Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Bystré a okolí

Svitavsko

/images/vylet/vylet_1434.jpg

Městečko Bystré

Malebné městečko Bystré, ležící 12 km jihovýchodně od Poličky, se poprvé v pramenech objevilo v roce 1349. Název je odvozován od názvu potoka, nad nímž byla obec založena. Až do 16. století sdílelo osudy hradu Svojanova, pod jehož panství patřilo. Od konce 16. století se stalo centrem samostatného panství, vystřídalo se zde několik významných rodů – za zmínku stojí především rod říšských hrabat z a na Hohenembsu (dochovanou rozsáhlou obrazovou galerii můžeme navštívit při pobytu v Poličce).
Kromě zámku nabízí městečko i některé další památky. Je to především výrazná pohledová dominanta obce, poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. Tento původně gotický kostel se dvěma věžemi byl v roce 1721 zcela zbořen (s výjimkou severní věže) a na jeho místě byl v etech 1722-1723 postaven kostel nový, a to v barokním slohu. Má bohaté barokní vybavení – monumentální hlavní oltář (se sochou Boha Otce) a několik oltářů bočních. Zdi zdobí cyklus 10 rozměrných obrazů ze života Kristova z doby po polovině 18. století od malíře V. Bergla, ale i obraz Poslední večeře z roku 1843 od J. Dittmanna atd. Zajímavá je i budova raně barokní fary naproti vstupu do kostela.. Radnice města byla postavena v letech 1717-1719 a jedná se o jednopatrovou, ze tří stran volně stojící budovu na obdélném půdorysu.
Zajímavou památku představuje Bysterské minimuzeum, tzv. „Brtounova chaloupka“. Je to stavení čp. 137 ve Vedřelově ulici a patří mezi nejstarší dochovaná obydlí v Bystrém (údaje sahají k roku 1723). Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech 1848-1868 Jan Brtoun, který byl výrazným vlastencem a propagátorem myšlenek Karla Havlíčka Borovského a současně jednou z postav románu Terezy Novákové Na Librově gruntě. Dnes je v malebném domku umístěna expozice ševcovského řemesla a lidového umění.
Bystré často navštěvovala spisovatelka Tereza Nováková, v letech 1904-1906 zde trávil prázdniny Jaroslav Vrchlický. Pro malebnost města i jeho okolí si Bystré a jeho okolí vybral k natáčení svých filmů Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje režisér Vojtěch Jasný.

Okolí Bystrého

V okolí města můžeme navštívit osmibokou barokní kapličku sv. Jana Nepomuckého, která se nachází uprostřed mohutných lip na vrcholu kopce cestou z Bystrého do Hartmanic (z Bystrého asi 2 km po zelené). U kaple najdeme (kromě krásných výhledů do krajiny) i náhrobky dvou šlechtičen – bysterské hraběnky Marie Rebeky z Hohenembsu a svobodné paní Ernestiny z Langetu.
Z Hartmanic můžeme pokračovat dále po zelené až do obce Svojanov. Zde můžeme navštívit hrad Svojanov, kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově (vše po zelené). Z obce Svojanov je možné pokračovat údolím Křetínky až do Bohuňova, nebo po modré do Hlásnice. Nad obcí se nachází poutní místo zvané Majdalenka (kněžiště zříceného kostela upravené na kapli, zasvěcená Máří Magdaléně, dnes i poustevna). Odtud můžeme pokračovat po silnici z Trpína zpět do Hartmanic a do Bystrého.
Z Bystrého je možné ovšem vyrazit i směrem na sever (po červené) do obce Jedlová (např. smírčí kříž, řada rybníků) a poté dále po téže značce až do bývalých lázní Balda (kaple, poutní místo). Je možné pokračovat přes Stašov (kostel Nanebevzetí Panny Marie, pramen říčky Křetínky, směrem k Bohuňovu tzv. Moravská brána – úzký průchod potoka mezi vysokými skalními stěnami) a Hamry (skály, lyžařský vlek) zpět do Bystrého.
Ze vzdálenějších obcí je možné navštívit Trpín (kostel sv. Václava, tzv. Švédské šance), Vítějeves, Banín (kostel sv. Barbory, lidová architektur), Rohoznou (kostel sv. Erasma, rodiště spisovatele Bohuslava Březovského) nebo Radiměř (barokní kostel sv. Anny).

