Po roce 1992 se rodinný pivovar vrátil k původnímu znaku zobrazujícímu bílého psa Albiho, který je po staletí patronem pivovaru a je podle místní pověsti dobrým duchem zdejších pivovarských sklepů. V prostorách pivovaru se každoročně poslední víkend v červnu pořádá závod v koulení pivních sudů a na konci srpna slavnosti piva Chodovar. V části pivovarských sklepů je otevřeno malé pivovarnické muzeum a restaurace. Rodinný pivovar Chodovar také v březnu r. 2006 otevřel Pravé pivní lázně.

Po prohlídce a občerstvení pokračujeme po červené turistické značce do Dolního Kramolína, vsi, která se nalézá v údolí Kosího potoka, 3,5 km od Chodové Plané. Významnou součástí vsi je starý dvůr, založený tepelským klášterem. Rozsáhlý komplex je tvořen čtyřmi křídly, uzavírajícími obdélný dvůr. Po jeho obvodu jsou především přízemní hospodářské budovy. Pod dvorem je zasazen pamětní kříž z roku 1681. Přes Kosí potok se dostaneme po historickém kamenném mostě, který v 19. století postavil F. Zickler z Mariánských Lázní. V Dolním Kramolíně opustíme červenou tur. značku a pokračujeme po žluté směrem na Pístov.
Severovýchodně od vsi, při silnici do Pístova vyvěral minerální pramen známý pod názvem Il-sano. Je uzavřen betonovým poklopem. Minerálka je stáčena v již zmiňovaném chodovoplánském pivovaru. My dojdeme do Pístova, vsi, která již leží v CHKO Slavkovský les a jejíž zástavba je situována na prudkém svahu. Na návrší se vypíná rozměrná stavba poutního kostela sv. Bartoloměje z 1. pol. 14. století, s poslední přestavbou z let 1750–1765 (nepřístupný). V kostele se každoročně koná na sv. Bartoloměje pouť. Nad vsí stojí památník 68 obětem fašismu, které zde zemřely za pochodu smrti dne 21. 4. 1945. Z okolí Pístova se otevírají omezené pohledy na Dolní Kramolín a Lazurový vrch (650 m n. m.), který patří k neromantičtějším místům Plánska a dostaneme se k němu, když se z Pístova vrátíme zpět na silnici, která není značená turistickou značkou a půjdeme po ní asi 2 km, až narazíme na zelenou turistickou značku vedoucí do Michalových Hor.
Hned na začátku, v blízkosti soutoku Jilmového a Kosího potoka, si všimneme zachované stavby Tabákového mlýna, nad nímž se Lazurový vrch vypíná. Na nejvyšším místě vrchu stojí nepatrné zbytky hradu, který měl chránit v 16. století tehdejší stříbrné doly v majetku Šliků. Průzkum v roce 1982 prokázal, že hrad zde stával již ve 13. století. Na severním svahu vrchu jsou sotva patrné zbytky zdiva a propadlé sklepní prostory.
My pokračujeme do Michalových Hor. Cestou míjíme Čiperku – upravený vývěr přírodní železité kyselky a boněnovskou lípu – památný strom, stáří 200 let, obvod kmene 350 cm. V Michalových Horách, které vznikly v 15. století jako hornická osada při stříbrných dolech se nachází kostel sv. Michala. Raně barokní podobu získal přestavbou ve 2. pol. 17. století. V interiéru osmiboká kamenná křtitelnice z 16. století. Barokní radnice s arkádami ve vstupní hale bývala v 16. století horním úřadem. Dole ve vsi při silnici stojí barokní socha sv. Antonína Paduánského z r. 1736. Při potoce, v severní části osady stojí papírna. Byla založena v letech 1656–1657 Františkem Antonínem Šlikem. Papírna pracovala až do roku 1947 a vyráběl se zde ruční papír pro kancelář prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. V objektu je zachováno množství součástí starého papírenského zařízení i původní konstrukce kovu, v níž se papírové archy sušily.
Z Michalových Hor to do Plané máme po silnici 5 km. Budeme-li po zelené turistické značce pokračovat dál, dostaneme se k bývalému Caltovu (ves Caltov zanikla po odsunu německého obyvatelstva), kde začíná naučná stezka Údolím Kosího potoka.
Na naučnou stezku se dostaneme také z Plané, pokud se vydáme po silnici směrem na Konstantinovy Lázně. Přibližně 1 km za Planou máme vpravo Šibeniční (Bohušský) vrch s volně přístupnou kamennou rozhlednou vysokou 16 m. Šibeniční proto, že zde v pozdním středověku bývala dřevěná šibenice. Výhled z rozhledny je poněkud zastíněn vzrostlými stromy. Naučná stezka Údolím Kosího potoka je nejstarší naučná stezka na okrese Tachov, otevřená v roce 1978. Obnovena v roce 2002. Je dlouhá 8 km a má 13 zastavení a seznámí nás s přírodou a historií údolí Kosího potoka. Končí Na Špirkově, na silnici vedoucí do Černošína.

Černošínsko

My po zelené turistické značce pokračujeme cca 2 km až pod Třebel, kde přejdeme na žlutou a po 0,5 km se dostaneme ke zřícenině hradu Třebel, založenému v pol.13. století. Dosud je patrné vnější opevnění - příkop a val a dva sklepy. Dominantní budovou na ploše horního hradu je mohutná barokní sýpka o délce 60 m postavená kolem roku 1750 tehdejšími majiteli panství TrpístyTřebel Sinzendorfy. Kamenný znak rodu je osazen do nároží bývalé lesovny proti sýpce. Pod lesovnou valené sklepy, ve zdi dělové koule vykopané ve zříceninách. Okolí Třebele i sám hrad byly významným bojištěm třicetileté války a probíhaly zde jedny z posledních bojů, které vedly k ukončení této války.
Z Třebele pokračujeme po žluté značce až pod Vlčí horu (704 m n. m.). Pokud na tento dominující čedičový vrchol vystoupíme, budeme mít výhled na Plzeň, Šumavu a Čerchov. Vlčí horu navštěvoval i německý básník J. W. Goethe. Je zde také naleziště krystalů augitu. Sejdeme zpět na žlutou značku a po ní se dostaneme ke zřícenině hradu Volfštejn, jednoho z mála dispozičně zachovaných románsko–gotických hradů, nenarušených pozdějšími přestavbami. Pochází z doby kolem roku 1240, od roku 1527 zřícenina. Dominantou je 22 m vysoká kónická věž, do níž se vstupovalo ve 2. patře zachovaným románským portálem s obloučkovým vlysem. Kromě věže jsou ještě dochovány zbytky hradeb a patrového paláce a kolem zříceniny je ve skále vylámán příkop.
Z Volfštejna se po 2 km dostaneme do Černošína, obce připomínané již v roce 1290. V době třicetileté války byla obec často poničena procházejícími švédskými vojsky, v pozdější době zase častými požáry. V 19. století se zde rozšířilo obuvnictví, později zde byly 2 továrny na obuv a koželužna. Na návsi stojí barokní kostel sv. Jiří z let 1711–1731. Poblíž jsou barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.
Reklama:

Poslední komentáře

Reklama:

Reklama:

Plánsko a Černošínsko - informace k místu

Plánsko a Černošínsko - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.