Údolí řeky Křetínky

Řeka Křetínka pramení ve výšce 645 m n. m. u Stašova ve Svitavské pahorkatině. Mezi obcemi Hamry a Bohuňov vytváří malebné hluboké údolí, provázené lesy. Část této oblasti je chráněna jako přírodní park Údolí Křetínky. Turisty do této krajiny láká především hrad Svojanov na ostrohu nad Křetínskou u stejnojmenné obce. Ale přitažlivé pro turisty může být i okolí známého hradu. Návštěvu této oblasti můžeme začít ve Stašově, kde se setkáme s několika uzavřenými dvorcovými statky (jedná se o konstrukčně spojené obytné a hospodářské stavby) typické pro okolí Svitav. Většina z nich dnes slouží jako rekreační chalupy. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí P. Marie z roku 1873 s třípatrovou hranolovou věží. V blízkosti můžeme vidět empírovou budovu fary z počátku 19. století. Zalesněným údolím podél Křetínky můžeme pokračovat do Hamrů, do obce kde se původně zpracovávala železná ruda. Hamry byly založeny majitelem panství Bystré hrabětem Maxmiliánem Valentinem z Martinic († 1677) roku 1658. Provoz železáren byl však po dvaceti letech ukončen.
Dnes jsou Hamry centrem víkendových výletů a rekreačních pobytů. Známé je pohostinství „U Tušlů“, stejně tak na protějším svahu nacházející se sjezdovka. Dalším zastavením na cestě údolím Křetínky je Bohuňov. Obec dala jméno skalám, svírajícím údolí do podoby horského průsmyku. Právě v této oblasti se původně nacházela historická zemská hranice mezi Moravou a Čechami a ke skalám se váže několik prastarých lidových pověstí.
Z Bohuňova se vrátíme zpět do Svojanova. Z původně raně gotického hradu známe pouze okrouhlý vnitřní hrad. Dnešní podoba hradu je výsledkem několika přestaveb, když k poslední - empírové – došlo po požáru roku 1842, kdy starý palác již nebyl obnoven. Turistickým lákadlem jsou nejenom hradní interiéry, ale i bohatý kulturní a doprovodný program, který celou sezónu na hradě probíhá. Konají se zde různé hudební, divadelní a šermířské přehlídky a akce, a to v rámci Svojanovského kulturního léta. Z hradní věže je dokonalý výhled na okolní krajinu. Po návštěvě hradu mohou naše kroky vést do obce Starý Svojanov, kde můžeme navštívit unikátní kostel sv. Mikuláše.
Reklama:

Poslední komentáře -

Reklama:

Reklama:

Bystré a okolí - informace k místu

Bystré a okolí - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (26.5.2019-26.5.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (26.5.2019-26.5.2019) 26.05.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Komentované procházky pro veřejnost - průvodci z OSTRAVAINFO (26.5.2019-27.5.2019)

Komentované procházky pro veřejnost - průvodci z OSTRAVAINFO (26.5.2019-27.5.2019) 26.05.2019

„Dva komentované výšlapy se konají v neděli 10. března v 9 a ve 14 ...

Komentované procházky Mariánskými Horami, 26.5.2019 (26.5.2019-26.5.2019)

Komentované procházky Mariánskými Horami, 26.5.2019 (26.5.2019-26.5.2019) 26.05.2019

„Ves vznikla na přelomu 13. a 14. století z větší části nejspíše na lesn...

Výletník doporučuje

Golčův Jeníkov

Golčův Jeníkov

Nejsevernějším městem kraje Vysočina je město Golčův Jeníkov . Historie města...
Rakovník

Rakovník

Město památek, piva, bílého mýdla, keramiky a renesančních povídek Zikmunda Wintra...
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Venkovní expozice Botanické zahrady se rozkládá na ploše téměř 25 h a je přístupná celoročně....
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum zahrnuje zámek Roztoky s přilehlým parkem, unikátní Ateliér Zdenky Braunerové a...
Muzeum strašidel

Muzeum strašidel

Muzeum strašidel najdete na západní straně nám. Republiky, v samém centru města Plzně. Ve...